• Een persoonlijk pleidooi van de Hoogste Meester Ching Hai aan wereldleiders
   • Hoe ik echt de leiders en de niet-leiders, mensen van deze wereld zou willen omhelzen en hen zeggen: “Word wakker.”Ik wil hen omhelzen en hen zeggen: “Word wakker, word nu wakker.Word wakker lieveling, word wakker mijn vriend, red jezelf.”


    Een persoonlijk pleidooi van de Hoogste Meester Ching Hai aan wereldleiders     

    Ik ben de moedige leiders in de wereld heel dankbaar dat zij buiten hun grenzen stappen en zich uitspreken voor ieders welzijn. Zelfs indien het publiek hun goedheid niet waardeert, neemt de Hemel er nota van. En zij zullen hierna een grote beloning krijgen. Het is natuurlijk heel moeilijk om in de positie van autoriteit te zijn.

     

    Om een leider te zijn moet je begiftigd zijn met moed, mededogen en edelheid. Daarom bent u een leider. Het is natuurlijk niet makkelijk om in de positie van een leider te zijn. Daarom zijn er weinig leiders. In een natie is er maar één koning, één koningin, enkele prinsessen, enkele prinsen, één president, één minister-president: heel weinig leiders vergeleken met de meerderheid van deze wereld. Maar er zijn zelfs nog minder moedige leiders, heldhaftige leiders, rechtschapen leiders en wijze leiders.

     

    Aan zulke wijze en dappere leiders, bieden wij volledige bijstand en respect aan. We bidden tot de Hemel om hen meer kracht, meer wijsheid te geven om hun nobele taak te vervullen. Omdat zoals ik jullie gezegd heb, er weinig leiders zijn. En er zijn er nog minder die wijs en moedig zijn. Als een leider moeten we weten wat goed is voor onze onderdanen en wat niet goed is. En wat goed is, moeten we aanmoedigen en het voor hen vergemakkelijken om het doen. En wat slecht is, moeten we stoppen, om hen te beschermen. Dat is de echte betekenis van een leider.

     

    De dierenvrije levensstijl die ten goede komt aan alle mensen promoten

    De beste regering zou beleid moeten aanmoedigen dat de gewone mens en alle mensen voordeel brengt. Om effectief te zijn, moeten regeringen zich realiseren dat dit een heel speciale situatie is, één die uitzonderlijke maatregelen vereist.

     

    Ik raad alle wereldleiders en regeringen aan om de dierenvrije levensstijl aan te moedigen en snel, zodat we de wereld kunnen redden.

     

    We hebben geen tijd, niet veel tijd meer over. Dit gaat zelfs niet langer over politiek. Het gaat over ons voortbestaan en dat van onze kinderen. Als alle regeringen de mensen een gezond, dierenvrij eetpatroon aanraden, dan kan de planeet in een mum van tijd gered worden.

     

    De activiteiten die goed zijn voor onze Aarde kunnen ook voor ons levensonderhoud zorgen. We hebben een voedseltekort, dus de overheid kan gemakkelijk de biologisch veganistische landbouwers en de vooruitgang van andere groene toepassingen steunen. Dit zal een grote hulp zijn. De overheid moet van het redden van de planeet een prioriteit maken, en biologische landbouw subsidiëren. 

     

    Aan alle leiders, ik roep hen nog eens op om hun liefde voor de mannen en vrouwen van hun land en voor alle kinderen op de eerste plaats te zetten, om met moed de daad die gedaan moet worden te aanvaarden, om de hoogste kracht te gebruiken die hen is toevertrouwd door de mensen om de wereld te redden.

     

    De mondiale vee-industrie draagt nu bijna net zoveel bij aan aardopwarming als de energiesector, of zelfs meer. En ik weet dat het op zijn minst 80% bijdraagt. Vleesproductie doet het water voor uw mensen slinken, brengt schade aan hun gezondheid toe, dwingt hen oorlog te voeren en kweekt iedere dag nieuwe dodelijke ziekten.

     

    Het doodt uw mensen. Enkel u kan dit stoppen.

     

    Ze hebben uw schitterend, heldhaftig, veganistisch voorbeeld nodig want ze kijken echt naar hun regeringen, naar hun leiders.

     

     

    Ze zouden enorm geholpen worden door uw wetten voor biologisch veganistische landbouw en campagnes of wetten om te veranderen naar de heel noodzakelijke veganistische levensstijl.

     

    Uw medeburgers, uw onderdanen, zullen u waarderen, u loven, u liefhebben, u steunen en ze zullen u herinneren voor het redden van de wereld, en ook de generaties die volgen, voor het redden van hun levens en de levens van hun geliefden, alsook hun toekomstige kinderen. En de Hemel zal u enorm belonen.

     

    Leid de veggie verandering. Promoot vergiffenis en vrede en dan zullen zelfs alle andere problemen, zoals armoede, conflicten, zelfs financiële crisis, pandemieën, ook afnemen.

     

    Ik dank u, leiders van de naties, voor al de inspanningen die al in deze richting genomen werden.

     

    Wij maken allemaal deel uit van de oplossing.

     

    Maar als u me toestaat, zeg ik eerlijk dat alles wat we nu doen en plannen onvoldoende is, en niet snel genoeg is en ik verzoek u om de moed en het geloof te hebben om meer te doen en sneller te handelen.

     

    Aan de organisaties van de wereld, waaronder de media die de kracht van een sociale beweging begrijpen, dank u voor uw werk om mensen te informeren over en aan te moedigen tot de opwindende en menselijke, liefdadige, sjieke, dierenvrije - veganistische levenswijze.

     

    Aan de individuen, dank u om uw deel te doen om de planeet te redden, maar alstublieft, om het op tijd te halen, moeten we meer doen en we hebben weinig tijd.

    We moeten onze leiders en onze medemensen, buren, blijven aansporen om te veranderen, om veganist te worden om zichzelf en hun families en kinderen en de dieren te redden, en alles waarvan ze voelen dat waard is om voor te leven.

     

    We kunnen alleen het gevaar ontwijken door de goede richting te volgen. Ons huis staat in brand maar de waterslang ligt hier recht voor ons.

     

    Pak ze gewoon op en gebruik het, zo simpel is het. Wees gewoon veganist. En alstublieft, wees snel. Onze dagen zijn geteld.

     

    Aan heel de mensheid, de Hemel houdt zo veel van u. Dus hebben we hoop dat de planeet zal overleven, meer dan ooit daarvoor.We zullen ontwaken in een nieuwe, meedogende, veganistische planeet die vol van liefdevolle energie, vriendelijkheid en eindeloze zegeningen van de Hemel is.

     

    Ik bid dat jullie allen zullen verder gaan naar deze vrede binnen ons bereik. Allen heel hartelijk bedankt. Dank u. 

      Voorgaand      Volgende   
  • Hoofdstuk 1.
   Hoofdstuk 2.
   Hoofdstuk 3.
   Hoofdstuk 4.
   Hoofdstuk 5.
   Hoofdstuk 6.

  • Home  |   Author   |   News  |   Columns  |   Reviews  |   Quotes  |   Resources  |   Download  |   Feedback  |   Read in HTML for slow internet connection
  • For the latest urgent messages, please visit www.SupremeMasterTV.com For other publications and Artworks by Supreme Master Ching Hai, www.LoveOceanCreative.com
  • © 2011 The Supreme Master Ching Hai All rights reserved. *