• Rozdział 2. Znaki ostrzegawcze, by obudzić ludzkość > To jest gorsze niż najgorszy scenariusz
   • I.      To jest gorsze niż najgorszy scenariusz


    Obecny przebieg procesu zmian klimatu wygląda gorzej niż najgorszy scenariusz prezentowany przez Międzyrządowy Panel ONZ ds. Zmian Klimatu (IPCC), ze zniszczeniami i często fatalnymi skutkami, które są już widoczne w postaci takich ekstremalnych zjawisk jak huragany, powodzie, susze i fale upałów.

    Nawet jeśli świat zredukuje emisję gazów cieplarnianych, planeta będzie potrzebowała czasu, aby poradzić sobie z gazami, które już są w atmosferze.

    To dlatego należy skupić się na krótkotrwałych gazach, mianowicie na metanie. Metan wiąże przynajmniej 72 razy więcej ciepła niż CO2, biorąc średnią z okresu ponad 20 lat. Największym źródłem metanu jest przemysł hodowlany, który naprawdę jest jedną z głównych przyczyn globalnego ocieplenia, które trzeba zatrzymać.

     Ale najpierw pozwólcie proszę, że podzielę się kilkoma najnowszymi dowodami na wpływ zmian klimatu na życie ludzi i zwierząt.    Topnienie lodu Arktyki i Antarktyki
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Topnienie Arktyki

    Lód z bieguna arktycznego czy północnego może zniknąć około 2012 r., 70 lat wcześniej niż podaje IPCC. Bez ochrony lodu odbijającego światło słoneczne, 90 procent ciepła słonecznego może zostać wchłonięte przez otwarte wody, przyśpieszając globalne ocieplenie.16

    Zmiana w arktycznej pokrywie lodowej jest wyraźna, klimatolodzy mówią, że obecnie jest tylko 10 procent starszego i grubszego lodu, podczas gdy 90 procent to lód niedawno uformowany i cienki.17


    ,,
    Sprzężenie zwrotne” i niekontrolowany efekt cieplarniany


    Kiedy woda morska jest cieplejsza, to lód szybciej topnieje. A kiedy lód stopnieje, nie będzie odbijał ciepła z powrotem w przestrzeń. Dlatego ciepło dalej będzie roztapiać lód, jak również ogrzewać wodę. Te oba zjawiska przyczynią się do roztopienia większej ilości lodu i mocniejszego ogrzania naszej planety. To błędne koło.

    Dlatego naukowcy nie mogli wcześniej tego dokładnie przewidzieć, ale obecnie są bardzo czujni. Trzymają rękę na pulsie. Problem w tym jednak, że nie działamy wystarczająco szybko.18

     

    Średni miesięczny przyrost lodu arktycznego

    w latach 1979-2010


    Źródło:  National Snow and Ice Data center, http://nsidc.org/arcticseaicenews/index.html


    Topnienie lodu Grenlandii i Antarktyki

    Masywne pokrywy lodowe Grenlandii i Antarktyki również dalej topnieją i spodziewany jest katastrofalny wzrost poziomu mórz i silniejsze burze. Jeżeli cała pokrywa zachodniej Antarktyki stopnieje, na świecie poziom morza średnio wzrośnie  co najmniej o 3,3 - 3,5 metra,19 oddziałując na ponad 3,2 miliarda ludzi - to jest na połowę światowej populacji, zamieszkującej obszary w odległości 321 km od linii brzegowej.

    Amerykańscy naukowcy z Państwowego Ośrodka Danych o Śniegu i Lodzie podają, że gdyby stopniała cała Antarktyka, poziom morza mógłby wzrosnąć do znacznie wyższego poziomu niż oczekiwany. Niektórzy twierdzą, że nawet do 70 m, co oznacza większe zagrożenie dla życia na Ziemi.20


    Zatopienie lądu a uchodźcy klimatyczni


    Z powodu wzrostu poziomu morza toną wyspy, kiedy to mówię, Tuvalu, Tonga i 40 innych narodów wyspiarskich musi planować migracje swoich mieszkańców.
    Raport Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji stwierdza, że może być 200 milionów, a nawet do miliarda uchodźców klimatycznych do 2050 r., czyli jeszcze za naszego życia.21 Są to ludzie, którzy muszą opuścić swoją wyspę czy domy na wybrzeżu wskutek podnoszenia się poziomu mórz i topnienia wiecznej zmarzliny. Całe społeczności czy narody toną i giną.22  

    (Załącznik nr 1 z danymi o podnoszeniu się poziomu morza i wpływie tego zjawiska na świat.)

     

    Podnoszenie się poziomu morza


    Źródło: IPCC, Fourth Assessment Report, 111, figure 1.


    Hydraty metanu: tykająca bomba


    Kolejną arktyczną zmianą jest topnienie wiecznej zmarzliny, zwykle zamarzniętej warstwy ziemi, pokrywającej pokłady metanu. Topnienie tej warstwy w ostatnich latach spowodowało, że metan zostaje uwalniany do atmosfery, proces ten  gwałtownie wzrasta od 2004 r.23

    Dalszy wzrost globalnego ocieplenia o ponad 2 stopnie Celsjusza mógłby spowodować uwolnienie miliardów ton metanu do atmosfery, prowadząc do masowego wyginięcia życia na tej planecie.    ,,Wzrost temperatury nawet o kilka stopni może spowodować, że te gazy zaczną się ulatniać i przedostaną się do atmosfery, co spowoduje dalsze podnoszenie się temperatury, na skutek czego nastąpi uwolnienie jeszcze większej ilości metanu, ogrzewanie się ziemi i morza i tak dalej. Pod zamarźniętą powierzchnią arktycznej tundry znajduje się 400 gigaton metanu – ta ilość wystarczy na rozpoczęcie reakcji łańcuchowej. Kiedy ten proces się zacznie, może on spowodować gwałtowne przyspieszenie globalnego ocieplenia." 24

    -Geolog John Atcheson


    Niepokoi nas nie tylko podnoszenie się poziomu wody; chodzi także o gazy, siarkowodór i metan, i wszelkiego rodzaju gazy w oceanie.25 To również może stopić więcej lodu, jeśli z wiecznej zmarzliny wydostanie się metan, itd., z oceanu i całej hodowli inwentarza żywego, hodowli zwierząt. To wszystko razem może utrzymywać się w atmosferze przez długi czas.

    W punkcie bez odwrotu, wszystko zacznie staczać się w dół; żadna zmiana już nie może nastąpić. Nic już wtedy nie pomoże. I być może nikt nie przeżyje, albo niewielu.

    Planeta ta, jeśli zostanie zniszczona, wyglądać będzie jak Mars, nie do zamieszkania. A odbudowanie planety trwa miliony, czasami setki milionów lat, jeśli w ogóle się odrodzi.


    Im szybciej się zmienimy, tym lepiej, wtedy będziemy mogli zatrzymać zmiany klimatu. I planeta odrodzi się bardzo szybko, w
    krótkim czasie, ale jeśli tego nie zrobimy, to ta planeta także zostanie bardzo szybko zniszczona, w krótkim czasie.


     

    Cofanie się lodowców i niedobór wody

    -------------------------------------------------------------------------------------

    Skutki cofania się lodowców

    Większość lodowców na planecie zniknie w ciągu kilku dekad, zagrażając przetrwaniu ponad 2 miliardów ludzi. Miliard z tych ludzi będzie cierpieć na skutek cofania się himalajskiego lodowca, które następuje w tempie szybszym niż gdziekolwiek na świecie, a w dwóch trzecich tego regionu ponad 18 000 lodowców zanika.26

    Początkowe efekty topnienia lodowców to destruktywne powodzie i osunięcia ziemi. Gdy lodowiec kontynuuje cofanie się, ulewne deszcze, niszczycielskie susze i niedobory wody są tego rezultatem.27    Tragiczny stan lodowców na świecie

    W stanie Montana (Stany Zjednoczone) przypuszcza się, że słynne lodowce w Parku Narodowym na Lodowcu znikną w ciągu dekady.28 Rzeka Kolorado [która jest zależna od masy śniegowej], dostarczająca wodę siedmiu zachodnim stanom, wysycha.29

    W Peru znajduje się 70% lodowców andyjskich,  które zaopatrują ludzi zarówno w wodę jak i energię elektryczną; jednak przypuszcza się, że wszystkie znikną do 2015 roku, za kilka lat.30


    Znikanie zasobów wody spowodowało wzrosty napięcia i konflikty wśród wielu ludzi, wliczając niezadowolonych rolników, którzy nie mają  wystarczająco wody  albo walczą o jej przydział.

    (Załącznik nr 2 zawiera informacje o cofaniu się lodowców)    Nadmierne połowy ryb, martwe strefy i zakwaszenie oceanów
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Komisja Pew z siedzibą w USA odkryła, że nadmierne połowy są największą groźbą dla ekosystemów morskich, za ściekami z rolnictwa, wliczając w to odchody zwierząt hodowlanych i nawozy używane w uprawach paszy dla zwierząt.31


    W rezultacie zmian klimatu powstają obszary morza nazywane martwymi strefami, których liczba obecnie przekracza 400. Martwe strefy tworzą się na skutek spływania nawozów pochodzących głównie z przemysłu hodowlanego. Ścieki te przyczyniają się do zaniku tlenu, który jest potrzebny, aby podtrzymać życie.32    Tzw. czerwona fala, powstała wskutek zanieczyszczenia wody, tworzy martwe strefy w pobliżu plaży Copacabana w Rio de Janeiro (Brazylia)


    Źródło: B.Worm et al,“Accelerating Loss of Ocean Species
    Threatens Human Well-being”, Science, November 3 2006,
    www.compassonline.org/pdf_files/WormEtAlSciencePR.pdf

    Naukowcy szacują, że w ciągu ostatnich 50 lat w wyniku połowów przemysłowych ponad 90% dużych oceanicznych ryb zniknęło .33

    Ostrzegają, że utrzymując obecny poziom połowów, do roku 2050 nastąpi globalne załamanie wszystkich łowionych gatunków ryb i twierdzą, że działania w celu zachowania gatunków trzeba zacząć natychmiast.34

    Brak jakiegokolwiek gatunku ryb przyczynia się do większego zakwaszenia oceanu, a to z kolei obniża zdolność oceanu do absorpcji CO2. 

    Wieloryby i delfiny wypływają więc z oceanu, gdy warunki ulegają pogorszeniu, duszą się. Czasem setkami razem umierają na plaży, ponieważ nie mogą dłużej znieść tych toksycznych warunków w wodzie.35    Ekstremalne warunki pogodowe
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    W poprzedniej dekadzie przynajmniej dwukrotnie wystąpiły najwyższe średnioroczne temperatury, kiedykolwiek odnotowane w historii naszej planety. W roku 2003 odnotowano uderzenia fal gorąca w Europie, które pochłonęły dziesiątki tysięcy żyć. Fale gorąca również poprzedziły najgorsze pożary w historii Australii.36

    W stanie Puebla [w Meksyku] odnotowano wzrost liczby pożarów lasów w ciągu ostatnich kilku lat; opady zmniejszyły się o 200 litrów na metr kwadratowy; [zanotowano] wzrost średniej temperatury do 17.5 stopni Celsjusza. Zimowe temperatury są również powyżej normy.

    W ostatnich 6 latach w Peru trzykrotnie odnotowano bardzo wysokie temperatury, wystąpiły też powodzie, które dotknęły ponad 500 000 ludzi. Przez zaledwie 30 lat liczba powodzi wzrosła o ponad 60%, a lawin błotnych o 400%.37 [Peruwiański] Prezydent Garcia ogłosił stan zagrożenia w 2009 roku z racji związanego ze zmianami klimatycznymi przejmującego zimna oraz mrozu w południowych Andach. Zimna pogoda spowodowała śmierć prawie 250 dzieci i choroby wielu innych.38

    (Załącznik nr 3 zawiera aktualne dane na temat ekstremalnych warunków pogodowych)

    Klimat jest określany nie tylko na podstawie średnich temperatur i opadów, ale także rodzaju, częstotliwości i intensywności zjawisk pogodowych. Wywołane przez człowieka zmiany klimatu mogą wpływać na częstotliwość występowania i nasilenia takich anomalii jak fale upałów, fale zimna, burze, powodzie i susze.39

    - Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych

     


    Wzrost częstotliwości występowania klęsk żywiołowych

    -------------------------------------------------------------------------------------


    Susze, pustynnienie i pożary

    Według ONZ pustynnienie, które często jest wynikiem wycinki zbyt wielu drzew oraz szkód, jakie wyrządza między innymi wypasanie bydła, wpływa na warunki życia ponad 1,2 miliarda ludzi w ponad 100 krajach.40

    Cenne zasoby świeżej wody także się wyczerpują, np. zasoby wodne pod wielkimi miastami: Pekinem, Delhi, Bangkokiem i w wielu innych regionach, takich jak środkowo-zachodnie Stany Zjednoczone; a rzeki takie jak Ganges, Jordan, Nil i Jangcy zmieniają się w strumienie przez większość roku.

    W Chinach najgorsza od pięćdziesięciu lat susza spowodowała utratę znacznej części plonów przynajmniej w 12 północnych prowincjach, co kosztowało kraj miliardy dolarów z tytułu odszkodowań dla rolników.41

    W 2009 roku, w Nepalu i Australii pożary były zintensyfikowane w wyniku suszy.42 W wyniku suszy w Afryce, ucierpieli mieszkańcy Somalii, Etiopii i Sudanu, że wymienię tylko kilka krajów.

    Naukowcy podają, że zachodnie Stany Zjednoczone nawiedza kryzys niszczycielskiej suszy, a śnieg z gór uwalnia ogromne ilości wody.
    (Załącznik nr 4 zawiera aktualne informacje na temat katastroficznych susz i pożarów na świecie)


    Zwiększone występowanie burz i powodzi

    Odnotowano wzrost intensywności i czasu trwania huraganów i tropikalnych burz o 100% w ciągu ponad 30 lat, co, jak twierdzą naukowcy z Instytutu Technologii w Massachusetts (MIT) w USA, prawdopodobnie jest skutkiem wiążących się z klimatem wzrostów temperatury oceanu.

    Według badaczy z Georgia Institute of Technology w USA, w ciągu ostatnich 35 lat podwoiła się światowa liczba najbardziej destrukcyjnych huraganów kategorii 4 i 5. Huragany 5 kategorii przynoszą zniszczenie najwyższego stopnia w dużych miastach. Ich intensywność i czas trwania też wzrosły o 75 procent od lat 70-tych.

    Jednym z huraganów, którego skutki są wciąż widoczne i odczuwalne był huragan Katrina w 2005 r., który zniszczył szczególnie obszary Nowego Orleanu, gdzie ludzie jeszcze dziś odbudowują swoje domy i swoje życie.

    US National Oceanic and Atmospheric Administration podaje, że pierwszy raz od momentu zapisywania danych, w 2008 r. sześć kolejnych cyklonów tropikalnych dotarło do brzegu USA.

    Obszary północnego Oceanu Atlantyckiego i Oceanu Indyjskiego mają najsilniejsze tendencje huraganowe.
    (Załącznik nr 5 zawiera dane o katastroficznych powodziach na świecie)
    Supreme Master Ching Hai International Association’s
    relief work in Pakistan, 2010


    Akcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Supreme Master Ching Hai na Haiti, 2010

     


    Trzęsienia Ziemi

    Naukowcy odkryli, że trzęsienia ziemi są związane z globalnym ociepleniem. Kiedy lód topnieje na biegunach – północnym i południowym – poniżej Grenlandii, zmienia się nacisk na płyty tektoniczne Ziemi, co może powodować ruch, wywołujący trzęsienia ziemi.

    Jedną z najtragiczniejszych katastrof naszych czasów było tsunami [w wyniku trzęsienia ziemi], które nawiedziło Indonezję w 2004 r., przynosząc tak wiele bólu Indonezyjczykom i ludziom na całym świecie.


    (Załącznik nr 6 zawiera aktualne dane odnośnie katastrof trzęsienia ziemi na świecie)


    Inwazja Insektów

    W Stanach Zjednoczonych niemal milion akrów lasów sosnowych w górach Skalistych zostało zniszczonych z powodu plagi chrząszczy, w wyniku globalnego ocieplenia. Podobna sytuacja zaistniała także w Kanadzie.      WYLESIANIE


    ------------------------------------------------------------------    Lasy deszczowe są płucami naszej planety. Na skutek wycinania drzew, roślinność traci ochronę i wysycha, i wtedy wydziela dwutlenek węgla zamiast go absorbować. To jest następne niebezpieczeństwo, które nam zagraża.    W Brazylii, od 1970 roku 90% ziemi zostało wylesionych na pastwiska lub na pola pod uprawę paszy.43 Bujne lasy zmienia się w jałowe pola,  obszary wielkości 36 boisk futbolowych są niszczone co minutę w tej właśnie chwili.44

    Na południu Meksyku, kiedyś niemal połowę stanu Tabasco pokrywały lasy tropikalne, obecnie obszar ten zmalał do 10%. Równocześnie ziemie pastewne w tym stanie zwiększyły się o 60%.45

    Również w takich krajach jak Argentyna i Paragwaj wycina się coraz więcej lasów, z powodu hodowli zwierząt i upraw soi. Argentyna straciła 70% obszarów leśnych.46

    Indonezja ma trzeci co do wielkości obszar lasów deszczowych na świecie, za Amazonią i Kongo. Jednak (indonezyjskie) lasy deszczowe są wycinane w alarmującym tempie. W ciągu jednej minuty wycina się obszar jednego boiska futbolowego. ONZ podaje, że 98% wszystkich lasów może zniknąć w ciągu 15 lat.47

    Lasy deszczowe w Amazonii pochłaniają więcej dwutlenku węgla niż 10 letnia emisja gazów cieplarnianych produkowanych przez człowieka. Dodatkowo, kiedy palimy lasy, do powietrza dostaje się czarny węgiel, cząsteczki sadzy, które magazynują 680 razy więcej ciepła niż taka sama ilość CO2.48

     


    UTRATA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ


    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Czołowi ekolodzy twierdzą, że upadek dzikiej przyrody z powodu wymierania gatunków jest tak szybki, że nie można go porównać do żadnego innego zjawiska we współczesnym świecie. Naukowcy również przewidują, że 16000 zagrożonych gatunków na Ziemi może wymrzeć 100 razy szybciej niż poprzednio obliczano.

     

    ,,Znany harwardzki biolog Edward O Wilson, i inni naukowcy oceniają, że prawdziwe tempo wymierania gatunków jest między 1000-10000. Codziennie znika od 2.7 do 270 gatunków." 49

    —Julia Whitty

     

    ,,20% - 40% gatunków organizmów żyjących na Ziemi prawdopodobnie wyginie w obecnym stuleciu z powodu globalnego ocieplenia, nie mówiąc o innych czynnikach.50

    —Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu
    Braki wody
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Malejące zasoby wodne spowodowały eskalację, a nawet wybuchy konfliktów, kiedy wielu ludzi, w tym poszkodowani rolnicy, nie mieli wystarczająco wody lub napotkali problemy z przydziałem.

    Wysychają dziesiątki tysięcy rzek i jezior na całym świecie. Ludzie umierają z powodu susz. Ludzie opuszczają swoje wsie, swoje rodzinne miasteczka, ponieważ nie ma w nich wody pitnej.51

    Jeden miliard ludzi nie ma dostępu do czystej bezpiecznej wody, a 1.8 mln dzieci umiera każdego roku z powodu chorób na skutek picia skażonej wody.52

     


    Braki żywności
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    ONZ ogłosiła, że w 2009 r. na świecie zaobserwowano największą od 4 dekad liczbę głodujących. Ponad 1.02 miliarda ludzi na świecie nie ma wystarczająco żywności.53

    W Peru, z powodu nadmiernego gorąca i susz w ostatnich 12 latach, zniszczeniu uległo 140 000 hektarów upraw ziemniaków i kukurydzy – żywność ta mogłaby wykarmić 11 milionów ludzi.

    [W Afryce] Zimbabwe, Somalia, Mauritius, Mozambik i Sudan - by wymienić tylko kilka - doświadczają pogarszających się susz, które utrudniają uprawę zbóż, powiększając brak jedzenia i wzrost cen.

    Dodajcie do tego pustynnienie i wylesianie, które dalej degradują ziemię. Wzrost temperatury oznacza zmienne opady deszczu - albo zbyt małe, albo zbyt obfite - mamy więc niszczące powodzie, które zatapiają zbiory, i pożary, które spalają lasy.

    Te skutki zmian klimatu powodują braki żywności i kryzys żywności.

    (Załącznik nr 7 zawiera aktualne dane dotyczące zmian klimatu i braków żywności na świecie)    Zdrowie ludzi
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Ludzie cierpią z powodu zmian klimatu

    Zgodnie z badaniami w Szwecji, zmiany klimatu już powodują rocznie 315 tysięcy zgonów, a 325 miliony są poszkodowane.54 Dodatkowo gospodarka traci 125 miliardów dolarów rocznie.55 Najbardziej dotknięte są rozwijające się kraje afrykańskie, kraje południowo-azjatyckie oraz małe kraje wyspiarskie.

    Ponadto, 99% ludzi, którzy tracą życie z powodu klęsk żywiołowych, mieszka w Azji.

     

    Choroby roznoszone przez komary

     Komary powodujące dengę po raz pierwszy zauważono w Piura (Peru), ponieważ atakują one nowe obszary z powodu zmian klimatu.56

    Rośnie też ryzyko zachorowania na malarię, jako że komary występują na coraz wyższych wysokościach. ONZ obawia się, że setki milionów ludzi jest zagrożonych.57

    (Załącznik nr 8 zawiera wyjątki z Six Degrees: Our Future on a Hotter Planet autorstwa Marka Lynusa.)

      Poprzednia      Następna   
  • Rozdział 1.
   Rozdział 2.
   Rozdział 3.
   Rozdział 4.
   Rozdział 5.
   Rozdział 6.

  • Strona główna  |   Autorka  |   Nowości  |   Wybrane programy  |   Recenzje  |   Cytaty  |   Źródła  |   Pobierz  |   Komentarze  |   Zobacz w HTML w przypadku wolnego łącza internetowego
  • Najnowsze wiadomości na stronie: www.SupremeMasterTV.com Inne publikacje i sztuka Najwyższej Mistrzyni Ching Hai na stronie: www.LoveOceanCreative.com
  • © 2011 The Supreme Master Ching Hai All rights reserved. *