• Hoofdstuk Vijf. Onmiddellijke, wereldwijde verschuiving naar een plantaardig eetpatroon > Religieuze leiders leiden anderen naar de rechtvaardige levenswijze
   • II. Religieuze leiders leiden anderen naar de
         rechtvaardige levenswijze    De religieuze mensen en leiders zouden zich moeten uitspreken over dit onderwerp, zouden een meer leidinggevende positie moeten aannemen om het publiek het grote probleem waar we voor staan, en de oplossing om aardopwarming te keren, te helpen begrijpen.


    De religieuze leiders moeten een voorbeeld stellen voor hun volgelingen. Ten eerste, natuurlijk, moeten zij hun aanhangers aanmoedigen om vegetarisch te eten, goed te doen en kwaad te mijden, hen aanmoedigen om het milieu te beschermen. Als de religieuze leiders aan hun aanhangers kunnen meedelen om deze dingen te doen, dan zal onze Aarde gegarandeerd veilig zijn en zal ze gered worden, omdat vrede op ons bord begint. Vrede begint aan onze eettafel.

    Religieuze leiders kunnen een stem geven aan en ernaar streven om een levend voorbeeld te zijn van de nobele leer, volgens hun oorspronkelijke stichters zoals Jezus, Profeet Mohammed, Boeddha, Goeroe Nanak, enz., enz., die de  meedogende, vegetarische levensstijl aanhingen. Geschriften van de leerstellingen van deze wijzen benadrukken allemaal de noodzaak om voor elkaar te zorgen en goede beheerders van onze Aarde te zijn.

    In de Christelijke Bijbel wordt gezegd: “Vlees voor de buik en de buik voor vlees, maar God zal zowel het als hen vernietigen.” In de Boeddhistische Mahaparinirvana Soetra wordt ook vermeld: “Het eten van vlees vernietigt het zaad van mededogen en elke handeling van een vleeseter zal alle wezens beangstigen vanwege zijn lichaamsgeur van vlees.”

    Eigenlijk zegt het Christendom, Boeddhisme, Hindoeïsme, Islam, elke religie ons: Eet geen dieren omdat zij Gods schepping zijn.

    Het spirituele aspect van een vegetarisch (veganistisch) eetpatroon is heel duidelijk — geweldloosheid  — "Gij zult niet doden." Toen God tegen ons zei: "Gij zult niet doden", zei Hij niet menselijke wezens; Hij zei alle wezens.  

    Het is heel duidelijk in de Bijbel dat we vegetariërs (veganisten) zouden moeten zijn. En vanwege alle gezondheidsredenen zouden we vegetariër (veganist) moeten zijn. En vanwege alle wetenschappelijke redenen zouden we vegetariër (veganist) moeten zijn. En vanwege alle economische redenen zouden we vegetariër (veganist) moeten zijn. En vanwege alle meedogende redenen zouden we vegetariër (veganist) moeten zijn. En om de wereld te redden zouden we vegetariër (veganist) moeten zijn. 

    Er wordt in bepaald onderzoek gezegd dat, als de mensen in het Westen één maal per week vegetarisch (veganistisch) zouden eten, we 60 miljoen mensen per jaar zouden redden. Wees dus een held, wees een vegetariër (veganist), vanwege al deze redenen. Maar waarom vegetarisch (veganistisch), zou u me vragen. Vegetarisch (veganistisch) enkel omdat de God binnenin ons het zo wil.

    Daarom moeten religieuze aanhangers eraan herinnerd worden dat we deze leer in de praktijk moeten brengen om het milieuprobleem op te lossen. En de meest effectieve actie is iets wat burgers onmiddellijk kunnen doen — veggie zijn. Natuurlijk, iets anders is “groen worden” wat betekent voor onze omgeving zorgen en zuinig zijn in ons gebruik.

    Veggie zijn betekent leven volgens ons ware religieus geloof. Afzien van vlees en de plantaardige levenswijze adopteren betekent dat we het principe van mededogen in de praktijk brengen.

    We lezen het en we beoefenen het, zoals geweldloosheid; daar moeten we ons absoluut aan houden. We doden niet en we stelen niet, maar we redden levens en doen aan liefdadigheid. We houden van elkaar; we helpen elkaar; en we houden onze morele normen. We nemen niet wat ons niet toebehoort. Daarentegen geven we wat van ons is aan hen die in nood zijn. Alle religies leren ons dat, we moeten het dus gewoon toepassen.

    We kijken terug naar onze leer en zien wat de Meesters ons verteld hebben, wat de Profeten ons geleerd hebben. Dat is alles wat we moeten doen. We hoeven zelfs niets anders te doen. De geschriften zijn echt genoeg voor ons om in vrede te leven, maar alleen als we het toepassen.

      Voorgaand      Volgende   
  • Hoofdstuk 1.
   Hoofdstuk 2.
   Hoofdstuk 3.
   Hoofdstuk 4.
   Hoofdstuk 5.
   Hoofdstuk 6.

  • Home  |   Author   |   News  |   Columns  |   Reviews  |   Quotes  |   Resources  |   Download  |   Feedback  |   Read in HTML for slow internet connection
  • For the latest urgent messages, please visit www.SupremeMasterTV.com For other publications and Artworks by Supreme Master Ching Hai, www.LoveOceanCreative.com
  • © 2011 The Supreme Master Ching Hai All rights reserved. *