• Chapter 4. Enacting Vegan Laws and Policies > Organic Veganism is a Spiritual Movement
  • V. วีแก้นออแกนิกเป็นการเคลื่อนไหวทางจิตวิญญาณ

   เกษตรกรรายย่อยมีบทบาททางจิตวิญญาณในการทานวีแก้นเหมือนกัน  อาหารวีแก้นคือการเคลื่อนไหวทางจิตวิญญาณในตัวมันเอง เพราะมันเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่จะแผ่ขยายความเมตตาและคุณสมบัติที่สูงส่งและคุณสมบัติแห่งความรักของมนุษย์  มันสามารถเปลี่ยนวงจรความรุนแรงและผลกรรมชั่ว “เราปลูกอะไร เราจะได้รับผลเช่นนั้น”  และทำให้เราอยู่ในวงจรแห่งความรัก ความคุ้มครองและความเมตตา  พ้นจากพลังทางลบใด ๆ ก็ตามในโลกแห่งวัตถุ

   ดังนั้น เกษตรกรวีแก้นออแกนิกจึงสนับสนุนคนอื่น ๆ นับไม่ถ้วน ในการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ด้วยการให้พวกเขาได้มีอาหารที่มีความรุนแรงน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย  ดังนั้นเขาจึงได้รับผลบุญทางจิตวิญญาณมากมายให้แก่ตัวเขาเองอย่างแน่นอน

   วิถีชีวิตแบบวีแก้นออแกนิกสอดคล้องกับหลักอหิงสา (การไม่ใช้ความรุนแรง)

                   เมื่อเรามีชีวิตและยอมให้ผู้อื่นมีชีวิต  เมื่อเรารักสรรพสัตว์เหมือนที่เรารักตัวเอง  นั่นก็เข้าทางจิตวิญญาณที่สูงมากแล้ว  และแน่นอน สิ่งนั้นสอดคล้องกับหลักศาสนาที่ยิ่งใหญ่ทุกศาสนาในโลก  สิ่งนั้นจะเป็นที่พึงพอใจแก่สวรรค์  ทำให้เราแผ่ขยายความเคารพและความห่วงใยต่อทุกชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

                   นั่นคือเหตุผลที่คุณรู้สึกมีสันติสุขมากขึ้น เห็นไหม?  คุณรู้สึกเชื่อมต่อกับสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณ เพราะทุกสิ่งเต้นไปกับชีวิต  โลกกำลังเต้นตามจังหวะไปกับชีวิตและความรัก ต้นไม้ พืช พวกเขาทั้งหมดกำลังเต้นเป็นจังหวะในความรักชีวิต  เมื่อเรานั่งใต้ต้นไม้ เรารู้สึกถึงความรักที่ปกป้องคุ้มครองนี้จากต้นไม้  เมื่อเราเพลินกับผลไม้ที่อร่อย เรารู้สึกถึงการเชื่อมต่อกับความรักอันไร้เงื่อนไขนี้จากต้นไม้ที่มอบสารอาหารและรสชาติที่น่าพึงพอใจให้แก่เรา

                   ถ้าเราอยู่ในกระแสของวีแก้นออแกนิกหรือการปลูกพืชด้วยวิธีวีแก้นออแกนิก  คุณก็จะรู้สึกถึงความรักจากธรรมชาติมากขึ้นเรื่อย ๆ ความรักจากโลก ความรักจากต้นไม้ ความรักจากแม้แต่ใบหญ้า จากดอกไม้  เราจะรู้สึกถึงความรักมากมายในอากาศที่เราหายใจ  เรารู้สึกถึงความรักมากมายจากผืนดินที่เราเดิน สิ่งนี้เราไม่สามารถอธิบายได้ด้วยภาษามนุษย์  เราต้องรู้สึกถึงมัน  ฉันมักจะรู้สึกได้อยู่เสมอ  แต่ฉันก็ไม่สามารถส่งข่าวสารทางจิตวิญญาณนี้ให้แก่คนอื่น ๆ ได้  ทุกคนต้องมีประสบการณ์นี้ด้วยตัวเอง

                   เมื่อเราหันมาใช้ชีวิตการทานอาหารวีแก้นที่มีเมตตาตามแบบที่สวรรค์ต้องการ เราก็จะรู้สึกถึงความรักมากขึ้นเรื่อย ๆ  รู้สึกถึงการเชื่อมต่อมากขึ้นตลอดเวลา  อหิงสาหมายถึงการไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตใด ๆ  เริ่มต้นด้วยอาหารวีแก้น   อาหารวีแก้นออแกนิกนั้นดีที่สุด  เราปลูกอะไร เราก็จะได้สิ่งนั้น  ถ้าเราปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตาบนโลกและในหัวใจของเราด้วย อย่างการเป็นวีแก้น  เราจะหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทั้งหมด

                   ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์นมส่วนใหญ่เป็นที่มาของความทุกข์  อันดับแรก เนื่องจากลูกอ่อนของแม่วัวถูกพรากไปทันทีที่พวกเขาเกิด  ไม่มีคนที่รู้เรื่องนี้มากนัก รวมทั้งตัวฉันเองก่อนหน้านี้  และลูกวัวเหล่านี้จะถูกฆ่าในไม่ช้า โดยถูกพรากจากความรักของแม่และน้ำนมของแม่ แล้วพวกเขาก็จะถูกฆ่าทันทีที่ถูกดึงตัวไป  แล้วแม่วัวก็จะถูกบังคับให้ใส่เครื่องคั้นนม ซึ่งสร้างความเจ็บปวดทรมานรวมทั้งการเจ็บป่วย  เพียงเพื่อให้มนุษย์ได้น้ำกินนมของเธอ

                   เนื่องจากการทำไร่วีแก้นออแกนิกไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงปศุสัตว์ การผลิตนม หรือกิจกรรมที่เป็นโทษใดก็ตาม มันจึงเรียกได้ว่าเป็นการกระทำที่มีเมตตาที่สอดคล้องกับสวรรค์ สอดคล้องกับคุณธรรมตามคำสอนทางศาสนาและวิถีทางจิตวิญญาณมากมาย เช่น ศาสนิกชนของพุทธศาสนาและศาสนาขงจื้อ ตามที่เขียนไว้ในพระสูตร

  บทที่ 1.
  บทที่ 2.
  บทที่ 3.
  บทที่ 4.
  บทที่ 5.
  บทที่ 6.


  Copyright © The Supreme Master Ching Hai. All rights reserved. *