• Kapittel En Den veganske løsningen for å redde verden > II. Vårt matvalg er et valg mellom liv og død


   • Vårt matvalg er et valg mellom liv og død
    Vi fortærer planeten


    Hvis kjøttspising ikke forbys eller begrenses, vil hele planeten ødelegges. Det står om liv og død for alle sammen; det er ikke et personlig valg. Og vi spiser kjøtt, spiser opp planeten, spiser opp 90 % av matforsyningene og lar andre mennesker sulte. Et sånt valg trenger vi ikke å ta.

    Til og med før den planetariske nødssituasjonen, så åt kjøttspisere opp hele planeten, de åt opp så mye mat at det resulterte i sult og krig, og det har aldri vært et riktig valg i utgangspunktet.

    “Med mindre vi endrer våre matvaner, så vil ikke noe annet bety
    noe, fordi det er kjøtt som ødelegger det meste av skogen vår. Det
    er kjøtt som forurenser vannene. Det er kjøtt som forårsaker
    sykdommer, som fører til at alle pengene våre blir fordelt på
    sykehusene. Så dette er førstevalget til alle som vil redde Jorden”
    6

                                                                       MANEKA GANDHI

    Alle disse situasjonene blir verre og verre og vil ikke stoppe før vi virkelig endrer vår måte å leve på. Løsningen er enkel: bare slutt og spis kjøtt; det er den beste løsningen. Det er tvingende nødvendig nå på grunn av planetens farlige situasjon og vår begrensede tid.

    Å stoppe kjøttproduksjonen vil senke utslippet av drivhusgass på raskest mulig måte og stoppe de ubeskrivelige miljømessige ødeleggelsene, fra klimaendringer til misbruk av vann og jord, forurensning, tap av plante- og dyreverden og trusler mot menneskets helse.

    I tillegg til å stoppe 50 % av den globale oppvarmingen – og mer enn det, dette er kun svært anslagsvis – så er det også mange flere avgjørende fordeler. Det løser vannmangelproblemet, verdens hungersnød, forfall av land og forurensningsproblemet.

    Hvis du sammenligner det med et vegansk kosthold, bruker en diett med kjøtt 17 ganger mer jord, 14 ganger mer vann og 10 ganger mer energi.7 Vi produserer nok korn til å forsyne hele befolkningen, i overflod. Likevel så er en milliard mennesker sultne, og 10,9 millioner små barn dør hvert år – det betyr at det dør et barn hvert femte sekund mens vi har mer enn nok til å forsyne hele verdens befolkning, og vel så det. På den annen side, rundt 1 milliard mennesker lider av forstoppelse og lignende sykdommer, og det kommer av at man spiser for mye, eller spiser for mye kjøtt.8

    Bortsett fra den medfølende naturen man utvikler gjennom å verne om alt liv, så er det også mange, mange praktiske grunner til å være veganer. Dette er også viktig. Men hvis folk bare starter med et vegansk kosthold, så vil omsorgen for alt liv komme i kjølvannet av det.

                   FN anmoder om en global bevegelse henimot en kjøtt- og melkefri diett:
                   “Virkningene fra jordbruk forventes å øke vesentlig som følge av
                   befolkningsvekstens økende forbruk av animalske produkter. En
                   betydelig reduksjon av konsekvenser vil bare være mulig med en
                  vesentlig verdensomspennende kostholdsendring bort fra animalske
                 produkter.
    9    Den plantebaserte kosten er den raskeste løsningen     Handling som erstatter buskapsindustrien kan ikke bare sørge for 
    en rask reduksjon av atmosfæriske drivhusgasser, men kan 
    reversere verdens pågående mat- og vannkriser.”
    10

                                                                                                      World Watch Institute

    Å være veganer vil ha en umiddelbar effekt på redusering av metan fra atmosfæren, som er en av de varmeste drivhusgassene, opptil 72 ganger varmere enn karbondioksid. 11 Å være veganer vil helt klart bremse ørkenspredningen og vil bevare naturlige ressurser som innsjøer og elver, og beskytte skogene våre.

    Man kan også anvende andre grønne metoder, som å plante trær eller bytte til grønn teknologi, men det tar lenger tid å få noen effekt av dette. Den vegetariske dietten er den raskeste, og den vil også redusere dårlig karma som resultat av dreping, og det er det viktigste.

    Vi bevarer 70 % rent vann, sparer opptil 70 % av regnskogen i Amazonas ved å stoppe dyrebeiting.12 Og det ville fristille opptil 3,5 millioner hektar land årlig. Det fristiller opptil 750 millioner tonn med korn hvert år – halvparten av verdens kornforsyning, kan dere se det for dere?13 Bruke 2/3 mindre fossilt brensel en det som blir brukt til kjøttproduksjon, reduserer forurensningen som kommer fra ubehandlet dyreavfall, opprettholder frisk luft, sparer 4,5 tonn avfall pr husholdning årlig i USA. Og det vil stoppe 80 % av den globale oppvarmingen.14

    Bare med tanke på hva man sparer økonomisk, så har forskere i Nederland funnet ut at det estimeres med 221 trillioner kroner for å stoppe global oppvarming, og 80 % av denne mengden kan spares gjennom vegansk kosthold! Man sparer altså 177 trillioner kroner gjennom ganske enkelt å slutte med kjøtt og spise en plantebasert kost i stedet for.15


    Jorden har en mekanisme som gjør at den kan reparere seg selv. Det er bare det at vi har overbelastet planeten. Vi forurenser for mye, og vi skaper for mye morderisk karma. Jorden har derfor ikke engang mulighet til å reparere seg selv p.g.a. beboernes dårlige karma. Så snart vi sletter denne forferdelige gjengjeldelsen fra effekten av dreping, så vil Jorden snu, den vil få mulighet til å reparere, reprodusere og bevare liv igjen. Alt dette kommer av dårlig karma. Vi har overbelastet Jordens kapasitet, så vi må reversere handlingene våre. Det er det eneste som kan gjøres.

    Da kan vi redde Jorden, redde liv, våre egne, barnas og dyrenes. Jorden vil bli et paradis. Ingen vil noensinne mangle noe. Ingen vil sulte. Ingen krig, ingen sykdom, ingen katastrofer, ingen global oppvarming, ikke annet enn fred, glede og overflod. Jeg lover det i Buddhas navn; det er sånn det er.    DREPE DYR BRINGER DÅRLIG KARMA


     ”Du skal høste det du sår,” ”Likt tiltrekker likt.” Både vitenskapelig og åndelig sett har vi blitt advart. Så, all katastrofen som skjer i verden har selvfølgelig sammenheng med menneskets uvennlighet mot sine felles beboere. Det er prisen vi må betale for det vi har gjort mot de uskyldige som ikke har skadet oss, som også er Guds barn, som har blitt sendt til Jorden for å hjelpe oss og for å spre glede i hverdagen vår.

    Det er ikke et teknisk problem; det er ikke den tekniske reparasjonen vi må konsentrere oss om. Det er gjengjeldelsen, årsaken og gjengjeldelsen som vi må konsentrere oss om. Prisen for å drepe, voldelighetens pris er mye verre enn noen bil, noen eksplosjon fra solen eller noen eksplosjoner i havet til sammen kan forårsake, fordi vi må stå til ansvar for våre handlinger. Enhver handling forårsaker en motreaksjon. Så vi er nødt til å slutte å drepe. Vi bare må slutte å drepe dyr og mennesker.

    Vi er nødt til å slutte med det. Og så vil alt annet plutselig bli i orden.

    Vi vil finne bedre tekniske løsninger til å takle klimaproblemene. Solflekkene vil kanskje til og med slutte å eksplodere. Eksplosjonene i havet vil kanskje stoppe. Tyfonene vil kanskje gi seg. Syklonene vil bli stille. Jordskjelvene vil bare forsvinne. Alt annet vil vende seg mot en fredelig livsstil fordi vi skaper fred, og da vil vi få fred, ikke bare mellom mennesker, men mellom alle våre felles beboere. Det er det som kjennetegner et stort menneske.


    Medfølende energi kan forandre alt


    Det vegetariske kostholdet er fordelaktig, så det vil bringe deg glad energi og det igjen vil spre mer glede, som igjen vil tiltrekke seg mer glede. Og når du er lykkelig vil alt bli bedre. Du tenker bedre; du reagerer bedre, livet ditt blir bedre. Barna dine vil bli bedre; alt vil bli bedre.

    Og den kraftfulle kollektive, positive og kjærlige kraften i hele verden vil slå tilbake mørket som kommer mot oss, som vi møter akkurat nå. Det er den eneste løsningen vi har.

    Dere skjønner, vi har energien til å forandre alle ting, vi har kraften til å bestemme hva som skal skje rundt oss, men vi må bruke den. Vi må bruke den for alles skyld. Vi må bruke den til fordel for alle skapninger på denne planeten. Våre tanker, våre handlinger må sende ut en beskjed til den universelle energien om at vi ønsker en bedre planet, et sikrere liv, vi ønsker at verden skal reddes. Og da vil den universelle energien gjøre akkurat det.

    Men vi må handle i samklang med denne energien, skjønner? Hvis vi ønsker gode ting, så må vi gjøre gode ting. Hvis vi ønsker liv, så må vi spare liv. Så den gode energien vi skaper kan gjøre disse tingene, og mer til. Den medfølende, kjærlige atmosfæren som vi, som hele verden produserer, kan og vil utføre mirakler for oss.

    Vi skaper alt det vi ønsker oss hvis vi lever i overensstemmelse med universets lover. Slik er kraften ved bare det å være veganer. Fordi det betyr at vi sparer liv, vi ønsker liv, vi vil ha konstruktiv energi, vi ønsker ikke ødeleggelse. Veganer er svaret.

    Jo mer åndelig utviklet menneskeheten er, jo mer vil selvfølgelig den globale oppvarmingen avta. Når menneskeheten blir mer åndelig oppløftet og har mer kjærlighet for alle mennesker, alle situasjoner, og alle omgivelsene sine, så vil den globale oppvarmingen reduseres dag for dag og til slutt forsvinne helt. Og etter det vil alle i hele verden leve i fred og glede, og alle vil elske hverandre. Men alle må våkne opp.

     

                          Jeg er positiv til at vår Jord vil nå et høyere nivå av bevissthet, 
                                                 og at mirakler vil skje ved Himmelens nåde.
     
        
                  
         
                       

       Tidligere       Neste   
  • Chapter 1.
   Chapter 2.
   Chapter 3.
   Chapter 4.
   Chapter 5.
   Chapter 6.

  • Hjem  |   Forfatter  |   Nyheter  |   Columns  |   Forhåndsvisninger  |   Sitater  |   Kilder  |   Last Ned  |   Tilbakemelding   |   Les i HTML for treg internettforbindelse 
  • For de siste viktige beskjedene, vennligst se www.SupremeMasterTV.com For andre utgivelser og kunstneriske arbeider av Supreme Master Ching Hai, www.LoveOceanCreative.com
  • © 2011 The Supreme Master Ching Hai All rights reserved. *