• Chương 6. Nhân Loại Thăng Tiến Nhanh Vào Thời Đại Hoàng Kim
   • Chương 6.

    Nhân Loại Thăng Tiến Nhanh Vào Thời Đại Hoàng Kim


    Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi, phải phát triển, phải trưởng thành để trở về với ngôi vị xứng đáng của Tạo Hóa, ngôi vị của người trị vì và bảo hộ từ ái, ngôi vị của những người con của Thượng Đế trên Địa Cầu. Chúng ta hãy cùng nhau thăng tiến nhanh vào Thời Đại Hoàng Kim – thời đại của tình thương, sự hòa hợp, từ ái và hòa bình thật sự đang chờ đón chúng ta. Tôi tin rằng chúng ta sẽ thực hiện được điều này. 

      Trước      Sau   
  • Chương 1.
   Chương 2.
   Chương 3.
   Chương 4.
   Chương 5.
   Chương 6.

  • Trang Chủ  |   Tác Giả  |   Tin Tức  |   Điểm Báo  |   Bình Luận  |   Trích Dẫn  |   Tư Liệu  |   Tải Xuống  |   Phản Hồi  |   Đọc trên HTML cho kết nối internet chậm
  • Để biết thêm thông điệp khẩn cấp, xin truy cập: www.SupremeMasterTV.com. Để xem các ấn bản và tác phẩm nghệ thuật khác của Thanh Hải Vô Thượng Sư, xin truy cập: www.LoveOceanCreative.com
  • © 2011 The Supreme Master Ching Hai All rights reserved. *