• A PERSONAL PLEA FROM SUPREME MASTER CHING HAI TO WORLD LEADERS
  • ฉันอยากโอบกอดผู้นำและผู้คนในโลกนี้ และบอกพวกเขาว่า ตื่นเถิด ฉันอยากโอบกอดพวกเขาและบอกพวกเขาว่า ตื่นเถิด ตื่นเดี๋ยวนี้ ตื่นนะ ที่รักของฉัน ตื่นเถิด เพื่อนของฉัน รักษาชีวิตของคุณ

    

   คำขอร้องจากท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ที่มีต่อผู้นำของโลก

   ฉันซึ้งในพระคุณเป็นอย่างสูง ผู้นำผู้กล้าหาญในโลก สำหรับการก้าวออกมานอกขอบเขตของพวกเขาและพูดเพื่อทุก ๆ คน แม้ว่าสาธารณชนจะไม่ยินดีกับความปรารถนาดีของพวกเขา สวรรค์จะจดจำ และพวกเขาจะได้รางวัลอันยิ่งใหญ่หลังจากนั้น แน่นอนว่า มันยากมากที่จะอยู่ในตำแหน่งของผู้มีอำนาจ

   การเป็นผู้นำคือการมีความกล้าหาญ ความเมตตา และความสูงส่ง นั่นคือเหตุผลที่ท่านคือผู้นำ แน่นอนว่า มันไม่ง่ายที่จะอยู่ในตำแหน่งของผู้นำ ผู้นำจึงมีอยู่จำนวนน้อย ในประเทศหนึ่งมีกษัตริย์เพียงพระองค์เดียว ราชินีเพียงพระองค์เดียว มีเจ้าหญิงบ้าง เจ้าชายบ้าง ประธานาธิบดีหนึ่งคน นายกรัฐมนตรีหนึ่งคน มีผู้นำน้อยมากเมื่อเทียบกับคนจำนวนมหาศาลของโลกนี้  แต่น้อยยิ่งกว่าคือผู้นำผู้กล้าหาญ ผู้นำผู้มีคุณธรรม และผู้นำผู้มีปัญญา

   สำหรับผู้นำผู้กล้าหาญและมีปัญญาเช่นนี้ เราให้การสนับสนุนและความเคารพอย่างเต็มที่ เราภาวนาให้สวรรค์มอบพละกำลัง ปัญญา ให้แก่พวกเขามากขึ้นเพื่อให้สามารถปฎิบัติหน้าที่อันสูงส่งของพวกเขา ดังที่ฉันได้บอกคุณแล้ว ผู้นำนั้นมีอยู่น้อยมาก และน้อยยิ่งกว่าคือผู้มีปัญญาและกล้าหาญ การเป็นผู้นำ เราต้องรู้ว่าอะไรดีต่อประชาชนของเรา และอะไรที่ไม่ดี และสิ่งที่ดี เราต้องส่งเสริมให้พวกเขาทำ ช่วยเหลือพวกเขา และสิ่งที่ไม่ดี เราต้องหยุด เพื่อปกป้องพวกเขา นั่นคือความหมายที่แท้จริงของผู้นำ

   ส่งเสริมวิถีชีวิตปลอดเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกคน

    

   รัฐบาลที่ดีที่สุดควรส่งเสริมนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไปและประชาชนทุกคน การจะสัมฤทธิ์ผลได้นั้น ในตอนนี้ รัฐบาลต้องตระหนักว่า นี่คือสถานการณ์พิเศษ ที่ต้องใช้มาตรการที่ไม่ธรรมดา

   ฉันแนะนำให้ผู้นำโลกและทุกรัฐบาล โปรดส่งเสริมวิถีชีวิตปลอดเนื้อสัตว์ และอย่างรวดเร็ว เพื่อที่เราจะสามารถรักษาโลกใบนี้ไว้ได้

   เราไม่มีเวลา มีเวลาเหลือไม่มาก สิ่งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองด้วยซ้ำ มันเกี่ยวกับความอยู่รอดของตัวเราเองและลูก ๆ ของเรา ถ้าทุกรัฐบาลส่งเสริมผู้คนให้หันมาทานอาหารปลอดเนื้อสัตว์ซึ่งดีต่อสุขภาพ โลกก็จะได้รับกอบกู้ไว้อย่างรวดเร็ว

   กิจกรรมที่ดีต่อโลกเราสามารถทำให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีได้เช่นกัน เรามีการขาดแคลนอาหาร รัฐบาลสามารถสนับสนุนเกษตรกรวีแก้นออแกนิก และสนับสนุนการพัฒนาการดำเนินการสีเขียวอื่น ๆ อย่างง่ายดาย สิ่งนี้จะช่วยได้มาก รัฐบาลต้องจัดลำดับความสำคัญ ช่วยโลกให้รอด ทำการเกษตรแบบออแกนิก ให้เงินสนับสนุน

   สำหรับผู้นำทุกคน ฉันร้องขอพวกเขาอีกครั้ง โปรดให้ความรักแก่ประชาชนชายหญิงของพวกเขาและเด็ก ๆ ทุกคนก่อนอื่นใด ยอมรับการดำเนินการที่จำเป็นอย่างกล้าหาญ ใช้อำนาจที่อยู่ในมือของพวกเขาซึ่งได้รับการไว้วางใจจากประชาชน เพื่อที่จะรักษาโลกใบนี้ไว้

   อุตสาหกรรมปศุสัตว์ทั่วโลกในตอนนี้ ได้ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเท่ากับภาคพลังงานหรือมากกว่า และฉันรู้ว่ามันเป็นสาเหตุอย่างน้อย 80%   การผลิตเนื้อสัตว์กำลังทำให้น้ำของประชาชนของท่านหมดไป ทำลายสุขภาพของพวกเขา ผลักดันให้พวกเขาทำสงคราม และเพาะเชื้อโรคร้ายแรงถึงชีวิตให้เกิดขึ้นใหม่ทุกวัน

   มันกำลังฆ่าประชาชนของท่าน มีแต่ท่านเท่านั้นที่จะหยุดมันได้

   พวกเขาต้องการตัวอย่างวีแก้นอันกล้าหาญและส่องสว่างของท่าน เพราะพวกเขามองที่รัฐบาลของพวกเขาว่าเป็นผู้นำของพวกเขาอย่างแท้จริง

   พวกเขาจะได้รับการช่วยเหลืออย่างมหาศาลจากกฎหมายสำหรับการเกษตรและการรณรงค์วีแก้นออแกนิก หรือกฎหมายที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนไปสู่วิถีชีวิตวีแก้นซึ่งจำเป็นยิ่ง

   เพื่อนร่วมชาติของท่าน ประชาชนของท่านจะยินดีกับท่าน สรรเสริญท่าน รักท่าน สนับสนุนท่าน และชนรุ่นหลังจะระลึกถึงท่านที่ได้ช่วยรักษาโลกใบนี้ไว้ และจะระลึกถึงการรักษาชีวิตของพวกเขาและชีวิตของคนที่พวกเขารัก และลูก ๆ ในอนาคตของพวกเขา  และสวรรค์จะให้รางวัลแก่ท่านอย่างมหาศาล

   เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงวีแก้น ส่งเสริมการให้อภัย และสันติสุข แล้วทุกปัญหา เช่นความยากจน ความขัดแย้ง แม้แต่วิกฤติทางการเงิน โรคระบาด ก็จะอันตรธานหายไปเช่นกัน

   ฉันขอขอบคุณผู้นำประเทศต่าง ๆ สำหรับทุกความพยายามในทิศทางนี้ที่ผ่านมา

    

   เราทุกคนคือส่วนหนึ่งของคำตอบ

    

   แต่ถ้าท่านจะอนุญาต ฉันขอกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า สิ่งที่เรากำลังทำอยู่และกำลังวางแผนอยู่ในตอนนี้ ยังไม่เพียงพอและไม่เร็วพอ และฉันขอให้ท่านมีความกล้าหาญและศรัทธาที่จะทำมากขึ้น และรวดเร็วขึ้น

   สำหรับองค์การต่าง ๆ ของโลก รวมถึงสื่อผู้เข้าใจถึงพลังของการเคลื่อนไหวทางสังคม ขอบคุณสำหรับการทำงานของท่านในการบอกกล่าวและส่งเสริมผู้คนให้หันมาสู่วิถีชีวิตวีแก้น ซึ่งปลอดเนื้อสัตว์ น่าตื่นเต้น มีมนุษยธรรม มีประโยชน์ และทันสมัย

   สำหรับบุคคลต่าง ๆ ขอขอบคุณที่กำลังทำในส่วนของท่านในการรักษาโลกใบนี้ของท่านไว้ แต่โปรดทำมันอย่างรวดเร็ว เรายังมีอีกมากมายที่ต้องทำ และเรามีเวลาเหลือน้อย

   เราต้องกระตุ้นผู้นำของเรา และเพื่อนมนุษย์ เพื่อนบ้านของเราต่อไปให้เปลี่ยนเป็นวีแก้นเพื่อรักษาชีวิตของพวกเขาเอง และครอบครัวและลูก ๆ ของพวกเขา และสัตว์ และทุกสิ่งที่ทำให้การดำรงชีวิตของพวกเขามีความหมาย

   เราสามารถออกจากภัยอันตรายนี้ได้ แต่ต้องด้วยทิศทางที่ถูกต้อง บ้านของเรากำลังมีไฟลุกไหม้ แต่ท่อน้ำนั้นอยู่ตรงหน้าเรา

   เพียงแค่หยิบมันขึ้นมาและใช้มัน มันง่ายอย่างนั้น แค่เป็นวีแก้นและโปรดทำอย่างรวดเร็ว วันของเรากำลังนับถอยหลัง

   สำหรับมนุษย์ทุกคน สวรรค์รักคุณอย่างมาก เราจึงมีความหวังสำหรับการอยู่รอดของโลกเรามากกว่าแต่ก่อน เราจะตื่นสู่โลกวีแก้นดวงใหม่ที่มีเมตตา ที่เปี่ยมไปด้วยพลังงานแห่งความรัก ความเมตตา และพรที่ไม่มีสิ้นสุดจากสวรรค์

   ฉันภาวนาให้คุณทุกคนดำเนินต่อไปสู่สันติสุขซึ่งอยู่ใกล้แค่เอื้อม ขอบคุณอย่างมาก ทุก ๆ ท่าน ขอบคุณค่ะ


  บทที่ 1.
  บทที่ 2.
  บทที่ 3.
  บทที่ 4.
  บทที่ 5.
  บทที่ 6.


  Copyright © The Supreme Master Ching Hai. All rights reserved. *