• Hoofdstuk Vier. Veganistische wetten en beleidsmaatregelen invoeren > Voorbeelden van goed leiderschap
   • IV. Voorbeelden van goed leiderschap


    De Europese Gemeenschap

    Het Europees Parlement geeft toe dat het vleesdieet de oorzaak van aardopwarming is, en ze zullen overwegen om de subsidies aan de vleesindustrie te verminderen, en in plaats daarvan aan biologische boeren te geven, enz. 125

    Alhoewel het niet zo vlug gaat als ik zou willen, lijkt het alsof de kritische massa iets doet, want er is vooruitgang. Enkele moedige, dappere, heldhaftige leiders helpen met de verandering, wat heel ontroerend en inspirerend is.

    En Jens Holm, Lid van het  Europees Parlement werkte om maatregelen in te stellen bij de Europese Unie die vleesvermindering aanbeveelt om broeikasgasemissies te verminderen. 126   


    Duitsland

    De Duitse Minister van Milieuzaken bezocht Brazilië om te helpen met het instellen van strengere regels om ontbossing voor exportvlees naar Europa te voorkomen.


    Ierland

    Er zijn velen die op dit moment overschakelen naar biologische landbouw. In Ierland, schreef de Minister van Landbouw naar alle boeren in Ierland om hen te vragen om over te schakelen naar biologische landbouw, plantaardige landbouw, en zij krijgen zelfs subsidies. Op dit moment is er een groot percentage boeren aan het overschakelen naar biologische landbouw.


    België

    Een van de grootste steden van België, Gent, verklaarde elke donderdag officieel tot een veggiedag, en vanaf dit schooljaar hebben alle scholen in de stad elke donderdag vegetarische maaltijden. 127    


    Het Verenigd Koninkrijk

    Ik ben zijne Koninklijke Hoogheid Prins Charles dankbaar voor zijn openhartige moed en onbevreesde welbespraaktheid door in het openbaar te spreken over het milieu. Ik respecteer hem echt, groet hem. Hij is ook een man van daden en loopt voor op zijn tijd. Bijvoorbeeld, hij opende een markt voor biologische producten en probeert heel hard de wereldwijde ontbossing van regenwouden een halt toe te roepen.

    Prins Charles probeert ook zijn eigen ecologische voetafdruk te verminderen, zoals bij zijn vervoer. Hij doneerde ook 2,8 miljard US dollar van zijn eigen geld – dat is bijna drie miljard dollar – voor bosbehoud. 128  

    Ik prijs de Britse regering nederig voor haar leiderschap en loof al hun projecten voor lage uitstoten van het land in de toekomst.

    Ik zou de aandacht willen vestigen op het belangrijke werk van de regering aangaande het duurzame voedselbeleid. Al in juli 2008 maakte een rapport in opdracht van Eerste Minister Gordon Brown om het voedselbeleid in het Verenigd Koninkrijk te evalueren bekend dat: “een gezond eetpatroon met lage impact bevat minder vlees en minder zuivelproducten dan we nu gewoonlijk eten.” 129

    Vanaf die tijd tot nu, werd hetzelfde idee gepromoot in de Britse regering, zoals door adviseur Professor Tim Lang van de Nationale Gezondheidszorg en het Comité voor Klimaatverandering. 130  De regering helpt boeren zelfs om groen te worden door een gids te publiceren genaamd “De Code van een Goede Landbouwpraktijk.” 131

    Het Verenigd Koninkrijk heeft ook leiders die zijn overgeschakeld of reclame hebben gemaakt voor een plantaardig eetpatroon, zoals de Staatsecretaris voor Milieu, Voeding en Platteland Zaken Hilary Benn, Parlementslid David Drew en Vicepresident van het Europese Parlement Edward McMillan. Dit zijn goede tekenen in de juiste richting, en de Britse voorbeelden kunnen alle landen ten goed komen.

    De regering moet uitgesproken en ongeëvenaard zijn. Ik hoop dat de Britse regering de gelegenheid neemt om de leiding te nemen in het redden van de planeet. In het kort, elk Brits beleid voor vrede, constructieve hulp en het barmhartige veganistische eetpatroon, alsook groene projecten, zijn de beste en de Britse regering kan er in deze categorie veel voorstellen of doorvoeren.


    De Verenigde Staten

    In de Verenigde Staten namen het Hawaiiaanse Parlement en Senaat eenparig een resolutie aan die vroeg  om de scholen van Hawaii te voorzien van veganistische en vegetarische maaltijdopties. 132   

    Cincinnati, Ohio was de eerste stad in de Verenigde Staten die als deel van zijn nieuwe klimaatactieplan minder vlees aanmoedigde om aardopwarming te stoppen. 133

    Regeringsleiders zijn duidelijk over de voordelen van het vegetarisme. Bijvoorbeeld, net deze zomer bekrachtigde het Congreslid van de VS, Dennis Kucinich, de allereerste Veganistische Aarde Dag in Californië voor vegetariërs en alle anderen. 134  

    Eerder in april [2009], startte Senator Jamie Raskin uit Maryland, VS, die zijn hele leven een vleeseter was, zelf een vegetarische week om het milieu te helpen. Hij is sindsdien vegetariër gebleven, en zal tijdens een nationaal Vegetarisch feest in september spreken. Goed nieuws. 135  

    [In 2009 riep het Baltimore Stedelijke Openbare Schoolsysteem Vleesloze Maandag uit. 136]

    [In april 2010, werd San Francisco de eerste stad in de VS die een vegetarische dag afkondigde. De San Francisco Raad van Toezichthouders keurde unaniem een resolutie goed ter ondersteuning om restaurants, groentewinkels en scholen aan te moedigen om hun vleesloze aanbiedingen op maandagen te vergroten. 137]

    [De VS Parlementaire Commissie voor Opvoeding en Werk keurde de Schoollunch Wet goed, inclusief Biologische en Veganistische Testprogramma’s.]


    Formosa (Taiwan)

    In Formosa, kondigde president Ma Ying-Jeou aan dat het eten van meer groenten en minder vlees één van de belangrijkste veranderingen  in levensstijl is die de mens kan maken om emissies te verminderen.

    Voor een politieke leider is het echt moedig en waarlijk een heel grote stap om dat te zeggen. En zijn echtgenote, de Presidentsvrouw van Formosa, stelt ook een voorbeeld voor de kinderen door een artikel voor te lezen over hoe je de aardopwarming vermindert, minder vlees, meer groenten en fruit moet eten, in een poging om emissies te verminderen.

    President Ma Ying-Jeou en het hele presidentiële kantoor tekende een verklaring van maatregelen om CO2 te verminderen, wat lokaal eten inhoudt en het eten van meer groenten en minder vlees.

    Tenslotte beloofden meer dan 1 miljoen mensen in Formosa (Taiwan) om hun vleesconsumptie te verminderen door de petitie te tekenen. 138

      Voorgaand      Volgende   
  • Hoofdstuk 1.
   Hoofdstuk 2.
   Hoofdstuk 3.
   Hoofdstuk 4.
   Hoofdstuk 5.
   Hoofdstuk 6.

  • Home  |   Author   |   News  |   Columns  |   Reviews  |   Quotes  |   Resources  |   Download  |   Feedback  |   Read in HTML for slow internet connection
  • For the latest urgent messages, please visit www.SupremeMasterTV.com For other publications and Artworks by Supreme Master Ching Hai, www.LoveOceanCreative.com
  • © 2011 The Supreme Master Ching Hai All rights reserved. *