• Chapter 4. Enacting Vegan Laws and Policies
  • บทที่สี่

   ออกกฎหมายและนโยบายวีแก้น

    

   ฉันหวังว่ารัฐบาลต่าง ๆ จะทำให้มันเป็นกฎหมายในการห้ามฆ่าสัตว์ ห้ามการเลี้ยงปศุสัตว์ต่อไป ถ้าพวกเขาเป็นผู้นำอย่างแท้จริง ผู้ที่ประกาศตนว่าจะปกป้องประชาชนของพวกเขา พัฒนาประเทศของพวกเขาในหลาย ๆ ด้าน แล้วนี่เป็นก้าวแรกที่เราต้องทำ หยุดอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ หยุดอุตสาหกรรมประมง หยุดอุตสาหกรรมนม แล้วโลกเราจะเป็นอย่างที่มันเคยเป็น และดียิ่งขึ้นไปอีก

  บทที่ 1.
  บทที่ 2.
  บทที่ 3.
  บทที่ 4.
  บทที่ 5.
  บทที่ 6.


  Copyright © The Supreme Master Ching Hai. All rights reserved. *