• Chương 4. Ban Hành Chính Sách và Luật Thuần Chay
   • Chương 4

    Ban Hành Chính Sách

    và Luật 
    Thuần Chay


    Tôi hy vọng các chính phủ sẽ ban hành luật thuần chay để cấm việc chăn nuôi và giết hại thú vật. 

    Nếu họ thật sự là những nhà lãnh đạo đã cam kết bảo vệ người dân và cải thiện quốc gia của mình trên nhiều phương diện, thì đây là bước đầu tiên họ cần phải thực hiện. 

    Hãy chấm dứt ngành công nghiệp sản xuất thịt, ngành thủy sản và ngành chế biến sữa, rồi Địa Cầu của chúng ta sẽ trở lại như xưa, thậm chí còn tốt đẹp hơn nữa.

      Trước      Sau   
  • Chương 1.
   Chương 2.
   Chương 3.
   Chương 4.
   Chương 5.
   Chương 6.

  • Trang Chủ  |   Tác Giả  |   Tin Tức  |   Điểm Báo  |   Bình Luận  |   Trích Dẫn  |   Tư Liệu  |   Tải Xuống  |   Phản Hồi  |   Đọc trên HTML cho kết nối internet chậm
  • Để biết thêm thông điệp khẩn cấp, xin truy cập: www.SupremeMasterTV.com. Để xem các ấn bản và tác phẩm nghệ thuật khác của Thanh Hải Vô Thượng Sư, xin truy cập: www.LoveOceanCreative.com
  • © 2011 The Supreme Master Ching Hai All rights reserved. *