• Chương 5. Toàn Cầu Tức Khắc Chuyển Đổi Sang Lối Dinh Dưỡng Dựa Trên Thực Vật
   • Chương 5

    Toàn Cầu Tức Khắc Chuyển Đổi Sang
    Lối Dinh Dưỡng Dựa Trên Thực Vật    Tại thời điểm này, tất cả các chính phủ, tổ chức phi chính phủ, giới truyền thông, quần chúng và mỗi cá nhân phải cùng nhau hợp sức. Địa Cầu của chúng ta giống như một ngôi nhà đang bốc cháy, nếu chúng ta không đồng tâm hiệp lực dập lửa thì ngôi nhà này sẽ không còn nữa. Toàn bộ cư dân trên thế giới phải nhanh chóng chuyển sang lối sống thuần chay để cứu Địa Cầu.

      Trước      Sau   
  • Chương 1.
   Chương 2.
   Chương 3.
   Chương 4.
   Chương 5.
   Chương 6.

  • Trang Chủ  |   Tác Giả  |   Tin Tức  |   Điểm Báo  |   Bình Luận  |   Trích Dẫn  |   Tư Liệu  |   Tải Xuống  |   Phản Hồi  |   Đọc trên HTML cho kết nối internet chậm
  • Để biết thêm thông điệp khẩn cấp, xin truy cập: www.SupremeMasterTV.com. Để xem các ấn bản và tác phẩm nghệ thuật khác của Thanh Hải Vô Thượng Sư, xin truy cập: www.LoveOceanCreative.com
  • © 2011 The Supreme Master Ching Hai All rights reserved. *