• Hoofdstuk Zes. De sprong van de mensheid in het Gouden Tijdperk > Realizeer de droom van Eden
   • III. Realiseer de droom van Eden


    Als de wereld nu 100% vegetarisch zou worden, dan zou het goede effect binnen ongeveer 60 dagen zichtbaar zijn.  Dat is acht weken. Binnen acht weken zien we onmiddellijk effect. Natuurlijk zie je het ook onmiddellijk, het is bijna onmiddellijk. Maar om het hele plaatje te zien, dat realiseer je binnen acht weken, acht korte weken.

    Binnen acht weken zullen alle rampen stoppen. Zo wordt de Hemel geschapen. Wat denk je? Waar komt de Hemel vandaan? De Hemel is een plaats waar alle wezens op dezelfde manier handelen. Ik bedoel niet uniform, maar in hetzelfde niveau van mededogen, hetzelfde niveau van liefde en hetzelfde niveau van spirituele kennis, begrip, hetzelfde niveau van nobelheid. Dat is de Hemel.

    De Hemel komt naar beneden om ons te ontmoeten als wij omhoog gaan om aan de Hemelse norm te voldoen. En als iedereen dit zou kunnen realiseren en de babystapjes kon zetten, eigenlijk maar één stap, één heel belangrijke stap die het lot van onze planeet bepaalt, dat is de vegetarische stap, zal al het andere ons ongevraagd toekomen. Als we genadig zijn, zullen we genade krijgen. De universele wet faalt nooit.

    De negatieve, moordende, slechte energie zal veranderen in welwillende, blije, rustgevende. Welwillend voor al de inwoners op deze planeet, inclusief de dieren en natuurlijk vooral de mensen.

    En op wat voor soort Aarde zullen we dan leven? Het zal weer als Eden worden. We zullen plots vrede hebben en plotselinge realisatie van gelijkheid tussen alle naties, tussen alle mensen en tussen alle dieren. De realisatie zal ons doordringen. Er is geen uitleg nodig. Mensen zullen ineens begrijpen dat wij allemaal gelijk zijn. Wij en alle medebewoners, ook de dieren, zijn gelijk. En mensen zullen zelfs respect voor bomen en planten hebben.

    Als we onze levensstijl veranderen naar een meer hemelse kwaliteit, dan zal de hemelse intelligentie binnenin ons weer ontwaken en dan hebben we een eindeloze lijst aan uitvindingen en gemak binnen handbereik. We zullen vliegende auto’s hebben, ik bedoel niet op de manier zoals ze het nu doen, maar veel gemakkelijker. We hebben misschien zelfs vliegriemen zoals andere planeten.

    Ons wetenschappelijk en technologisch begrip zal ook voorbij de Aarde gaan. Want met een verheven meedogende atmosfeer, kunnen we zelfs met andere, meer ontwikkelde planeetmensen communiceren en van hen leren, onze kennis en hun kennis uitwisselen. 

    Elk land zal van nature voldoende grondstoffen hebben en van harte hulp bieden aan elkaar. Er bestaan zulke systemen zonder geld, gebaseerd op wat ik gezien heb in hoger ontwikkelde maatschappijen in het universum, zoals andere planeten. Zie je, onze planeet is nog niet klaar voor dit systeem. Het is niet het systeem, dit of dat. Het zijn de mensen, het concept van het leven, het concept van de maatschappij moet eerst veranderen, het concept van de mensen. Wanneer ze socialer, behulpzamer, meer wereld familieachtig worden, dan zal dat soort van uitwisselend systeem automatisch gerealiseerd  worden.

    Iedereen zal elkaar liefhebben en alles delen met elkaar: liefde, genegenheid en bezittingen. En dan zullen we een gelukkiger leven hebben, minder ongelukkige mensen, minder of geen daklozen, minder of geen hongerige kinderen, minder of helemaal geen ziektes meer. En dieren zullen beschermd worden: geen vleeseters meer, alleen vegetariërs of veganisten.

    Jullie zullen elkaar elke dag met een glimlach begroeten en er is geen competitie in het werk; iedereen laat iedereen met rust, alleen liefde en vriendschap. En hoe hoger het bewustzijn van een planeet, hoe intensiever dat soort energie, liefde en aardigheid is.


    Veganist worden wereldwijd is de vooruitgang van mededogen die alle culturen zal verheffen en verbinden, wat rust zal brengen aan zowel mensen als aan dieren. De innerlijke vrede die voortkomt  uit het vervangen van het doden door respect voor al het leven, zal zich als een golf over heel de aardbol verspreiden, zal menselijke harten verheffen en een harmonieus Eden op Aarde scheppen. Dat zal ons allen een blijvend Gouden Tijdperk brengen.      Voorgaand      Volgende   
  • Hoofdstuk 1.
   Hoofdstuk 2.
   Hoofdstuk 3.
   Hoofdstuk 4.
   Hoofdstuk 5.
   Hoofdstuk 6.

  • Home  |   Author   |   News  |   Columns  |   Reviews  |   Quotes  |   Resources  |   Download  |   Feedback  |   Read in HTML for slow internet connection
  • For the latest urgent messages, please visit www.SupremeMasterTV.com For other publications and Artworks by Supreme Master Ching Hai, www.LoveOceanCreative.com
  • © 2011 The Supreme Master Ching Hai All rights reserved. *