• Chương 4. Ban Hành Chính Sách và Luật Thuần Chay > Các Nhà Lãnh Đạo Thế Giới Nên Làm Gương
   • I.  Các Nhà Lãnh Đạo Thế Giới Nên Làm Gương


    Hãy Ăn Thuần Chay

    Tôi muốn kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hãy dùng quyền lực tối cao của họ để thay đổi lối dinh dưỡng của Địa Cầu; phải áp dụng ngay công nghệ mới, năng lượng bền vững. Chính họ phải làm gương bằng cách chuyển sang ăn thuần chay, thay đổi lối dinh dưỡng, dùng quyền lực tối cao, dùng tấm gương của chính họ để thiết lập một lối dinh dưỡng mới cho Địa Cầu – lối dinh dưỡng thuần chay.105

    Họ phải chuyển sang thuần chay trước rồi mới có thể thật sự phát huy quyền lực của mình.
      Họ có thể áp dụng phương thức mà họ đã cấm thuốc lá để cấm thịt, bằng cách nêu ra tất cả những tác hại của thịt đối với con người và Địa Cầu. Họ có thể làm được việc này, giống như cách họ cấm thuốc lá vậy.


    Hành Động Theo Nguyên Tắc Tình Thương

    Chính các nhà lãnh đạo phải thay đổi, rồi họ mới có thể thay đổi hệ thống xã hội, để xã hội trở nên tự do hơn, thăng hoa tâm linh hơn và đạo đức hơn. Vì họ đảm đương trọng trách này, nên trách nhiệm sẽ rất nặng nề nếu họ không tuân theo quy luật của vũ trụ và không hành động theo bản tính nhân từ cũng như kế hoạch tiến hóa của Thiên Đàng.

    Nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất là nguyên tắc tình thương. Bất kỳ việc gì họ làm dựa trên nguyên tắc này đều sẽ tốt đẹp. Ý tôi là những gì tốt đẹp cho tha nhân, mang đến sự tiến bộ cho con người, bảo vệ và tôn trọng mọi sự sống đều phù hợp với nguyên tắc tình thương. Bất cứ điều gì đi ngược với nguyên tắc này sẽ mang tai họa đến cho chính họ, cho quốc gia của họ và cho cả Địa Cầu. 

    Nếu các nhà lãnh đạo cố gắng và chú trọng hơn vào phương diện tâm linh để tìm lại Chân Ngã của mình, thì họ sẽ biết được họ thật vinh quang, thật nhân ái, thật từ bi, thật tử tế, thật sáng suốt và thánh thiện, rồi họ sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng. Nhưng điều này còn phụ thuộc vào mức độ cống hiến cũng như lòng thành tâm của họ dành cho nhân loại, cho loài vật và cho môi trường. Nếu họ nỗ lực hết mình để giúp đỡ thế giới, rồi nhiều người được lợi ích từ sự trợ giúp của họ; và nếu họ thật sự thành tâm, thì dĩ nhiên Thiên Đàng huy hoàng sẽ chờ đón họ. Quý vị thấy không, Thượng Đế luôn thấu hiểu tấm lòng và hành động của chúng ta.
      Trước      Sau   
  • Chương 1.
   Chương 2.
   Chương 3.
   Chương 4.
   Chương 5.
   Chương 6.

  • Trang Chủ  |   Tác Giả  |   Tin Tức  |   Điểm Báo  |   Bình Luận  |   Trích Dẫn  |   Tư Liệu  |   Tải Xuống  |   Phản Hồi  |   Đọc trên HTML cho kết nối internet chậm
  • Để biết thêm thông điệp khẩn cấp, xin truy cập: www.SupremeMasterTV.com. Để xem các ấn bản và tác phẩm nghệ thuật khác của Thanh Hải Vô Thượng Sư, xin truy cập: www.LoveOceanCreative.com
  • © 2011 The Supreme Master Ching Hai All rights reserved. *