• Chương 1. Giải Pháp Thuần Chay Cứu Địa Cầu
   • Chương 1.

    Giải Pháp Thuần Chay

    Cứu Địa Cầu


    Tình trạng hiện nay rất khẩn cấp. Trước hết, chúng ta phải chặn đứng hâm nóng toàn cầu để tồn tại. Vì vậy, dinh dưỡng thuần chay là giải pháp duy nhất mang lại hiệu quả tức thì và toàn diện cho mọi vấn đề về môi trường, sự tồn vong, sức khỏe, kinh tế, v.v... trên Địa Cầu.
     
    Tôi tin rằng Địa Cầu đang đứng trước ngưỡng cửa của sự đổi mới mang tính xây dựng, việc này sẽ mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi cư dân, bao gồm cả các loài động thực vật.

    Nếu chúng ta nắm bắt cơ hội này để cùng nhau từ bỏ những thói quen xấu như ăn thịt, uống rượu, tiêm chích ma túy, hút thuốc lá, thì cũng với phương cách mà nhiều quốc gia đã áp dụng để ngăn chặn thói quen hút thuốc lá, ngay lập tức chúng ta có thể cùng nhau chứng kiến một sự thay đổi lớn lao và kỳ diệu đến với Địa Cầu.


      Trước      Sau   
  • Chương 1.
   Chương 2.
   Chương 3.
   Chương 4.
   Chương 5.
   Chương 6.

  • Trang Chủ  |   Tác Giả  |   Tin Tức  |   Điểm Báo  |   Bình Luận  |   Trích Dẫn  |   Tư Liệu  |   Tải Xuống  |   Phản Hồi  |   Đọc trên HTML cho kết nối internet chậm
  • Để biết thêm thông điệp khẩn cấp, xin truy cập: www.SupremeMasterTV.com. Để xem các ấn bản và tác phẩm nghệ thuật khác của Thanh Hải Vô Thượng Sư, xin truy cập: www.LoveOceanCreative.com
  • © 2011 The Supreme Master Ching Hai All rights reserved. *