• Our Publications
  • สื่อสิ่งพิมพ์ของเรา

    

   เพื่อยกระดับจิตวิญญาณของเรา และเป็นแรงบันดาลใจให้กับการดำรงชีวิตประจำวัน คำสอนของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ที่มีอยู่มากมายของท่านรวบรวมอยู่ในรูปแบบหนังสือ วีดีโอเทป เทปบันทึกเสียง เทปเพลง ดีวีดี เอ็มพีสาม และซีดี

                   นอกจากหนังสือและเทปที่จัดพิมพ์จำหน่ายแล้ว คำสอนของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่อีกจำนวนมากสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วจากอินเทอร์เน็ตไม่เสียค่าใช้จ่าย ตัวอย่างเช่น มีเว็บไซต์มากมายที่นำเสนอธรรมสารข่าวของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ที่พิมพ์ออกมามากที่สุดในเร็วๆนี้  (ดูใน "เว็ปไซต์กวนอิม" ด้านล่าง) สื่อออนไลน์อื่น ๆ รวมทั้งบทกวีของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ คติพจน์ที่ให้กำลังใจ และการบรรยายธรรมในรูปแบบของวีดีโอและเสียง

                  

   หนังสือ

    

   การหยิบหนังสือของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่สักหนึ่งเล่มในระหว่างวันที่ยุ่งวุ่นวายเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยชีวิตได้ ด้วยถ้วยคำที่ชัดเจนของท่านเตือนเราถึงธรรมชาติที่แท้จริงของเรา ไม่ว่าจะเป็นการอ่านการบรรยายธรรมทางจิตวิญญาณของท่านในชุดกุญแจสู่การรู้แจ้งในทันทีหรือบทกวีทีมีความเมตตาอย่างลึกซึ้ง ในน้ำตาในความเงียบ อัญมณีแห่งปัญญาที่ได้ปรากฎออกมาตลอด 

   ในรายการของหนังสือที่แสดง จำนวนเล่มที่มีวางจำหน่ายแล้วของแต่ละภาษาได้ระบุไว้ในวงเล็บ

    

   กุญแจสู่การรู้แจ้งในทันที 

   ภาษาเอาหลัก (เล่ม1-15), ภาษาจีน (เล่ม1-10), ภาษาอังกฤษ (เล่ม1-5), ภาษาฝรั่งเศส (เล่ม1-2), ภาษาฟินแลนด์ (เล่ม1), ภาษาเยอรมัน (เล่ม1-2), ภาษาฮังการี (เล่ม1), ภาษาอินโดนีเซีย (เล่ม1-5), ภาษาญี่ปุ่น (เล่ม1-4), ภาษาเกาหลี (เล่ม1-11), ภาษามองโกเลีย (เล่ม1,6), ภาษาโปรตุเกส (เล่ม1-2), ภาษาโปแลนด์ (เล่ม1-2), ภาษาสเปน (เล่ม1-3), ภาษาสวีเดน (เล่ม1), ภาษาไทย (เล่ม1-6) และภาษาทิเบต (เล่ม1)
   กุญแจสู่การรู้แจ้งในทันที ถาม-ตอบ

   ภาษาเอาหลัก (เล่ม1-4), ภาษาจีน (เล่ม1-3), ภาษาบัลกาเรีย ภาษาเช็ก, ภาษาอังกฤษ (เล่ม1-2), ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน,ภาษาฮังการี, ภาษาอินโดนีเซีย (เล่ม1-3), ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี (เล่ม1-4), ภาษาโปรตุเกส ภาษาโปแลนด์ และภาษารัสเซีย (เล่ม1)

   พิมพ์ฉบับพิเศษ/ฌาน 7 วันในปี พ.. 2535 

   ภาษาอังกฤษและภาษาเอาหลัก

   กุญแจสู่การรู้แจ้งในทันที พิมพ์ฉบับพิเศษ/การบรรยายธรรมทั่วโลกในปี พ.. 2536 
   ภาษาอังกฤษ (เล่ม1-6) และภาษาจีน (เล่ม1-6)

   จดหมายระหว่างอาจารย์และผู้บำเพ็ญทางจิตวิญญาณ

   ภาษาอังกฤษ (เล่ม1), ภาษาจีน (เล่ม1-3), ภาษาเอาหลัก (เล่ม1-2), ภาษาสเปน (เล่ม1)

   ประสบการณ์อันมหัศจรรย์ของฉันกับท่านอาจารย์

   ภาษาเอาหลัก (เล่ม1-2), ภาษาจีน (เล่ม1-2)

   อาจารย์เล่านิทาน

   ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาสเปน, ภาษาเอาหลัก, ภาษาเกาหลี, ภาษาญี่ปุ่น และภาษาไทย

   การเติมสีสันชีวิตของเรา

   ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ และภาษาเอาหลัก

   อารมณ์ขันที่ให้ความรู้ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ - รัศมีของคุณแคบเกินไป 

   ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
   พระเจ้าดูแลทุกสิ่ง--นิทานประกอบภาพแห่งปัญญาจากท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
   ภาษาเอาหลัก, ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี

   ความลับในการบำเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่าย 

   ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ และภาษาเอาหลัก
   การติดต่อโดยตรงกับพระเจ้า - วิธีการเข้าถึงเสรีภาพ 

   ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
   ของพระเจ้าและมนุษย์-ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจากเรื่องราวในคัมภีร์ไบเบิ้ล
   ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
   ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพ-การกลับคืนสู่ธรรมชาติและวิธีทางอันชอบธรรมในการดำเนินชีวิต 
   ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ

   ฉันมาเพื่อรับเธอกลับบ้าน 

   ภาษาอารบิก, ภาษาเอาหลัก, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาเช็ก, ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษากรีก, ภาษาฮังการี, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาอิตาลี , ภาษาเกาหลี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาโปแลนด์, ภาษาสเปน, ภาษาตุรกี, ภาษาโรมาเนีย และภาษารัสเซีย

   คติพจน์ 

   ฉบับรวมเล่ม ภาษาเอาหลัก/ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน,ภาษาสเปน/ภาษาโปรตุเกส, ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาอังกฤษ, ภาษาเกาหลี/ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
   ครัวสุพรีม (1)-อาหารมังสวิรัตินานาชาติ 

   ฉบับรวมเล่ม ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน, ภาษาเอาหลักและภาษาญี่ปุ่น

   ครัวสุพรีม (2)-การคัดสรรรสชาติที่แสนอร่อย 

   ฉบับรวมเล่ม ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน
   โลกหนึ่งเดียว...แห่งสันติภาพผ่านดนตรี

   ฉบับรวมเล่ม ภาษาอังกฤษ/ภาษาเอาหลัก/ภาษาจีน

   การรวบรวมการออกแบบศิลปะโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ 

   ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
   เสื้อผ้าสวรรค์ เอส.เอ็ม. 

   ฉบับรวมเล่ม ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน

   สุนัขในชีวิตของฉัน

   ภาษาเอาหลัก, ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาสเปน, ภาษาโปแลนด์ และภาษาเยอรมัน 

   นกในชีวิตของฉัน 

   ภาษาเอาหลัก, ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษามองโกเลีย, ภาษารัสเซีย, ภาษาเกาหลี และภาษาอินโดนีเซีย

   สัตว์ป่าที่สูงส่ง 

   ภาษาเอาหลัก, ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน และภาษามองโกเลีย 

   ศิลปะสวรรค์ 

   ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

   แนวคิดในการดำเนินชีวิตและการมีจิตสำนึก

   หนังสือโดย ดร.เจเนซ ดนอพเช็ค: ภาษาจีน

   ชุดรวมบทกวี

    

   น้ำตาในความเงียบ: หนังสือบทกวีโดยท่านอาจารย์
   ในภาษาเยอรมัน/ฝรั่งเศส, ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน, และภาษาเอาหลัก, ภาษาอังกฤษ, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาเกาหลีและภาษาฟิลิปปินส์
   บทกวีหวู่จื้อ: หนังสือบทกวีโดยท่านอาจารย์
   ในภาษาเอาหลัก, ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
   ความฝันของผีเสื้อ: หนังสือบทกวีโดยท่านอาจารย์
   ในภาษาเอาหลัก, ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
   ร่องรอยชีวิตในอดีต: หนังสือบทกวีโดยท่านอาจารย์
   ในภาษาเอาหลัก, ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
   อดีตกาล: หนังสือบทกวีโดยท่านอาจารย์
   ในภาษาเอาหลัก, ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
   ก้อนกรวดและทอง: หนังสือบทกวีโดยท่านอาจารย์
   ในภาษาเอาหลัก, ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
   ความทรงจำที่หายไป: หนังสือบทกวีโดยท่านอาจารย์
   ในภาษาเอาหลัก, ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
   ความรักแห่งศตวรรษ: หนังสือบทกวีโดยท่านอาจารย์
   ในภาษาเอาหลัก, ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
   เหนืออาณาจักรแห่งกาลเวลา (เพลงในภาษาเอาหลัก): ซีดีและดีวีดี
   สัมผัสกลิ่นหอมสักครั้งหนึ่ง (เพลงในภาษาเอาหลักโดยนักร้องที่มีชื่อเสียง): ซีดี
   วันนั้นและวันนี้ (ขับกลอนในภาษาเอาหลัก): ซีดี
   ความฝันยามค่ำคืน (เพลงในภาษาเอาหลัก): ซีดีและดีวีดี
   ได้โปรดเถิด ที เอล ซี (เพลงในภาษาเอาหลัก): ซีดี
   โปรดเก็บรักษาตลอดไป (ขับกลอนในภาษาเอาหลัก): ซีดี
   บทเพลงและการแต่งพลงของท่านอาจารย์ชิงไห่: (ซีดี) ภาษาอังกฤษ, ภาษาเอาหลัก, ภาษาจีน
   บทเพลงรัก: (ดีวีดี) ภาษาเอาหลักและภาษาอังกฤษ
   ราตรีสวัสดิ์เด็กน้อย: (ซีดี)ภาษาอังกฤษ
   บทกวีอัญมณี (บทกวีโดยนักกวีชาวเอาหลักที่มีชื่อเสียงพร้อมด้วยการขับกลอนในภาษาเอาหลัก):ซีดี 1, 2 และดีวีดี 1, 2
   ดอกบัวสีทอง (ขับกลอนในภาษาเอาหลัก): ซีดีและดีวีดี

    

   กุญแจสู่การรู้แจ้งทันที

    

   หนังสือตัวอย่างแจกฟรี

   หนังสือตัวอย่างแจกฟรีนำเสนอการแนะนำคำสอนของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ สามารถอ่านหนังสือตัวอย่างในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ว ให้ผู้อ่านทั่วโลกสามารถดาวน์โหลดได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย หรืออ่านออนไลน์ที่ไหนก็ได้ทางอินเทอร์เน็ต จากแอฟริกาใต้ไปถึงเผาซูลู, จากบังคลาเทศไปถึงปากีสถาน, ในชาวมาเซอะโดเนีย, มาเลเซียและอีกหลายแห่ง หนังสือที่ล้ำค่านี้ได้แปลภาษามากกว่า 74 ภาษา 

   ในหนังสือตัวอย่างท่านอนุตราจารย์ชิงไห่เน้นย้ำความสำคัญของการนั่งสมาธิในชีวิตประจำวัน เนื้อหายังรวมถึงการบรรยายของท่านในมิติทางจิตวิญญาณที่สูงส่งและประโยชน์ของการรับประทานวีแก้น รวมทั้งข้อมูลการประทับจิตไปสู่การปฎิบัติธรรมวิธีกวนอิม เส้นทางทางจิตวิญญาณขั้นพื้นฐานและสูงสุด การยกระดับของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งในกุญแจสู่การรู้แจ้งในทันทีให้รัศมีที่เจิดจ้าของความหวังในการค้นหาสัจธรรม

   จากคำกล่าวของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่  "โดยการบรรลุเสรีภาพภายในเราจะบรรลุทุกสิ่ง" ทุกความพอใจ ทุกความสำเร็จของทางโลกและทางสวรรค์เป็นพระประสงค์มาจากอาณาจักรของพระเจ้า การตระหนักรู้ภายในของความปรองดองชั่วนิรันดรของเรา ปัญญาชั่วนิรันดรของเราและพลังอำนาจที่ไม่จำกัดของเรา ถ้าเราไม่ได้สิ่งเหล่านี้เราจะไม่มีทางหาความพอใจได้ไม่ว่าจะใช้เงินหรืออำนาจมากขนาดไหนหรือตำแหน่งสูงส่งที่เรามี

   สำหรับการเข้าดูหนังสือตัวอย่างโดยตรง โปรดเยี่ยมชม
   http://sb.godsdirectcontact.net/
   เว็บไซต์นี้นำเสนอหนังสือตัวอย่างของท่านอาจารย์ในหลายภาษา มาร่วมกับเราในการนำของขวัญที่ดีที่สุดต่อโลกผ่านการแบ่งปันข้อความของพระเจ้าและการยกระดับจิตสำนึกของมนุษย์ ถ้าคุณพบว่าประเทศของคุณหรือภาษาแรกของคุณไม่ได้อยู่ในรายการของเราและคุณต้องการแปลหนังสือตัวอย่างในภาษาของที่คุณเลือก โปรดติดต่อเรามาที่  ติดต่อเราที่ divine@ Godsdirectcontact.org 

   ดาวน์โหลดหนังสือตัวอย่างฟรี
   http://sb.godsdirectcontact.net (Formosa)
   http://www.Godsdirectcontact.org/sample/  (U.S.A.)    

   http://www.direkterkontaktmitott.org/download/index.htm  (Austria) 
   http://www.Godsdirectcontact.us/com/sb/ 

     

   การรับสื่อสิ่งพิมพ์

    

   สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิดราคาใกล้เคียงต้นทุน ถ้าคุณต้องการซื้อหรือสั่งสื่อสิ่งพิมพ์ โดยสอบถามกับศูนย์ในประเทศของคุณหรือผู้ประสานงานก่อนว่ามีจำหน่ายหรือไม่ ส่วนรายการที่มีจำหน่ายคุณสามารถตรวจสอบกับศูนย์ในประเทศของคุณหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ข้างล่างนี้
    http://www.godsdirectcontact.org.tw/multilang/ 
   http://smchbooks.com/new-c/cover/cover.htm
   http://magazine.godsdirectcontact.net/ 


   นอกจากนี้ ชุดข่าวธรรมสารออนไลน์จำนวนมากแสดงรายการของหนังสือและเทปที่ออกใหม่ 
     
                 

   ถ้ามีความจำเป็น คุณอาจสั่งซื้อโดยตรงจากสำนักงานใหญ่ในฟอร์โมซา,ที่อยู่: P.O.  Box 9, Hsihu, Miaoli, Formosa, ROC (36899) มีบัญชีรายชื่ออย่างละเอียดขึ้นกับความต้องการ

    

   เว็บไซต์กวนอิม

    

   ติดต่อโดยตรงกับพระเจ้า-อินเทอร์เน็ตทั่วโลกของสมาคาอนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติ:          http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.htm

   การเข้าถึงรายชื่อของเว็บไซต์กวนอิมทั่วโลก มีหลายภาษารวมทั้งรายการทีวี 24 ชั่วโมง, การเดินทางผ่านอาณาจักรอันสุนทรี คุณสามารถดาวน์โหลดหรือบอกรับเป็นสมาชิกข่าวอนุตราจารย์ชิงไห่ ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และแบบสั่งพิมพ์ หนังสือตัวอย่างกุญแจสู่การรู้แจ้งมีมากมายหลายภาษา
    เราขอเชิญคุณรับฟังบทสวดที่งดงามของท่านทิช แมน จิค ผ่านเสียงที่ไพเราะของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ แล้วท่านยังขับบทกวีของท่านเองอีกสองบทคือ "ดอกบัวสีทอง"และ"ซาโยนาระ
   "
   ความรักในอดีต(ขับบทกวีในภาษาเอาหลัก): ซีดีและดีวีดี
   ร่องรอยชีวิตในอดีต(ขับบทกวีในภาษาเอาหลัก):เทปเพลงและซีดี1, 2 และ3, ดีวีดี1และ2 (ด้วยคำบรรยาย 17 ภาษา)เส้นทางสู่ตำนานรัก: เทปเพลงและซีดี1, 2 และ3, วีดีโอเทป1และ2 (บทกวีโดยนักกวีชาวเอาหลักที่มีชื่อเสียง; ขับบทกวีในภาษาเอาหลัก)
   * บทกวี “เส้นทางสู่ตำนานรัก” “ความรักในอดีต” “เหนืออาณาจักรแห่งกาลเวลา” “ความฝันยามค่ำคืน” “โปรดเก็บรักษาตลอดไป” “วันนั้นและวันนี้” “ร่องรอยชีวิตในอดีต” “บทกวีอัญมณี” “ดอกบัวสีทอง”  และ  "ได้โปรดเถิด ที เอล ซี" คำร้องหรือทำคนตรีและร้องโดยตัวท่านเอง

   เทปเพลง, วีดีโอเทป, เอ็มพี3, ซีดีและดีวีดี การบรรยายธรรม, ดนตรี และคอนเสิร์ตของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ มีแล้วในภาษาอารบิก, ภาษาอาร์มีเนีย, ภาษาเอาหลัก, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษากัมพูชา, ภาษาจีนกวางตุ้ง, ภาษาจีนกลาง, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาเชค, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาดัชท์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษากรีก, ภาษาปากีสถาน, ภาษาฮังการี, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาอิตาลี, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษามาเลเซีย, ภาษาแมนดาริน, ภาษามองโกเลีย, ภาษาเนปาล, ภาษานอรเวย์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษารัสเซีย, ภาษาศรีลังกา, ภาษาสโลวาเนีย, ภาษาสเปน, ภาษาสวีเดน, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี และภาษาซูลู บัญชีรายการจะจัดส่งให้ตามต้องการ ยินดีต้อนรับทุกการค้นหา

  บทที่ 1.
  บทที่ 2.
  บทที่ 3.
  บทที่ 4.
  บทที่ 5.
  บทที่ 6.


  Copyright © The Supreme Master Ching Hai. All rights reserved. *