• Chapter 1. The Vegan Solution to Save the World
  • บทที่หนึ่ง


   ทางออกวีแก้นเพื่อช่วยโลกเรา

   ในขณะนี้ มันเร่งด่วน เราจะต้องหยุดภาวะโลกร้อนเพื่อที่จะมีชีวิตรอดให้ได้ก่อน ดังนั้น การทานวีแก้นจึงเป็นเพียงวิธีแก้ปัญหาเดียวที่จะส่งผลทันทีสำหรับทุกปัญหาบนโลกเรา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม การอยู่รอด สุขภาพ เศรษฐกิจ ฯลฯ

   ฉันเชื่อแน่ว่าโลกของเรากำลังอยู่บนรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้อยู่อาศัยทั้งหมด ซึ่งรวมถึงสัตว์ ต้นไม้ และพืช

   ถ้าเราใช้โอกาสนี้ทำงานร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงนิสัยที่ไม่ดีของเรา เช่น การกินเนื้อสัตว์ การเสพยาเสพติด การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอลล์ แล้วเหมือนที่หลายประเทศได้เลิกการสูบบุหรี่ ร่วมกัน เราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันและยิ่งใหญ่เกิดขึ้นบนโลกเรา

  บทที่ 1.
  บทที่ 2.
  บทที่ 3.
  บทที่ 4.
  บทที่ 5.
  บทที่ 6.


  Copyright © The Supreme Master Ching Hai. All rights reserved. *