• Hoofdstuk Vijf. Onmiddellijke, wereldwijde verschuiving naar een plantaardig eetpatroon > De wereld heeft de nobele diensten en het leiderschap van de media nodig
   • I.  De wereld heeft de nobele diensten en het
         leiderschap van de media
    nodig


    De media heeft een heel grote, heroïsche, nobele rol op dit moment in onze geschiedenis om de wereld te redden. En terwijl ze levens redden, kan de media ook de liefdevolle, nobele kwaliteit in mensenharten redden.

    Het gedrukte woord is heel krachtig. Mensen zijn te druk bezig met hun dagelijkse activiteiten, dus kijken ze naar de media om hen te informeren en te rapporteren over relevante evenementen, belangrijke zaken, en al de noodzakelijke informatie voor hun leven. Zodoende is de media een bruikbaar instrument om elkaar te helpen ontwaken op dit cruciale ogenblik, een tijd waarop onze planeet en de levens erop in gevaar zijn.

    Ik ben zo blij te zien dat zoveel televisie- en radiokanalen programma’s beginnen uit te zenden over de dringende situatie waarin onze planeet verkeert, en zelfs over de oplossing, het veganistische eetpatroon, wat de omschakeling is die we moeten maken, een heel kleine verandering: stuk vlees weg, vegetarische proteïne erin. Dat is het — slechts een kleine verandering die iedereen zich kan veroorloven. En het is goedkoper, gezonder.

    De media helpt enorm om mensen in de richting van de oplossing te sturen. In feite, is de meest dringende rol van de media om nu zelf veganist te worden — barmhartig,   nobel en goede daden doen en mensen over deze dringende actie informeren. Zij moeten een voorbeeld zijn, de media.

    De media zijn een enorme, enorme hulp, door mensen eraan te herinneren in deze opwaartse richting te gaan. Moedig mensen via je werk aan om veganist te worden, om mensenlevens, dierenlevens, en het milieu te redden.   Want het veganistische eetpatroon, ook al is het eenvoudig, is een gigantische springplank die ons naar een hogere evolutie kan brengen. Trouwens, de tijd voor onze planeet loopt ten einde. We moeten snel handelen om levens te redden.

    Elke krant zou elke dag, als de krant wordt gedrukt, gewoon één zin kunnen afdrukken: “Wees Veggie. Word Groen.” Dat is het, zo gemakkelijk. Alle kranten kunnen dat doen. Alleen ergens een kop “Wees Veggie, Word Groen, om de Planeet te Redden.”

    Ik wens dat al de media elke dag een veggie mededeling zouden doen op tv, in de krant, op de radio, enz., zelfs op reclameborden, films, computerborden. Overal zou dit het allerbelangrijkste onderwerp van bezorgdheid moeten zijn.

    Alle media moeten helpen om de planeet te redden want als de planeet weg is, is iedereen weg. Iedereen zou dat moeten beseffen. Geld – nutteloos, huis – nutteloos, macht – nutteloos. We doen dus wat we kunnen om mensen dat te laten beseffen. We moeten de enige planeet die we hebben en de mooiste die we kennen redden. Het is de enige die we kennen.

    Wees een ware, eerlijke vriend voor de menselijke gemeenschap: waarschuw iedereen voor elke schadelijke situatie; breng nieuwe verbanden en gegevens aan het licht, zoals het dringend verband tussen vlees en aardopwarming; geef mensen kansen om een betere levenswijze te kiezen; en wees een moedige stem, een heroïsche stem vooral voor hen zonder stem, met inbegrip van de dieren die zo veel, zo veel lijden, omdat we allemaal verwant en beïnvloed zijn.

    De wereld heeft de nobele diensten en het leiderschap van de media nodig. Dus alstublieft, al de moedige journalisten, doe wat u het best doet: vertel de waarheid over hoe we de planeet moeten redden.  

      Voorgaand      Volgende   
  • Hoofdstuk 1.
   Hoofdstuk 2.
   Hoofdstuk 3.
   Hoofdstuk 4.
   Hoofdstuk 5.
   Hoofdstuk 6.

  • Home  |   Author   |   News  |   Columns  |   Reviews  |   Quotes  |   Resources  |   Download  |   Feedback  |   Read in HTML for slow internet connection
  • For the latest urgent messages, please visit www.SupremeMasterTV.com For other publications and Artworks by Supreme Master Ching Hai, www.LoveOceanCreative.com
  • © 2011 The Supreme Master Ching Hai All rights reserved. *