• Hoofdstuk Twee. Waarschuwingstekens om de mensheid te ontwaken > Het is erger dan het ergste scenario
   • I. Het is erger dan het ergste scenario


    Onze huidige koers van klimaatverandering is erger dan het ergste scenario geschetst door het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering van de Verenigde Naties (IPCC), waarvan de verwoestende en vaak fatale effecten al worden ondervonden door extreme gebeurtenissen als orkanen, overstromingen, droogtes en hittegolven.

    Zelfs als de wereld de broeikasgasuitstoot vermindert, dan heeft de planeet tijd nodig om te herstellen van de gassen die zich al in de atmosfeer bevinden.

    Daarom is het noodzakelijk om ons te richten op de kortlevende gassen, namelijk methaan. Methaan houdt minstens 72 keer meer hitte vast dan CO2, over een gemiddelde periode van 20 jaar. De grootste bron voor methaan is de vee-industrie, die inderdaad één van de grootste veroorzakers van de aardopwarming is die gestopt moet worden.

    Maar sta mij alstublieft eerst toe om wat van de laatste bewijzen van de effecten van klimaatverandering op de levens van mensen en dieren met u te delen.    Smeltend Noord- en Zuidpoolijs    Smeltende polen

    Het Arctische gebied, of Noordpool, kan misschien ijsvrij zijn tegen 2012, 70 jaar eerder dan de schattingen van het IPCC. Zonder het beschermende ijs om het zonlicht te reflecteren, kan 90 procent van de hitte van de zon het open water binnendringen, en zo de aardopwarming versnellen. 16

    De verandering in de ijskap van de Noordpool is dramatisch, en de klimatologen zeggen dat nu maar 10 procent van het ijs oud en dik is, terwijl meer dan 90 procent nieuw gevormd en dun is.17


    De “neergaande spiraal” en onbeheersbare opwarming van de Aarde

    Als het zeewater warmer wordt, dan zal het ijs vlugger smelten. Wanneer het ijs gesmolten is, is er geen weerkaatsing van de hitte terug de ruimte in. Dus, de hitte zal het ijs ook doen smelten en het water verder opwarmen. En beide zullen

    bijdragen tot het smelten van meer ijs, en het verdere opwarmen van de planeet. Je ziet de vicieuze cirkel.

    Daarom konden de wetenschappers het eerder niet heel goed voorspellen, maar ze zijn nu heel oplettend. Ze houden de situatie goed in de gaten. We doen gewoon de dingen niet vlug genoeg. 18       Het smeltende ijs op Groenland en Antarctica

    Terwijl de massieve ijsschotten van Groenland en Antarctica ook blijven smelten, worden er catastrofale zeeniveaustijgingen en sterkere stormen verwacht. Als de hele westelijke Antarctische ijslaag smelt, zouden de zeeniveaus wereldwijd minstens met 3,3 tot 3,5 meter stijgen 19, wat meer dan 3,2 miljard mensen raakt – dat is de helft van de wereldbevolking – die binnen 320 kilometer van de kustlijn wonen.

    De wetenschappers van het Nationale Sneeuw- en IJsdata Centrum in de VS zeggen nu dat als heel Antarctica zou smelten, het zeeniveau veel hoger zou kunnen stijgen dan tot nu toe verwacht, sommigen zeggen tot wel 70 meter, wat nog dodelijker betekent voor alles wat leeft op Aarde. 20


    Zinkend land en klimaatvluchtelingen

    Als gevolg van stijgende zeeniveaus, zinken eilanden op dit moment, met Tuvalu, Tonga en nog 40 andere eilandstaten die plannen moeten maken voor migratie van hun gehele land.

    Een rapport van de Internationale Organisatie voor Migratie meldde dat er 200 miljoen, tot zelfs een miljard mensen klimaatvluchtelingen kunnen zijn in 2050, of tijdens ons leven.21 Dit zijn mensen die hun eiland of huizen langs de kuststreek moeten verlaten als gevolg van stijgende zeeniveaus of smeltend permafrost wat er voor zorgt dat gehele gemeenschappen of landen zinken en instorten.22

    (Zie alstublieft Appendix 1 voor data over stijgend zeeniveau en de wereldwijde effecten ervan.)


    Projecties voor stijgend zeeniveau    Methaanhydraat: een tikkende tijdbom

    Een andere Arctische verandering is het smelten van permafrost, normaal gesproken een bevroren laag van aarde waarin methaan ligt opgeslagen [methaanhydraat]. Het smelten van deze laag heeft de afgelopen jaren gezorgd voor het vrijkomen van methaan, met atmosferische niveaus die sterk gestegen zijn sinds 2004. 23

    Verdere aardopwarming met meer dan twee graden Celsius zou ervoor kunnen zorgen dat miljarden tonnen meer methaan [hydraat] vrijkomen uit de bodem van de oceaan en in de atmosfeer terechtkomen, wat zou leiden tot massale uitsterving van leven op deze planeet.

    “Een temperatuursstijging van gewoon enkele graden zou ervoor zorgen dat deze gassen vervliegen en “oprispen” in de atmosfeer, wat temperaturen verder zou doen stijgen, wat dan nog meer methaan zou doen vrijkomen, en zo de Aarde en de zeeën verder opwarmen, en zo verder. Er ligt 400 gigaton methaan vast in de bevroren arctische toendra – genoeg om deze kettingreactie te starten... Eens ontketend, kan deze cyclus resulteren in oncontroleerbare aardopwarming.” 24

    Geoloog John Atcheson


    Het is niet alleen de waterstijging waar we ons zorgen om maken; het is het gas, het waterstofsulfide, en het methaan, en allerlei gassen in de oceaan.25 En er zal ook meer ijs smelten als het methaan uit de permafrost komt, enz., en ook uit de oceaan en van al de veeteelt, dierenfokkerijen. Het komt allemaal samen, en het zal lang in de atmosfeer blijven.

    Als het punt bereikt is dat omkeren niet meer mogelijk is, gaat alles bergafwaarts; geen verandering kan nog plaatsvinden. Niets kan op dat moment nog helpen. En het kan zijn dat niemand het overleeft, of misschien enkelen.

    Als de planeet eenmaal is vernietigd, zal ze er uitzien als Mars, onbewoonbaar. En het zal miljoenen jaren duren, soms honderden miljoenen jaren voordat een planeet zich herstelt, indien ze zich al herstelt.


    Hoe sneller we veranderen, des te beter, en dan kunnen we de klimaatverandering stoppen. En we kunnen de planeet heel snel herstellen, op korte tijd, maar als we dat niet doen dan zal de planeet ook snel en op korte tijd vernietigd worden.    Terugtrekkende gletsjers and watertekorten    Effecten van terugtrekkende gletsjers

    De meeste gletsjers op de planeet zullen verdwenen zijn binnen enkele decennia, wat het leven van meer dan twee miljard mensen in gevaar brengt. Een miljard van deze mensen zullen lijden onder het terugtrekken van de gletsjers in de Himalaya, wat met een snelheid gaande is die hoger ligt dan elders in de wereld, waarbij twee derde van de meer dan 18.000 gletsjers in dat gebied zich terugtrekken.26 De eerste effecten van het smelten van gletsjers zijn vernietigende overstromingen en landverschuivingen. Als het terugtrekken van gletsjerijs doorgaat, zijn verminderde regenval, verwoestende droogtes en watertekorten het resultaat.27


    De beroerde toestand van de gletsjers in de wereld

    In de staat Montana, [V.S.] wordt verwacht dat de beroemde gletsjers in het Glacier National Park binnen een decennia verdwenen zullen zijn. 28 De Colorado Rivier [die afhankelijk is van sneeuw] die zeven staten in het westen van water voorziet, zal opdrogen. 29

    Peru huisvest wel 70% van het totale aantal gletsjers in de Andes, met pieken die de bevolking van het land voorzien van zowel water als waterkracht. Deze worden allemaal verwacht verdwenen te zijn rond 2015, slechts binnen enkele jaren.30 

    (Zie alstublieft Appendix 2 voor meer informatie over terugtrekkende gletsjers.)    Overbevissing, dode zones en oceaanverzuring


    De in de VS gevestigde Pew Commisie heeft ontdekt dat overbevissing de grootste bedreiging vormt voor mariene ecosystemen, gevolgd door afvloeiing van de landbouw, inclusief mest van de veeteelt en meststoffen voor voedergewassen voor dieren. 31

    Klimaatverandering creëert zeegebieden die bekend staan als dode zones, waarvan er nu al meer dan 400 zijn. Deze [dode zones] komen op als gevolg van afvloeiing van meststoffen, vooral van veeteelt, die bijdragen tot een gebrek aan zuurstof dat nodig is om leven te onderhouden. 32


    Waters vervuild door rode getijden die dode zones veroorzaken aan het Copacabana Strand, Rio de Janeiro, Brazil.    Data source: B.Worm et al,“Accelerating Loss of Ocean Species
    Threatens Human Well-being”, Science, November 3 2006,
    www.compassonline.org/pdf_files/WormEtAlSciencePR.pdf


    Wetenschappers schatten dat meer dan 90% van de grote vissen in de oceaan zijn verdwenen de afgelopen 50 jaar als gevolg van de commerciële visserij. 33

    Zij waarschuwden dat met de huidige visquota, rond 2050 alle soorten in de wereld opgevist zullen zijn en dat er onmiddellijke actie voor herstel noodzakelijk is. 34

    Het ontbreken van bepaalde vissen heeft bijgedragen tot een hogere zuurtegraad van de oceaan, wat op zijn beurt de capaciteit van de oceaan om CO2 te absorberen vermindert.

    De walvissen en dolfijnen worden dus uit de oceanen verdreven als de condities erger worden; het verstikt hen. Zij sterven soms met honderden tegelijk op het strand omdat ze de giftige toestand van het zeewater niet meer aankunnen. 35    Extreme weersomstandigheden    Het afgelopen decennium heeft minstens twee keer de heetste gemiddelde temperatuur gezien die ooit in de geschiedenis van de planeet opgetekend werd. In 2003, werd Europa getroffen door een record hittegolf die tienduizenden levens heeft gekost. Hittegolven hebben ook voor de ergste bosbranden in de geschiedenis van Australië gezorgd. 36

    De staat Puebla [in Mexico] zag een toename aan bosbranden gedurende de afgelopen paar jaar; de regenval verminderde met 200 liter per vierkante meter; [er was een] verhoging van de gemiddelde jaarlijkse temperatuur tot 17,5 graden Celsius. De wintertemperaturen zijn nu ook boven normaal.

    In de afgelopen vijf jaar [2003-2007] heeft Peru minstens drie gebeurtenissen met extreme temperaturen en overstromingen gehad die meer dan 500.000 mensen heeft aangetast. In slechts 30 jaar is het aantal overstromingen verhoogd met meer dan 60%, en de modderstromen met 400%.37  [De Peruviaanse] President Garcia riep de noodtoestand uit in 2009 als gevolg van aan klimaat gerelateerde hevige koude en vorstcondities in het zuidelijk deel van de Andes die de dood van bijna 250 kinderen veroorzaakte, en vele anderen ziek maakte. 38    
    (Zie alstublieft Appendix 3 voor de recentste data over extreme weersomstandigheden wereldwijd.)


    “Klimaat wordt niet simpelweg gedefinieerd als gemiddelde temperatuur en neerslag, maar ook door het type, de frequentie en de intensiteit van de weergebeurtenissen. Door de mens veroorzaakte klimaatverandering heeft het potentieel om de hoeveelheid en de intensiteit van extremen zoals hittegolven, koudegolven, stormen, overstromingen en droogtes te veranderen.” 39

    —The United States Environmental Protection Agency

     

    Toenemende frequentie van natuurrampen    Droogte, woestijnvorming en bosbranden

    Volgens de Verenigde Naties, beïnvloedt woestijnvorming, dat vaak het resultaat is van het kappen van te veel bomen en schade die veroorzaakt wordt door activiteiten zoals het grazen van vee, het welzijn van meer dan 1,2 miljard mensen in meer dan 100 risicolanden. 40

    Waardevolle zoetwatervoorraden drogen ook op, zoals waterlagen onder grote steden zoals Peking, Delhi, Bangkok, en in vele andere gebieden zoals het Midwesten van de Verenigde Staten, terwijl de rivieren Ganges, Jordaan, Nijl en Yangtze gereduceerd worden tot een beekje gedurende het grootste gedeelte van het jaar.

    Tijdens de ergste droogte in China van de afgelopen vijftig jaar [in 2009], gingen belangrijke gewassen verloren in minstens 12 noordelijke provincies, wat het land miljarden US dollars kostte aan noodhulp aan boeren die verlies hadden geleden. 41

    In 2009 waren de bosbranden in Nepal en Australië sterk toegenomen door droogte.42 In Afrika, zijn mensen in Somalië, Ethiopië and Soedan, om er een paar te noemen, erg aangetast door de droogte.

    Onderzoekers zeggen dat het westen van de VS een verwoestende droogtecrisis staat te wachten omdat de smeltende sneeuw uit de bergen grote waterreservoirs laat vrijkomen.

    (Zie alstublieft Appendix 4 voor informatie over grote rampen wereldwijd door droogte en bosbranden.)


    Toenemende stormen en overstromingen

    De intensiteit en de duur van orkanen en tropische stormen zijn met 100% toegenomen in de afgelopen 30 jaar, waarvan wetenschappers aan het Massachusetts Instituut van Technologie (MIT) in de Verenigde Staten zeggen dat het klaarblijkelijk het gevolg is van aan klimaat gerelateerde toename van de oceaantemperatuur.

    Volgens de onderzoekers op het Georgia Instituut van Technologie in de Verenigde Staten van Amerika, zijn het aantal meest destructieve categorie 4 en 5 orkanen wereldwijd de afgelopen 35 jaar verdubbeld. Categorie 5 stormen geven het hoogste niveau van vernietiging in grote steden. Hun intensiteit en duur zijn ook gestegen met 75 procent sinds de jaren '70.

    Eén van de stormen waarvan de effecten nog te zien en te voelen zijn, was Orkaan Katrina in 2005, die vooral de gebieden van New Orleans verwoestte, met mensen die heden nog steeds hun huizen en hun leven aan het opknappen zijn.

    De VS Nationale Oceanische en Atmosferische Administratie zei dat voor de eerste keer in de geschiedenis, zes opeenvolgende tropische cyclonen geland zijn op het VS vasteland in 2008.

    De Noord-Atlantische Oceaan en de Indische Oceaan zijn de twee gebieden met de sterkste orkaantrends.

    (Zie Appendix 5 voor cijfers van grote rampen door overstromingen in de wereld.)    Hulpverlening door de Hoogste Meester Ching Hai Internationale Associatie in Pakistan, 2010
    Hulpverlening door de Hoogste Meester Ching Hai Internationale Associatie in Haiti, 2010


    Aardbevingen

    Wetenschappers hebben ontdekt dat aardbevingen gerelateerd zijn aan aardopwarming omdat, als het ijs smelt op de polen en onder Groenland, het gewicht drukt op de aardplaten, wat beweging kan veroorzaken waardoor aardbevingen ontstaan.

    Eén van de meest tragische rampen van onze tijd was de tsunami [ten gevolge van een aardbeving] die [in Indonesië] verwoesting bracht in 2004, en zoveel hartzeer teweegbracht voor de Indonesische mensen en de mensen van de wereld.

    (Zie Appendix 6 voor meer cijfers over rampen door aardbevingen in de wereld.)

    Insectenplagen

    In de Verenigde Staten is bijna 400.000 hectare aan pijnboombos verloren gegaan in de Rocky Mountains als gevolg van een keverplaag door aardopwarming. Dezelfde situaties [vonden] ook [plaats] in Canada.

     

    Ontbossing    De regenwouden zijn de longen van de planeet. Als de bomen gekapt worden en planten meer blootgesteld worden aan de zon en verdorren, dan stoten zij zelfs koolstofdioxide uit in plaats van het op te nemen. Dit is een ander gevaar dat ons bedreigt.


    In Brazilië werd 90% van het ontboste land sinds 1970 gebruikt voor graasland of teelt van veevoeder. 43 Welige bossen veranderen in dorre velden met een snelheid van 36 voetbalvelden per minuut, worden verwoest terwijl we spreken. 44

    En in het zuidelijke deel van Mexico, is het tropische woud dat eens bijna de halve Staat van Tabasco bedekte, nu gereduceerd tot minder dan 10% van de oorspronkelijke grootte. Tegelijkertijd is graasland voor vee gestegen naar 60% van de totale oppervlakte van de Staat. 45

    Ook, in landen als Argentinië en Paraguay, worden meer en meer bossen geveld voor zowel vee als sojagewassen. Argentinië verloor 70% van haar oorspronkelijke bossen. 46

    Indonesië heeft het derde grootste regenwoud in de wereld, alleen die van de Amazone en Congo zijn groter. Maar het [Indonesische] regenwoud gaat verloren met een alarmerende snelheid van één voetbalveld per minuut. De Verenigde Naties zeggen dat 98% van het hele woud verdwenen kan zijn binnen slechts 15 jaar. 47

    Het Amazone regenwoud alleen bevat meer koolstofdioxide dan 10 jaar van alle door mensen geproduceerde broeikasgassen. Plus, wanneer we de wouden verbranden, laten we zwarte koolstof vrij, wat roetdeeltjes zijn die 680 maal meer hitte vasthouden dan dezelfde hoeveelheid aan CO2. 48    Verlies aan biodiversiteit    Toonaangevende ecologen zeggen dat de vermindering van wilde dieren als gevolg van het uitsterven van soorten zo snel gaat dat er geen moderne vergelijking is. Wetenschappers verspellen nu ook dat de 16.000 bedreigde soorten op Aarde, 100 keer sneller uitgestorven zullen zijn dan eerder werd gedacht.


    “Vooraanstaand Harvard bioloog Edward O. Wilson en andere wetenschappers, schatten dat het echte tempo van uitsterven eerder 1.000 tot 10.000 keer het achtergrondtempo is. Tussen de 2,7 en 270 soorten worden elke dag uitgeroeid.”
    49

    —Julia Whitty

    “20% - 40% van de soorten organismen op Aarde zullen waarschijnlijk uitgestorven zijn tijdens de huidige eeuw, alleen op basis van de opwarming van de Aarde, zonder dat de andere factoren er zelfs bij betrokken worden.” 50

    —Het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering

     

    Watertekort    Slinkende watervoorraden hebben voor hoog oplopende spanningen en zelfs conflicten gezorgd omdat veel mensen, inclusief benadeelde boeren, niet genoeg water hebben of moeten vechten voor hun deel.

    Er zijn tienduizenden rivieren en meren die opdrogen over de hele wereld. Mensen sterven door droogtes. Mensen verlaten hun dorp, hun geboortestad omdat ze geen drinkwater meer hebben. 51

    Een miljard mensen heeft geen toegang tot schoon, veilig water. En 1,8 miljoen kinderen sterven elk jaar als gevolg van ziektes door besmet water. 52


     

    Voedseltekort    De Verenigde Naties hebben aangekondigd dat vanaf 2009 de wereld nu het hoogste aantal mensen met honger kent in vier decennia. Er zijn 1,02 miljard mensen zonder genoeg voedsel in de wereld. 53   

    In Peru, als gevolg van extreme hitte en droogtes gedurende de laatste 12 jaar, zijn 140.000 hectares aardappelen en maïs verloren gegaan – wat overeenkomt met voedsel voor 11 miljoen mensen.

    [In Afrika,] Zimbabwe, Somalië, Mauritius, Mozambique, en Soedan – om maar enkele te noemen – ervaren grotere droogtes wat het moeilijk maakt om gewassen te planten, en zo voedseltekorten en prijsstijgingen verergert.

    Doe daar woestijnvorming en ontbossing bij die het land verder degraderen. Stijgende temperaturen betekent onregelmatige regenval – ofwel te weinig ofwel te veel tegelijkertijd – dus ontstaan er verwoestende overstromingen die de gewassen overspoelen en branden die bossen platbranden.

    Deze effecten van klimaatverandering doen voedselonzekerheid en de voedselcrisis toenemen.

    (Zie Appendix 7 voor meer cijfers over klimaatverandering en het wereldwijde voedseltekort.)    Menselijke gezondheid    Mensen lijden door klimaatverandering

    Volgens Zwitsers onderzoek, is klimaatverandering al verantwoordelijk voor zo’n 315.000 doden per jaar, met nog eens 325 miljoen mensen die ernstig aangetast zijn. 54  Dit komt bovenop een economisch verlies van US$125 miljard per jaar. 55  De ergst geraakten zijn de ontwikkelingslanden in Afrika, met andere heel bedreigde gebieden in Zuid-Azië en kleine eilandnaties.

    Verder bevinden 99% van de mensen die hun leven verliezen als gevolg van natuurrampen zich in Azië.


    Ziektes verspreid door insecten.

    Muggen die denguekoorts veroorzaken worden voor het eerst gezien in Piura [Peru], waar ze zich verspreiden naar nieuwe gebieden als gevolg van klimaatverandering. 56

    Er is ook verhoogd risico voor ziektes zoals malaria, omdat de muggen zich verspreiden naar hogere gebieden. De Verenigde Naties vrezen dat honderden miljoenen mensen in Afrika risico lopen. 57

    (Zie Appendix 8 voor een uittreksel van Zes Graden: Onze toekomst op een hetere planeet door Mark Lynus.)

      Voorgaand      Volgende   
  • Hoofdstuk 1.
   Hoofdstuk 2.
   Hoofdstuk 3.
   Hoofdstuk 4.
   Hoofdstuk 5.
   Hoofdstuk 6.

  • Home  |   Author   |   News  |   Columns  |   Reviews  |   Quotes  |   Resources  |   Download  |   Feedback  |   Read in HTML for slow internet connection
  • For the latest urgent messages, please visit www.SupremeMasterTV.com For other publications and Artworks by Supreme Master Ching Hai, www.LoveOceanCreative.com
  • © 2011 The Supreme Master Ching Hai All rights reserved. *