• 2. fejezet Figyelmeztető jelek az emberiség felébresztésére> III. Kezeld most a probléma gyökerét
   • III. Kezeld most a probléma gyökerét


    Állítsd meg környezeti válságunk legnagyobb okozóját


    „A haszonállat-állomány az egyik legjelentősebb okozója

    napjaink legsúlyosabb környezeti problémáinak. Sürgős

    cselekvésre van szükség a helyzet orvoslásához.” 59

    —Dr.  Henning Steinfeld,

    az ENSZ FAO Haszonállat-tenyésztő Információs és Politikai Osztályának vezetője

     

     

    „A haszonállat-tenyésztés az erdőirtás fő hajtóereje.

    A haszonállat-tenyésztés a vízszennyezés egyedi

    legnagyobb forrása. A haszonállat-tenyésztés több

    üvegházgázt termel, mint világszerte az összes

    közlekedés együttvéve.”

    — „A haszonállat-tenyésztés hosszú árnyéka”

     

    Hagyd abba, hogy a CO2-t hibáztatod a globális felmelegedés minden gondjáért a bolygónkon. Minket kell hibáztatni. A húsipart kell hibáztatni. A húsipar az, aminek leállítására, felszámolására kell összpontosítanunk. A klímaváltozás megállításához, az erdők és föld elpocsékolásának megállításához hagyd abba a köntörfalazást. Beszélj a lényegről: a húsiparnak le kell állnia.

     

    A legokosabb mód a globális felmelegedés rosszabbodásának megállítására az lenne, ha vegánok lennénk. Nagyon egyszerűen hangzik, de ez a legjobb megoldás, a leghatékonyabb, és a hatása szinte azonnal érződni fog. E fő, időben leghatékonyabb változás nélkül nem számít, mit próbálunk tenni, az nem lesz elég, hogy visszaszorítsa a legrosszabb következményeket, amiket felhalmoztunk.

     

    Továbbá, a problémákat, amikkel már most szembesülünk – mint a melegedő légkör, vízhiány, élelmiszerhiány, és elsivatagosodás – gyorsan fel tudjuk számolni a hústermelés abbahagyásával. Vess véget neki, ne legyen tovább!

     

    „Ne egyél húst. Ez olyasmi, aminek a kimondásától az

    IPCC korábban tartott, de most kimondtuk: Kérlek, egyél

    kevesebb húst – a hús egy nagyon szén-igényes árucikk.”60

    — Dr. Rajendra K. Pachauri    Az alapprobléma spirituális 


    „Semmi sem fog akkora hasznot hozni az emberi egészségre,

    és fokozni az élet fennmaradásának esélyét a Földön, mint a

    fejlődés egy vegetáriánus étrendre.”61

    — Albert Einstein

           

    Ahogy azt már említettem korábban, a gondot a gyökerénél kell orvosolnunk. A gond gyökere a globális felmelegedés oka, és az a gyökér a lakótársaink iránti szívtelenség.

     

    Minden tett egy reakciót vált ki, és ez teljesen tudományos.

     

    Látod, ha most egy almamagot ültetünk el, almafánk lesz, és az az almafa később almát fog nekünk teremni. Ez az élet körforgása. Ha ölünk, abból nem számíthatunk életre. Minden tett ugyanazt a gyümölcsöt hozza később. Nem vallási, hanem tudományos szempontból nézve.

     

    Tehát a gondunk gyökere most az, hogy kegyetlenek voltunk a lakótársainkkal: az élő, érző, járó, cselekvő, szerető lényekkel, a mindenféle méretű és formájú állatokkal. És szívtelenül bántunk a környezetünkkel is. Lemészároltuk az állat lakótársainkat, és leromboltuk a környezetünket az erdőirtással, a víz és a levegő tönkretételével. Mindebből nem számíthatunk jobb eredményre.

     

    Ezek a gyászos sírások, ezeknek a szenvedő állatoknak az abszolút gyötrelme és fájdalma – akik szennyben élnek, elnyomva, szűk ketrecek kínzó zárkáiban, sötétben élnek mindennap, és soha többé nem látják a napfényt –, és a megölésük előtti és utáni rettentő kín megrázták a Mennyet és a Földet.

     

    Ezért a természeti csapások, aszályok azért vannak, hogy elmossák az emberiség gonosz tetteit, és figyelmeztetőül, valamint tanácsként szolgáljanak az embereknek, hogy javuljanak meg, hogy a jövő ragyogó és boldog legyen, és ne legyen ahhoz hasonló szenvedés, mint azoknak az állatoknak volt.

    „Amint vetsz, úgy aratsz.” Bármelyik szent könyv azt tanítja nekünk, hogy ilyenek legyünk, vagyis az emberiségnek fel kell ébredni, különben el kell viselnünk a következményeket.

     

    Tehát ahhoz, hogy megoldjuk a gondot, amivel most szembenézünk, vissza kell fordítanunk a tetteinket. Kedvesnek kell lennünk a lakótársainkhoz. Ahelyett, hogy megölnénk őket, lemészárolnánk őket, feláldoznánk őket, gondoskodnunk kell róluk, kedvesnek kell lennünk hozzájuk, és óvnunk kell őket. És az erdőirtás helyett ismét fákat kell ültetnünk. Gondoskodjunk a környezetünkről, bármilyen is az. És ahelyett, hogy szennyeznénk a bolygót és a levegőt, a baráti energiára és a fenntartható energiára kell váltanunk. Csak fordítsuk vissza a tetteinket.

     

    Összhangban kellene lennünk az univerzális energiával, a természet szerető törvényével. Ha az emberiség nem tiszteli az élet más formáit, akkor az emberek élete is veszélyben lesz, mert mind kapcsolatban állunk egymással.

     

    Mind egymástól függünk, hogy életben maradjunk, egész a kis gilisztáig, ami megművelhetővé teszi a földünket. De ha az emberek elfordulnak az öléstől, és az állati termékektől mentes életet választják, a béke és kedvesség magjaiból fognak aratni.

     

    Imádkozunk, hogy elég ember tegyen így, és gyorsan, mivel kifutunk az időből.
    Térjünk vissza szerető énünkhöz és mentsük meg a bolygót    Meg kell értenünk, hogy a természeti csapások a légkörünkben lévő negatív energia következménye. És a légkörünkben ezt a negatív energiát az érzéseink, gondolataink, és gyűlölködő, erőszakos, vagy oly sok ember és ártatlan állat életét kioltó tetteink hozzák létre. Ha nem változtatjuk meg a katasztrófát szülő, provokatív szokásunkat, akkor a csapásoknak sosem lesz vége.

     

    Meg kell változtatnunk a gondolkodásunk és életmódunk mintázatát magasabb, könyörületesebb és nemesebb szintűre. Vissza kell térnünk az igazi, szerető énünkhöz, azáltal, hogy megbecsüljük és védelmezzük az összes életet, elkezdjük azonnal a vegán étrendet, hogy megmentsük értékes és gyönyörű bolygónkat. Vegán, vegetáriánus a legjobb és leggyorsabb megoldás.

     

    Vegának lenni bármilyen spirituális fejlődésre nézve előnyös. Valójában, emberemlékezet óta a bölcsek összes mély értelmű, ősi tanítása kiemelte a jótékony növényi alapú étrend fontosságát. Alapvető elvárás egy spirituális gyakorló iránt.

     

    Az állati termékekről való lemondás mögötti koncepció az ahimsza – ami erőszakmentességet jelent. A vegán étrend szerint táplálkozva a gyilkolás rossz okozatát is elkerüljük, és így az nem fogja terhelni és akadályozni spirituális utunkat.

     

    Vegánnak lenni egyszerűen azt jelenti, hogy védünk minden állatot. Más lények eme gyilkolását abba kell hagyni, hogy az emberiség, mint civilizáció fejlődjön. Ha így teszünk, az előnyök sokszorosak. Az egészség helyreállítása mellett hagyjuk, hogy a biodiverzitás viruljon, a bolygó egyensúlya helyrejöjjön, saját lelkiismeretünk megkönnyebbülése, és emelkedett tudatosságra való képességünk mellett.

     

    Mindezek a könyörületesebb étrend előnyei. Ez a szerető hozzáállás békésebb légkört is teremt, ami nagyobb kényelmet nyújt minden lénynek. Mivel békében vagyunk önmagunkkal, tudva, hogy nem okoztunk kínt vagy fájdalmat állat felebarátainknak, meglesz a belső nyugalmunk ahhoz, hogy teljes szívünkből kövessük spirituális törekvéseinket.

     

    Nagyobb skálán, a bolygónk is meg fog gyógyulni. Mint ahogy egy egyén meggyógyul a könyörületes étrend felé fordulva – a hasonló hasonlót vonz. A jó, szeretetteljes, könyörületes energia el fogja űzni a fenyegetően derengő sötétséget, ami jelenleg a közelünkben van.

     

    Röviden, Édenünk lesz a Földön.     

    Kérlek ébredj fel!

    Ching Hai Legfelsőbb Mester verse

     

    Ó világ, ébredj fel és nézd

    Folyók és hegyek felfordulásban

    Leégett erdők, leomlott dombok, kiszikkadt patakok

    Hová mennek a szegény lelkek az összes álom végén?


    Ó nagyszerű Föld, enyhüljön kínod

    Hogy e könnyek elfogyjanak az örök éjszakában

    Ó tengerek és tavak, ne hagyjátok abba melódiáitokat

    Meghagyva a holnap reményét az emberiség között...

    Ó érző lények, nyugodjatok a túlvilágon

    Bár az utolsó szó nélkül távoztatok

    Hadd csillapodjon szívem dobogása

    Míg a Földlakók időszerű bűnbánatára várok.


    Ó mély erdők, őrizzétek igazi lényegetek

    Védjétek az emberi fajt tévelygő pillanataikban

    Kérlek fogadjátok el szívből jövő ezer könnycseppemet

    Hogy táplálja fenséges fáitok, leveleitek és gyökereitek.


    Ó szív, enyhüljön zokogásod

    Hogy lelkem pihenjen a hosszú éjszakákon

    Könnyek felszáradtak és szótlan vagyok

    Együttérzésben sírva a megkínzottakért!


    Ó éjszaka, kérlek gyújtsd meg fényed forrását

    Világítsd az utat ama emberi lelkeknek a sötétségben

    Légy derűs, hogy elmém lecsillapodjon

    És a csodás mennyei melódiával belépjen az ürességbe.

    Ó nappal, ne kavarj fel hirtelen nyugtalanságokat

    Hogy a béke megpihenjen szíveinkben

    Hogy az emberiség küzdelmei alábbhagyjanak

    Hogy az igaz Én dicsőn ragyogjon.

    Ó szívem, ne panaszkodj tovább

    Mint a fagyos télen vonagló rovar.

    Higgadtan várj a tökéletes holnapra

    És a napra, mikor a világot Mennyei Glória ékesíti.

    Ó, kiáltok, esdeklek, könyörgök!

    Ó, végtelen Buddhák, az Istenek, angyalok

    Mentsétek meg az Igaz Útról letérő lelkeket

    Kik a szenvedő vándorlás végtelen körében kóborolnak.

    Ó báty, ébredj azonnal

    Büszkén járj a hatalmas tengereken és folyókon

    Nézz egyenesen a lángoló Napba

    És tégy fogadalmat az egész Föld megmentésére!

    Ó nővér, ébredj e pillanatban

    Támadj fel a pusztulás helyeiről

    Újítsuk meg együtt bolygónkat

    Hogy mind az egység örömteli dalait énekelje.


     

      Previous      Next   
  • Fejezet 1.
   Fejezet 2.
   Fejezet 3.
   Fejezet 4.
   Fejezet 5.
   Fejezet 6.

  • Home  |   Author   |   News  |   Columns  |   Reviews  |   Quotes  |   Resources  |   Download  |   Feedback  |   Read in HTML for slow internet connection
  • For the latest urgent messages, please visit www.SupremeMasterTV.com For other publications and Artworks by Supreme Master Ching Hai, www.LoveOceanCreative.com
  • © 2011 The Supreme Master Ching Hai All rights reserved. *