• Chương 5. Toàn Cầu Tức Khắc Chuyển Đổi Sang Lối Dinh Dưỡng Dựa Trên Thực Vật > Thế Giới Cần Sự Phụng Sự và Dẫn Dắt Cao Cả Của Giới Truyền Thông
   • I. Thế Giới Cần Sự Phụng Sự và Dẫn Dắt
    Cao Cả Của Giới Truyền Thông


    Giới truyền thông đóng một vai trò vô cùng cao quý, anh dũng và lớn lao trong việc bảo vệ Địa Cầu tại thời điểm lịch sử này. Và đồng thời với việc cứu sự sống, giới truyền thông cũng có thể giúp giữ gìn phẩm chất tình thương, cao thượng trong tâm thức con người.

    Những ngôn từ được in ra có tác động rất mạnh mẽ. Ngày nay, con người quá bận rộn với những công việc thường nhật, vì thế họ dựa vào giới truyền thông để biết tin tức, những sự kiện liên quan, những vấn đề quan trọng và tất cả các thông tin cần thiết cho đời sống. Do đó, giới truyền thông là một công cụ hữu ích góp phần thức tỉnh nhân loại trong thời điểm cấp bách này, thời điểm mà Địa Cầu cũng như mọi sự sống đều đang gặp nguy hiểm.

    Tôi rất mừng khi thấy nhiều đài truyền hình và phát thanh bắt đầu phát sóng về tình trạng khẩn cấp của Địa Cầu, thậm chí cả về giải pháp thuần chay. Đó chính là hướng chuyển đổi mà chúng ta phải thực hiện, một thay đổi rất nhỏ: từ bỏ miếng thịt và thay bằng chất đạm thực vật. Chỉ vậy thôi – một thay đổi nhỏ mà bất cứ ai cũng thực hiện được, vừa tiết kiệm vừa lành mạnh hơn. 

    Giới truyền thông giúp ích rất nhiều trong việc hướng mọi người đến giải pháp thuần chay. Trên thực tế, vai trò cấp thiết nhất của giới truyền thông hiện nay là chính họ phải chuyển sang thuần chay, họ phải từ ái, cao thượng, hành thiện và thông tin cho nhân loại về hành động cấp thiết này. Giới truyền thông phải là một tấm gương mẫu mực.

    Giới truyền thông góp phần to lớn trong việc nhắc nhở mọi người tiến tới đường hướng cao thượng này. Hãy dùng công việc của quý vị để làm phương tiện khuyến khích mọi người chuyển sang ăn thuần chay, cứu sự sống của con người, loài vật và môi trường. Bởi lối dinh dưỡng thuần chay tuy đơn giản nhưng lại là bước tiến vĩ đại trong quá trình tiến hóa của chúng ta. Hơn nữa, Địa Cầu không còn nhiều thời gian, chúng ta phải hành động nhanh chóng để cứu sự sống.

    Hàng ngày, mỗi tờ báo khi ấn hành có thể in thêm dòng chữ “Ăn Chay, Sống Xanh”. Chỉ vậy thôi, thật dễ dàng. Tất cả các tờ báo đều có thể làm như vậy. Chỉ cần một dòng tiêu đề “Ăn Chay, Sống Xanh Để Cứu Địa Cầu”.

    Tôi mong rằng thông điệp thuần chay sẽ được phổ biến hàng ngày trên tất cả các phương tiện truyền thông, như đài phát thanh, đài truyền hình, báo chí, v.v... thậm chí trên các bích chương quảng cáo, phim ảnh hay các bảng điện tử. Đây phải là vấn đề được quan tâm hàng đầu ở khắp mọi nơi.

    Tất cả các phương tiện truyền thông nên tích cực hỗ trợ công cuộc cứu Địa Cầu, vì nếu Địa Cầu mất đi, nhân loại cũng sẽ không còn. Nhân loại phải nhận ra điều này. Tiền bạc – vô dụng, nhà cửa – vô dụng, quyền lực – vô dụng. Vì thế, chúng ta cố gắng hết sức để giúp nhân loại nhận ra điều đó. Chúng ta phải cứu lấy Địa Cầu duy nhất mà chúng ta có và cũng là Địa Cầu đẹp nhất mà chúng ta từng biết đến. Đây là Địa Cầu duy nhất mà chúng ta biết đến. 

    Hãy là người bạn chân thành, đáng tin cậy của xã hội: cảnh báo cho mọi người về bất kỳ tình trạng nguy hại nào; đưa các mối liên hệ và dữ kiện mới ra ngoài ánh sáng, chẳng hạn như mối liên hệ quan trọng giữa thịt và hâm nóng toàn cầu; tạo cơ hội để mọi người có thể lựa chọn một lối sống tốt hơn. Hãy là một thuyết khách dũng cảm, một phát ngôn viên anh hùng, đặc biệt là cho những ai không thể lên tiếng bảo vệ chính họ, bao gồm cả những loài vật phải chịu quá nhiều đau khổ, bởi vì tất cả chúng ta đều liên hệ và tác động lẫn nhau.

    Thế giới cần sự phụng sự và dẫn dắt cao cả của giới truyền thông. Vì thế, quý vị – những nhà báo quả cảm, xin hãy làm hết khả năng của mình: Nói lên sự thật về giải pháp cứu Địa Cầu.  

      Trước      Sau   
  • Chương 1.
   Chương 2.
   Chương 3.
   Chương 4.
   Chương 5.
   Chương 6.

  • Trang Chủ  |   Tác Giả  |   Tin Tức  |   Điểm Báo  |   Bình Luận  |   Trích Dẫn  |   Tư Liệu  |   Tải Xuống  |   Phản Hồi  |   Đọc trên HTML cho kết nối internet chậm
  • Để biết thêm thông điệp khẩn cấp, xin truy cập: www.SupremeMasterTV.com. Để xem các ấn bản và tác phẩm nghệ thuật khác của Thanh Hải Vô Thượng Sư, xin truy cập: www.LoveOceanCreative.com
  • © 2011 The Supreme Master Ching Hai All rights reserved. *