• Rozdział 4. Ustanowienie wegańskiego prawa i ustaw > Rządy muszą podjąć natychmiastowe działanie
   • II. Rządy muszą podjąć natychmiastowe działania

    Przywódcy narodów muszą coś zrobić. Ludzie wszystkich narodów muszą coś zrobić. Ponieważ możemy sobie tutaj ładnie siedzieć i mówić, bo na naszym obszarze jeszcze nie ma braku wody lub ceny jedzenia nie rosną, ale to nie znaczy, że to nie nastąpi wkrótce.

    Musimy coś zrobić, by uniknąć tragedii, która już przydarzyła się miliardom ludzi. Jeden miliard ludzi już głoduje z powodu zmian klimatu oraz braku wody i jedzenia. Proszę, podejmijcie działanie teraz. To jest bardzo proste. Tylko bądźcie wege. Tylko bądźcie wege, to naprawdę wystarczy obecnie i wystarczy na długą przyszłość.    Szerzcie informacje o roślinnym stylu życia


    Ponieważ ludzie nie są naprawdę dobrze poinformowani o tym, co znajduje się na ich talerzu. Przeważnie mały zapakowany kawałek mięsa, które później trafia na ich talerz, w niczym nie przypomina tego, czym kiedyś było.

    Tak zwana tradycja utrzymuje się, przechodząc z jednego pokolenia na następne. Całe społeczeństwo po prostu uważa to za naturalny sposób życia. Teraz ludzie stają się bardziej świadomi okrucieństwa, któremu poddajemy zwierzęta. Myślę, że my, ludzie, stajemy się bardziej współczujący i szanujący wszelkie życie.

    Wielu nie uświadamia sobie szkodliwych emisji pochodzących z przemysłu mięsnego ani tego, że zabijanie rodzi zabijanie, i nie są świadomi, że mięso jest pewnego rodzaju uzależniającą trucizną. Nie są świadomi tego, że mięso niszczy naszą planetę.

    Rządy muszą wyjaśnić ludziom, że jedzenie mięsa jest naprawdę szkodliwe i obecnie istnieje pilna potrzeba, by ludzie przestali to robić. To już nie jest kwestia osobistego wyboru. To jest kwestia życia lub śmierci planety.

    W przypadku zagrożenia katastrofą, rząd ewakuuje ludzi natychmiast. A w razie wojny, ludzie są zawsze poinformowani, jak się chronić. Rząd nawet rekrutuje nowych członków armii, aby byli gotowi do obrony kraju na wypadek wojny.

    W obecnej sytuacji sprawa jest bardziej nagląca niż wojna. Jestem pewna, że rządy znajdą na to sposób. Jestem pewna, że ludzie mogą być poinformowani w każdym zakątku kraju. Rządy mają odpowiednią władzę, uprawniającą do zrobienia tego.

    Rządy muszą pomóc. Muszą rozpowszechniać więcej informacji zachęcających do wegetariańskiego stylu życia, po prostu bombardując całą planetę nową energią współczucia i miłości, i zdrowia, wtedy wszyscy się przyłączą. Wspierająca energia jest bardzo ważna.

    Oni muszą to wszędzie nagłaśniać, muszą rozdawać ludziom ulotki do przeczytania, dla dobra publicznego. Muszą dać temu rządową aprobatę i poinformować wszystkich o korzyściach diety wegetariańskiej. Muszą stworzyć strony internetowe z wegetariańskim menu, wszystko bezpłatnie, pokazy wegetariańskiego gotowania, wegetariańskie kluby. Kiedy uczynią to czymś oficjalnym, wtedy każdy podąży za szczęśliwym trendem, nową zmianą na świecie.

    Najważniejsze jest to, żeby ludzkość i wszyscy obywatele na całym świecie znali ogromne korzyści, jakie daje bycie wegetarianami dla ocalenia Ziemi. Ludzie powinni wiedzieć, jak niebezpieczna i jak niecierpiąca zwłoki jest nasza obecna sytuacja. To jest najważniejsza sprawa.

    Powinni również wiedzieć, jak wiele korzyści dieta wegetariańska, dieta bez zabijania, może przynieść ludzkości. Nie mówiąc już o aspekcie moralnym. Najpierw mówmy o tym, w jaki sposób dieta wegetariańska sprzyja naszemu zdrowiu i ratuje planetę, żeby nasze dzieci miały w przyszłości dom.

    Mamy tylko ten jeden dom: Ziemię. Jeśli zostanie zniszczony, nie będzie można zbudować innego. W odróżnieniu od domu, który można odbudować, nie da się odbudować Ziemi, jeśli zostanie ona zniszczona. To nie jest takie proste. Dlatego najważniejszą rzeczą dla rządów jest podanie tej informacji do publicznej wiadomości.

     

    Zabrońcie mięsa jak zabraniacie palenia    Wegetarianizm powinien być stylem życia. Nie powinno to już podlegać żadnej dyskusji. 


    Musimy zabronić mięsa. Zabrońmy go teraz i pokazujmy ludziom, jak się odżywiać, jak gotować potrawy wegetariańskie. Wszyscy wychodźmy do ludzi. To naprawdę chodzi o przetrwanie. Niech to stanie się waszą życiową misją, aby informować ludzi o niebezpieczeństwie jedzenia mięsa i pokazywać im rozwiązanie.

    Zakazano palenia i palenie jest zakazane. Zakazano narkotyków i narkotyki są zakazane. Tak samo jest z ustawą ws. zmian klimatu. Kiedy tylko robią to, co wiedzą, że jest dobre, to następuje to bardzo szybko. Szybko nastąpi regeneracja lub zatrzymane zostaną skutki.

    Jeśli wyeliminujemy hodowlę bydła czy innych zwierząt, to Ziemia będzie bardziej zrównoważona: nie będzie już gazów cieplarnianych pochodzących od zwierząt, czyli metanu. [Zwierzęta], które już mamy, zatrzymamy, i nie będziemy już hodować nowych dla zysku i dla mięsa. A wtedy Ziemia wyzdrowieje. Po jakimś czasie krowy odejdą w sposób naturalny, i wtedy cała ziemia zostanie ponownie obsadzona drzewami i warzywami.

    Jeśli porównamy trend palenia tytoniu, który jest także zabójczą substancją, podobnie jak mięso, to dopiero po 1950 r., gdy pierwsze poważne badania wykazały, że tytoń powoduje raka płuc, rząd zaczął wprowadzać zakaz palenia, stopniowo coraz szerszy – i obecnie ponad 80 krajów ma jakiś rodzaj publicznego zakazu palenia.106

    Badania pokazują, że zakaz palenia naprawdę pomaga ludziom rzucić palenie, a ci, którzy rzucili palenie, cieszyli się z tego zakazu, ponieważ wiedzieli, że nałóg był dla nich szkodliwy.

    Podobnie jest z zakazem jedzenia mięsa, o którym wiemy z badań, że jest bardzo złym nawykiem, zabijającym nas i nasze dzieci, tych, których kochamy, oraz naszą planetę.

    Tak więc zakaz mięsa będzie silnym nurtem, który poniesie nas do wegańskiego świata. Ponieważ dobry przywódca powstrzymuje to, co jest złe dla ludzi i wprowadza to, co jest dla nich dobre. Może to ułatwiać poprzez publiczne kampanie, poprzez media i poprzez szkoły, informując o korzyściach płynących ze zdrowego, ocalającego życie, ocalającego planetę stylu życia.    Nie mamy innego wyboru    Albo się zmienimy, albo wszyscy odejdziemy

    Po pierwsze, musimy wiedzieć, że nie mamy żadnego wyboru poza zmianą, bo albo zmienimy się, albo planeta zginie. Albo się zmienimy, albo musimy odejść. Nie ma już wyboru.

    Jeśli nie wyeliminujemy przemysłu hodowlanego i praktyki jedzenia mięsa, nie będziemy w stanie uratować planety, ani ich, ani ich mięsnego interesu. Myślę, że musimy wybrać albo nasze życie albo karierę. Najpierw musimy przetrwać. Musimy myśleć o ludziach na planecie jako o całości, nie tylko o niektórych biznesach. To naprawdę jest tak naglące.

    Biorąc pod uwagę tę krytyczną konieczność, ludzie związani ekonomicznie z przemysłem mięsnym byliby chętni do zmiany, gdyby byli odpowiednio poinformowani i wiedzieli, jak ważne jest, aby zmienić styl życia i profesję. Jest wiele silnych motywacji. Na przykład, pierwszą jest ocalenie planety od klimatycznej katastrofy, ocalenie wszelkiego życia na tym świecie.

    Jeśli tego nie przestaniecie robić, a jesteście związani z biznesem mięsnym, transportem mięsa, itd., czy wykonujecie jakąkolwiek pracę związaną z przemysłem mięsnym, to będziemy dalej posuwać się w kierunku totalnej katastrofy i masowego wyginięcia, co dotknie każdego.    Zaprzestańcie zabijania zwierząt i wojen, i odbudujcie kraj

    Chodzi o to, że przywódcy powinni wiedzieć, co jest priorytetem. Jaki ma sens martwienie się o wojnę albo stanowisko, lub cokolwiek innego, kiedy planeta ma zostać zgładzona? Tak więc teraz wszyscy przywódcy muszą skoncentrować się na ratowaniu planety i muszą skoncentrować się na szerzeniu informacji i tworzeniu nowego prawa dla ludzi, aby prowadzili bardziej życzliwe życie.

    Nie są potrzebne nawet prawa, ale lepiej, żeby były, bo są bardziej konkretne; inaczej, ludzie są gotowi. Tylko rządy muszą wprowadzić więcej zasad i przypomnieć ludziom, by byli dobrzy, cnotliwi, aby stosowali się do prawa miłości, czyli nie zabijali zwierząt, nie jedli zwierząt, nie wyrządzali krzywdy zwierzętom ani innym ludziom, ani nawet środowisku.

    To musi być bardziej konkretna i dynamiczna akcja. Po pierwsze, wszystkie wojny muszą się skończyć. Pieniądze i dobra muszą służyć tylko utrzymaniu i żywieniu wszystkich istot – trzeba rozdysponować wszystkie dobra planety dla wszystkich. Na przykład nawet samo powstrzymanie wojen - związane z nimi pieniądze mogłyby wykarmić cały świat, za darmo, przez wiele dekad.

    Zabijanie, torturowanie ludzi i zwierząt musi się skończyć. Wszelkie wycinanie lasów, szkodzenie środowisku i niszczenie drzew - to wszystko musi się skończyć. Przywódcy muszą wprowadzić prawo, które jest korzystne, pokojowe, jeśli to możliwe - również duchowe, dla wszystkich, jeśli to możliwe - np. chronienie grup duchowych, nieszkodliwych, ale korzystnych grup.

    Bogactwem należy się podzielić ze wszystkimi. Rozprowadzić wystarczająco ubrań i jedzenia dla potrzebujących ludzi i zwierząt. Budować schronienia dla wszystkich, dla ludzi i zwierząt - chronić wszelkie życie. Odbudować lasy, oczyścić rzeki, jeziora, oceany i chronić je; wynagradzać grupy ekologiczne i ochrony praw zwierząt. Usunąć alkohol, narkotyki, mięso i produkty zwierzęce. Eksperymenty w laboratoriach na zwierzętach muszą się skończyć. Zamknąć farmy hodowlane dla zwierząt. Więźniowie i żołnierze powinni pomagać ludziom w uprawie warzyw albo wykonywać produktywne prace. Organiczne uprawy warzyw powinny być wspomagane i promowane. Edukacja i służba zdrowia powinny otrzymać subsydia.

    Przedsiębiorstwa produkujące broń muszą być zredukowane do zera. Należy oczyścić społeczeństwo z podejrzanych i szkodliwych produktów i aktywności. Zapewnić ludziom bezpieczeństwo, aby nikt nie popełniał przestępstw z powodu braku podstawowych środków do życia i edukacji. Znieść granice i zapewnić wszystkim równy status i respektować obywatelstwo.

    Jeśli [rządy] nawet zatrzymają wojsko, to będą musieli je przekwalifikować, aby pomagało ludziom podczas nagłych katastrof i odbudowywania domów oraz pomagania ludziom w razie nagłej potrzeby. Wszystko to musi być zrobione i nawet więcej. Wszystko to, co przyniesie pomoc ludziom, co pomoże obywatelom, zwierzętom i środowisku - wszystkie rządy i przywódcy muszą starać się działać w tym kierunku i to natychmiast.    Przemysł mięsny przynosi straty    Jest niewydajny pod względem zużycia energii i zasobów


    Źródło: Komitet Lekarzy na rzecz Medycyny Odpowiedzialnej (PCRM),“Health vs. Pork: Congress Debates the Farm Bill, ”Good Medicine,Vol. XVI, 4 (Autumn 2007). www.pcrm.org/magazine/gm07autumn/health_pork.html

    Przemysł ten to jest zły, bardzo zły interes, nie jest wcale dochodowy dla planety, ani dla nikogo. Jest najmniej wydajnym biznesem, z wysokimi kosztami produkcji za elektryczność, wodę, zboże, które traci się, aby wyprodukować tę samo ilość tak zwanego „jedzenia”, które można zastąpić czymś lepszym.


    Jest zależny od subwencji i pieniędzy z podatków

    Gdyby rząd nie dał żadnych subwencji dla przemysłu mięsnego, to hamburger, który jedzą pewni ludzie, wyprodukowany poprzez wycinanie lasów w Indiach - kosztowałby 200 dolarów! 107

    W USA, nawet zanim świńska grypa wpłynęła na przemysł hodowli świń, ten przemysł stracił miliardy dolarów. Dlaczego? Ponieważ hodowców nie stać na zboże, aby nakarmić zwierzęta, z powodu wysokich cen żywności. A obecnie ceny żywności idą coraz bardziej w górę. Jak więc przetrwają? Wasze pieniądze z podatków idą do rządu, a rząd subsydiuje ich. Tak wiec to jest stratny biznes.

    Wszędzie, od USA po Chiny, rządy muszą subsydiować hodowców zwierząt, płacąc im przynajmniej dziesięć miliardów dolarów rocznie!108 Ale to wasze pieniądze zjadacie! Gdybyście mogli to jeść i być zdrowymi, szczęśliwymi, to byłoby uzasadnione. Ale tak nie jest.    Jest przyczyną wysokich kosztów medycznych

    Hamburgery zawierają wszystkie części zwierząt, nawet nie wiecie, skąd one pochodzą, i zawierają wszelkiego rodzaju bakterie, wszelkie choroby.109 Jeśli chcecie, zaczerpnijcie informacje z medycznych pism czy od naukowców medycznych, oni wszystko wam powiedzą.

    Nie tylko płacimy mnóstwo pieniędzy na subwencje dla przemysłu mięsnego, o wiele więcej pieniędzy z podatków płacimy na szpitale, pochówek naszych ukochanych, a oprócz tego ból serca musimy znosić przez całe życie po stracie kogoś drogiego czy wielu naszych bliskich.


    Przysparza niezmiernego cierpienia zwierzętom

    Całe to cierpienie jest niepotrzebne dla naszego delikatnego ciała. Jeśli będziemy unikać mięsa, unikniemy tego wszystkiego - pieniędzy na szpitale, na leczenie. I to nie wszystko. Zanim zażyjemy lekarstwo, to ono spowoduje cierpienia wielu zwierząt, na których prowadzono eksperymenty i wiwisekcję, przez wstrzykiwanie chemikaliów w ich ciała, powodując ich cierpienie, tortury bez końca, tylko po to, by otrzymać lekarstwo, bezpieczne, w naszym odczuciu, dla użytku ludzi. Ale ono wcale nie jest bezpieczne dla ludzi.

    Tyle cierpienia, i wszystkie te pieniądze podatników idą w różne strony. To wcale wam nie pomaga. To tylko marnuje zasoby, finanse i narodową siłę, i ludzkie zdrowie, i szczęście. To jest wyłącznie marnowanie. To jest bardzo, bardzo, bardzo zły interes.

    Przemysł mięsny jest okropnie szkodliwy dla nas w każdej wyobrażalnej sytuacji, w każdym aspekcie. Gdyby nie było subwencji rządowych, rolnicy zajmujący się hodowlą zwierząt nie byliby w stanie się utrzymać.  Już zamknęliby biznes. Tak więc sugeruję, aby rządy nie dawały więcej żadnych dotacji na przemysł hodowlany. Zamiast tego, niech powiedzą im, żeby przestawili się na rolnictwo wegańskie.


    Praca w przemyśle mięsnym zagraża pracownikom

    Poza tym, dla większości pracowników przemysłu mięsnego, to nie jest bezpieczne miejsce pracy. To jest jeden z najniebezpieczniejszych zawodów, z najwyższym współczynnikiem urazów i narażeniem na czynniki chemiczne i choroby takie jak grypa, świńska grypa, ptasia grypa, etc. i choroba szalonych krów, która jest zawsze śmiertelna, zawsze się kończy śmiercią.

    Musimy zapytać samych siebie: Czy to jest tego warte? Nie mówiąc o skutkach jedzenia mięsa dla konsumentów, czyli takich chorobach jak nowotwory, cukrzyca, inne problemy zdrowotne, i choroby serca. Prawie wszystkie choroby, które wymienicie, pochodzą z mięsnej diety lub są z nią związane. Tak więc, gdybyśmy mieli do wyboru lepszy sposób zarabiania na życie, czy nie wybralibyśmy tego, który pomaga nam i innym pozostawać w zdrowiu, zamiast zawodu, który prowadzi ludzi i nas samych do chorób i przedwczesnej śmierci?


    ,,Potężny mit, że przemysłowa żywność jest tania i przystępna, funkcjonuje jedynie dlatego, że wszystkie te środowiskowe, zdrowotne i społeczne koszty nie są dodane do ceny przemysłowej żywności. Kiedy skalkulujemy rzeczywistą cenę, jasne jest, że wcale nie będąc tanim, nasz obecny system produkcji żywności nakłada olbrzymi finansowy ciężar na nas i przyszłe pokolenia".110

    — AlterNet.Org

    Zakazanie mięsa jest jedynym sposobem na ocalenie planety

    Wszystko, co wiąże się z pełnym współczucia życiem, jest dobre dla was i jest miłe Niebu. I to ocali planetę. To jest nie tylko dobry biznes, to ocali planetę i pozwoli ocalić niezliczone istnienia, teraz i w przyszłości, włączając w to tych, którzy są związani z sektorem mięsnym. Dlatego Budda wymienił biznes mięsny jako jeden z pięciu biznesów, w które ludzie nie powinni się angażować.

    Mięsny biznes to zły biznes. Jest bardzo zły dla was. A cztery pozostałe to: biznes związany z bronią, biznes związany z handlem ludźmi, biznes związany z używkami i biznes związany z truciznami. Wszystkie te szkodliwe biznesy są złe dla was, teraz i w przyszłości.    Zachęcajmy, wspierajmy i subsydiujmy rolnictwo organiczne    [Rządy] mogłyby zachęcać rolników do upraw i dać im subsydia na uprawę warzyw zamiast mięsa. Im więcej by uprawiali, tym więcej subsydiów by dostawali. Rolnikom także należy wyjaśnić, że wyświadczaliby światu wielką przysługę.

    Będą wielkimi bohaterami, ocalającymi świat, jeśli będą uprawiać warzywa, by wyżywić ludzi, zamiast hodować zwierzęta i pozwolą zwierzętom żyć. Rząd musi im powiedzieć, że muszą traktować zwierzęta z całą życzliwością - te, które żyją - aż wrócą do Nieba naturalnie.

    Obecnie ta praktyka nie jest powszechna i nagradzana ze strony rządu czy też przez media. I moim skromnym zdaniem, zamiast subsydiować rolników, którzy tracą pieniądze na mięso, czy dlatego, że mięso było skażone itp., zamiast dawać na to subwencje, rząd powinien wspomagać rolników, aby mieli finanse, dopóki nie staną się bardziej stabilni i dopóki nie wzrośnie zapotrzebowanie na ekologiczną żywność. Wtedy rolnicy będą z radością uprawiać rośliny dla zdrowia ludzi i planety.

    Rząd może dać im nasiona i zapewnić szkolenie o lepszym sposobie upraw, bez używania nawozów chemicznych, ponieważ czasami rolnicy tylko nie są dobrze poinformowani o szkodach związanych z hodowlą zwierząt, chemikaliami, nawozami czy środkami owadobójczymi.

    [Rolnicy] nie są poinformowani o lepszym sposobie uprawy warzyw dla lepszych zysków. Rząd może pomóc im wdrożyć środki ochrony ziemi, aby wzrosła jakość upraw, żeby nabywcy mieli do nich zaufanie itd. Rząd może też utworzyć certyfikację i standaryzację jakości systemu do dalszego promowania przemysłu organicznego, wegańskiego.


    Rolnictwo organiczne jest łatwe do wdrożenia

    W tej chwili żywność organiczna jest popularna. Jest również bardzo zdrowa dla wszystkich. Jest na nią duży popyt.

    W naszym Stowarzyszeniu mamy wielu członków, którzy prowadzą uprawy organiczne. Jest dowiedzione, że każdy może to robić. Każdy zainteresowany może zalogować się na naszą stronę i zdobyć wszelkie informacje na temat, jak prowadzić organiczne uprawy. To jest takie proste, takie proste, nawet nie potrzeba dużo wody. A żywność rośnie tak szybko i nawet jedna czy dwie osoby mogą zająć się wieloma hektarami bez wielkiego problemu.

    Mówimy ludziom, aby uprawiali rolnictwo organiczne, jak oszczędzać deszczówkę, wodę gruntową i jak oszczędzać ziemię, jak sadzić drzewa, aby przyciągały deszcz, itd. W okręgu Alwar w Radżastanie, w Indiach, mieszkańcy jednej z indyjskich wiosek byli w stanie pokierować wodą tak, by przywrócić do życia pięć rzek - pięć płynących rzek - które zanikły wcześniej, wyschły wcześniej z powodu wybrania zbyt dużej ilości wody.

    Na naszej stronie www.SupremeMasterTV.com dostępne są informacje dla wszystkich zainteresowanych. Nie potrzeba nawet dużego kapitału. A jeśli nawet kapitał jest potrzebny, rząd powinien dawać subwencje, aby pomagać ekologicznym rolnikom, zamiast pomagać w produkcji mięsa, które jest dla nas szkodliwe. Pomoc rolnictwu organicznemu jest dobra dla każdego, łącznie z rolnikiem.    Udostępnijmy wegańskie posiłki w szkołach i wspierajmy lokalne spółdzielnie żywności

    Z tego, co rozumiem, istnieją kompletne systemy, w których szkoły są połączone z rolnikami, ale systemy te nie są w pełni wdrożone.

    Jest taki program, który istnieje w Europie i Japonii, a teraz także w USA, w którym grupa osób, należących do spółdzielni żywnościowej, nawiązuje relacje z rolnikiem lub rolnikami, którzy zgadzają się zaopatrywać ich w świeże produkty rolne. Rolnicy uprawiają różnorodną żywność, a ludzie kupują te warzywa, które są świeże.

    To stało się bardzo popularne i w wielu miejscach powstały nawet listy oczekujących. Te gospodarstwa rolne są zazwyczaj prowadzone metodami organicznymi. To jest dobra sytuacja, ponieważ ludzie dostają zdrowe jedzenie, któremu mogą zaufać, zapewniając jednocześnie rolnikom środki do życia, a często także wspierając środowisko naturalne.

    Jestem pewna, że jeśli rządy będą popierały rolnictwo organiczne, to szybko stanie się to trendem.

    Gdyby rządy wskazały drogę, informując, że w ten sposób jest się ekologicznym i chroni się planetę, to rolnicy z radością zwiększyliby uprawę wegańskiej żywności.

    Rozpowszechnianie praktyk upraw organicznych pomogłoby w wielu kwestiach.    Korzyści z organicznego wegańskiego rolnictwa


    Nie można przecenić korzyści, jakie płyną z upraw organicznych dla ludzkiego życia, dla ludzkiego zdrowia i dla zdrowia zwierząt, dla zasobów naturalnych i ochrony naszej planety. Nie jesteśmy w stanie ich wszystkich tutaj wymienić. Uprawy organiczne nie tylko ochronią planetę, ale pomogą nawet wyeliminować głód.

    Powrót do tradycyjnych metod rolnictwa ekologicznego już wykazał się sukcesem na przykład w Afryce i w innych miejscach takich jak Ameryki, Europa i Australia. Wegańskie rolnictwo ekologiczne rozwija się bardzo, bardzo szybko i jest obecnie bardzo dochodowe, ponieważ na te produkty rośnie popyt. Ludzie są coraz lepiej poinformowani o szkodliwości mięsa i o korzyściach z diety wegetariańskiej. Tak więc ekologiczna wegańska uprawa warzyw powinna być bardzo, bardzo dobra dla każdego, kto chce zmienić swój biznes.

    Poza tym, wiele pomyślnych przykładów pochodzi z upraw organicznych na całym kontynencie Afryki. Na przykład, na obszarze otaczającym Kapsztad w RPA znajdują się 100% organiczne ogrody, a plony sprzedawane są lokalnie.111 Podobne projekty powstały w Kenii. Także w Ugandzie, gdzie ostatnio wprowadzono organiczne nawozy, widoczny jest ich pozytywny wpływ na glebę i plony.112

    W Supreme Master TV, na naszej stronie internetowej www.suprememastertv.com udostępniamy również cały dział na temat rolnictwa organicznego. Na tej stronie udostępniamy wiele informacji na temat rolnictwa organicznego, które jest bardzo korzystne, bo wymaga mniej wody, o wiele mniej pracy i jest bardzo korzystne dla naszego zdrowia, dla robotników i dla planety.

    Jeśli jecie organiczne warzywa, rzadko musicie odwiedzać szpital, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze możecie przeznaczyć na lepsze wykształcenie dla dzieci, lepszą opiekę dla starszych i na budowę lepszych dróg, na zakup sprzętu, innowacje, wprowadzenie odnawialnej energii, za darmo dla każdego. Darmowa energia dla każdego, darmowa edukacja dla wszystkich dzieci, darmowa opieka dla wszystkich osób starszych i darmowe jedzenie dla co najmniej miliarda głodnych ludzi na świecie. Lista korzyści nie ma końca.


    Organiczne uprawy i wysokie plony

    Zostało udowodnione, że przejście na szeroko stosowane organiczne rolnictwo mogłoby wyżywić świat. Badania w Danii i w innych krajach wykazały, że organiczne uprawy zasiane na nieużytkach, zapewniają wyższe plony. 113 

    Wysokie plony otrzymywane metodami konwencjonalnymi, uzyskane są kosztem ziemi, naszego zdrowia i środowiska. Te ogromne jednorodne uprawy, np. soi, są przeważnie przeznaczone na paszę dla zwierząt hodowanych na mięso, nie dla ludzkiej konsumpcji.

    W Afryce, w ramach Środowiskowego Programu ONZ przeprowadzono badania, na podstawie których stwierdzono, że zbiory upraw zostały podwojone, gdy indywidualni rolnicy używali organicznych metod uprawy.114 W tym przypadku, ponieważ organiczne praktyki, takie jak kompostowanie i płodozmian, ulepszają glebę, zamiast kupować nawozy i pestycydy, organiczni rolnicy mogą przeznaczyć pieniądze na zakup lepszych nasion. 

    Inne badania w USA wykazały, że metody upraw organicznych można wykorzystać do potrojenia plonów. Jednym z głównych czynników umożliwiających wysokie plony było to, że rolnicy sadzili rośliny strączkowe, takie jak fasola lub soja, pokrywając plony między sezonami, co dostarczało glebie naturalny azot, zapewniając wysoką wydajność plonów.115

    Wraz z rosnącym niedoborem żywności na świecie, każdego dnia coraz więcej ludzi odczuwa głód. Jeśli więc zaprzestaniemy hodowli zwierząt i zamiast tego przejdziemy na uprawy organicznej wegańskiej żywności dla ludzi, każdy na świecie skorzysta na tym i będziemy mogli ocalić naszą planetę. Gdybyśmy nie karmili zbożami i warzywami zwierząt, to tym pożywieniem, które jest obecnie produkowane, można by wykarmić już teraz dwa miliardy ludzi.


    Zmniejszenie ilości używanych pestycydów i nawozów

    [Rolnictwo organiczne] jest dobre dla zwierząt, dla wszystkich istot na planecie, a także dla drzew i ziemi, częściowo dlatego, że nie używa nawozów chemicznych i pestycydów, spośród których wiele, według Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej, powoduje nowotwory, jak również wyniszcza kolonie pszczół i zabija dużo innych gatunków zwierząt, których nawet nie możemy wyliczyć.

    Jedno z amerykańskich badań wykazało, że jeśli 8 mln akrów gospodarstw rolnych w Stanach Zjednoczonych przeszłoby na uprawę organiczną, to ryzyko spożycia pestycydów z żywnością spadłoby o 97%. Czy możecie to sobie wyobrazić? Odpływ nawozów chemicznych i pestycydów przyczynia się również do powstawania martwych stref w oceanach. Zabijamy naszą planetę nawozami chemicznymi i pestycydami.116

    Co roku na świecie używa się ponad 2,5 miliarda kg pestycydów! I tylko około 10% tych chemikaliów dociera w miejsca, dla których są przeznaczone. Reszta dostaje się do powietrza i wody, co wpływa na rozwój takich schorzeń jak nowotwory czy powstawanie martwych stref w oceanach.

    W Europie stwierdzono, że jeden rodzaj pestycydów spowodował wyginięcie miliardów pszczół, podczas gdy inne powodują, że skorupki jaj ptasich stają się cieńsze, co prowadzi do śmierci piskląt, ponieważ skorupki pękają zanim pisklęta są gotowe do wyklucia.117

    Ponadto, produkty organiczne nie zawierają genetycznie modyfikowanych organizmów, a zawartość składników odżywczych jest wyższa niż w warzywach i owocach z upraw konwencjonalnych.


    Poprawa środowiska i gleby

    Jeśli wszyscy ludzie, wszyscy rolnicy, wszystkie grunty uprawne na naszej planecie przejdą na wegańskie uprawy, to natychmiast 40% CO2 zostanie pochłonięte już dzięki samej tej metodzie uprawy.118

    Zmiana upraw na organiczne pozwoli odrodzić się glebie, która jest wyniszczona konwencjonalnymi uprawami. Górna warstwa gleby lepiej sobie poradzi z powodziami i huraganami. Dzika przyroda i ekosystemy też zyskają. Na podstawie największego badania nad rolnictwem organicznym w Wielkiej Brytanii, w porównaniu do konwencjonalnych, organiczne gospodarstwa mają o 85% więcej gatunków roślin, uprawy są o 71% wyższe i gęstsze, i powracają tam zdrowe rodzime gatunki zwierząt.119

    Ponadto organiczne wegańskie rolnictwo powstrzyma spływanie chemicznych nawozów, które tworzą ogromne martwe strefy w oceanie.


    Oszczędność energii i zasobów

    Organiczne wegańskie rolnictwo jest wydajne i oszczędza 37% energii i jeszcze więcej wody niż przy konwencjonalnych metodach uprawy.120


    Oszczędność pieniędzy rządowych

    Koszt dotowania organicznych upraw warzyw jest bardzo mały w porównaniu z dotacjami potrzebnymi do utrzymania hodowli zwierząt – to znaczy, potrzebują tylko tyle, by chronić się przed utratą pieniędzy i upadłością.

    Organiczne rolnictwo może zaoszczędzić rządom dużo, dużo pieniędzy, nawet 80%.121

    Wyobraźcie sobie, że wszystkie pieniądze z podatków wracają do nas lub są przeznaczone na coś lepszego; na przykład na pokrycie kosztu zmniejszenia znacznej ilości gazów cieplarnianych.

     

    Opłacalność dla rolników

    Badania przeprowadzone wśród drobnych rolników w Ameryce Łacińskiej, którzy przeszli na organiczną uprawę warzyw, wykazały, że uzyskują oni większe przychody niż poprzednio.122 Według znanych holenderskich naukowców, wszystkie rządy mogą zaoszczędzić dziesiątki bilionów dolarów, jeśli świat stanie się wegański.123

    Przeprowadzono również wiele badań w Stanach Zjednoczonych, Indiach i Nowej Zelandii. Wszystkie potwierdziły, że dzięki niższym kosztom produkcji niż w rolnictwie konwencjonalnym, uprawy organiczne dają większe dochody.

    Istnieje większa różnorodność roślin, które mogą być sadzone na przemian, jak kukurydza, soja, lucerna. Jednocześnie, system organiczny jest naturalnie bardziej odporny na susze niż konwencjonalne systemy rolnictwa.


    Poprawa bezpieczeństwa żywności i zdrowia

    W rezultacie, wszyscy odniesiemy korzyści zdrowotne, jako że [organiczna żywność] jest pozbawiona toksyn i obfita w składniki odżywcze, bez modyfikacji genetycznej i powodujących raka pestycydów. W przeciwieństwie do produktów zwierzęcych, które są znaną przyczyną raka, chorób serca, cukrzycy, otyłości itd., organicznie uprawiane owoce i warzywa zawierają obfitość składników odżywczych, które pomagają nam uniknąć tych dzisiejszych schorzeń. Z pewnością organiczne wegańskie jedzenie, to jedyne jedzenie, które zapewni nam poczucie bezpieczeństwa. Naprawdę poczujemy, że jest to najbezpieczniejsze jedzenie dla naszych dzieci, najlepsze jedzenie dla naszych dzieci.

    Zawartość składników odżywczych [w organicznej żywności] jest wyższa niż w warzywach i owocach z upraw konwencjonalnych. Z tego powodu w naszej grupie używamy jak najwięcej produktów organicznych.    Dziecko zbiera organiczne owoce z przydomowego ogródka


    Pomóżmy pracownikom przemysłu hodowlanego w 
            podjęciu nowych zawodów

    Powiedzcie [pracownikom przemysłu hodowlanego], aby zmienili zawód, dajcie im nową pracę i wytłumaczcie im korzyści, jakie odniosą z nowego stylu życia, który zapewnia zdrowie, wigor, pokój, miłość i szczęście. Wszyscy będą się z tego cieszyli. A przynajmniej spróbują tego. A kiedy spróbują, będą wiedzieli, że to działa. I jeśli reszta również tego spróbuje, ich sąsiedzi spróbują, przyjaciele, wtedy pojawi się wspierająca energia i cały świat się zmieni.

    Należy zaprzestać rozmnażania [zwierząt], nie mówiąc już o ich zabijaniu. Musimy zaprzestać tego wszystkiego. Można ocalić planetę, zaprzestając hodowli żywego inwentarza - zaprzestając rozmnażania zwierząt i zaprzestając zarzynania ich, aby mieć źródło utrzymania. Zrozumieją oni, jeśli rząd naprawdę użyje swojej władzy, by im to wyjaśnić i dać im inną możliwość zarabiania na życie. Wyjaśnijcie im wszytko, dajcie im subsydia, zastępczą pracę czy coś do wyboru. Mamy inne wybory.

    Sugeruję, żeby wszyscy [hodowcy przemysłowi] zatrzymali swoje świnie jako zwierzęta domowe. Sądzę, że powinniśmy je [zwierzęta] wysterylizować, żeby już się nie rozmnażały, bo wtedy bylibyśmy w takiej samej sytuacji jak teraz, a nawet gorszej, gdyby się dalej rozmnażały.

    Obecnie, istnieją coraz lepsze opcje dla rolników, sprzedawców, przewoźników. Mogą robić to samo, tylko że zamiast transportować świnie, będą przewozić organiczne warzywa, itd. Lub rolni sprzedawcy mogą przestawić się z sektora mięsnego na sprzedaż ekologicznych warzyw.

      Poprzednia      Następna   
  • Rozdział 1.
   Rozdział 2.
   Rozdział 3.
   Rozdział 4.
   Rozdział 5.
   Rozdział 6.

  • Strona główna  |   Autorka  |   Nowości  |   Wybrane programy  |   Recenzje  |   Cytaty  |   Źródła  |   Pobierz  |   Komentarze  |   Zobacz w HTML w przypadku wolnego łącza internetowego
  • Najnowsze wiadomości na stronie: www.SupremeMasterTV.com Inne publikacje i sztuka Najwyższej Mistrzyni Ching Hai na stronie: www.LoveOceanCreative.com
  • © 2011 The Supreme Master Ching Hai All rights reserved. *