• Kapitel 6. Mänsklighetens språng ut i den gyllene eran > I. En vändpunkt i människans evolution
  • I. En vändpunkt i människans evolution

    

   Ett litet steg av alla i rätt riktning kan resultera i ett stort språng i vår utveckling som mänsklig ras. Det lilla steget är mycket enkelt. Det är bara: inget dödande. Att hålla fast vid principen om att “Leva och låta leva”, som ansluter sig till den universella lagen där vi låter liv ge liv. Eftersom lika dras till lika, som vi alla vet. Det inkluderar naturligtvis vegankost.

    

   Människor är naturligt generösa och fridfulla i sina hjärtan, det är bara att vi alla har blivit vilseledda och vi har missförstått under lång tid. Vi trodde att kött var bra för oss, vi trodde att mejeriprodukter var bra för oss, vi trodde att fisk var bra för oss, vi trodde att ägg var bra för oss. Det är helt fel. Det är allt det motsatta. Det har visat sig att dessa saker som vi har fått höra är bra för oss - kött, fisk, mjölkprodukter, ägg och alla animaliska produkter - är helt fel. Det är motsatsen till vad som är bra. Det har varit lidande för oss, sjukdomar och enorm förlust av pengar från skattebetalare för att bota sjukdomar och tillhörande verksamhet.

    

   Vi har blivit vilseledda, under lång tid. Nu måste vi lyssna på kloka läkare och forskare. Vi måste se resultatet av deras forskning: att kött och animaliska produkter är verkligen giftiga för oss. Vi måste sluta nu, särskilt för våra barns skull. Vi kan inte fortsätta förgifta våra barn längre, de är hjälplösa. De stackars barnen, de litar på oss, de tror att vi vet bättre, men det är inte vårt fel heller. Vi behöver bara ändra oss.

    

   Varför är det inte vårt fel? Eftersom vi också har lärt oss det sättet. Våra farföräldrar, mor-och farföräldrar har också fått lära sig på det sättet. För att vi är så upptagna, upptagna för att överleva för dagen och arbetat, har vi inte tid att undersöka, så vi vet inte att dessa saker verkligen är giftiga för oss.

    

   Framför allt är det att äta upp vår planet. Det inte bara dödar människor, det inte bara dödar djur, det dödar vår planet. Vi måste stoppa det för att rädda vår värld. Vi vänder om, så är det. Bara gå åt motsatt håll, på rätt sätt utan att orsaka lidande längre, inte ta fler liv, men vara kärleksfull och skydda alla varelser. Det är det språng som hela mänskligheten behöver.

    

   Vi kommer att känna oss helt annorlunda efter att vi gjort detta språng. Vi kommer att utvecklats till en högre nivå av medvetande automatiskt. Tänk er att vi är stora, starka, intelligenta och kapabla. Vi har möjlighet att plantera alla möjliga saker att äta och vi bör inte använda vår makt, vår intelligens, vår förmåga till att trakassera, antasta, tortera, orsaka lidande och att mörda hjälplösa, oskyldiga djur som aldrig gjort oss något ont. Enligt lagen är de oskyldiga. Om vi dödar oskyldiga varelser, är det vi som ska straffas. Jag är ledsen om jag förolämpar er, men det är sanningen. Jag är säker på att ni förstår det.

    

   Genom våra steg mot denna utveckling, kan vi lämna nöd och fruktan, mot ett verkligt liv i frid och kärlek och upplysning, vi går från en ond cirkel av dödande, lidande och våld mot en cirkel av godhet, beskydd och lycka.

    

   Kan vi föreställa oss en värld där de svaga aldrig behöver frukta de starka, där det inte finns mer våld, inga strider mellan grannar nära eller långt bort och inga barn måste dö av hunger, törst eller sjukdom medan deras mödrar helt hjälplöst ser på medan hjärtat brister av sorg?

    

   Eftersom jag har sett många barn dö. Var femte sekund, dör ett barn av hunger. Vi kan inte fortsätta att göra detta. Vi kan inte vänta längre. Vi måste rädda dessa liv - inte bara djurens liv, men våra barn liv, även om det inte är våra egna, utan andras barn.

    

   Kött orsakar mycket lidande eftersom det orsakar svält och krig. Vi använder allt vår spannmål, säd, soja och goda resurser, mark och vatten för att stödja köttindustrin, och därmed får världen brist på mat och vatten. För att rädda liv måste vi stoppa köttindustrin.

    

   Det sätt vi lever på just nu är ett djupt försämrat tillstånd mot det vi verkligen är. Vi är Guds barn, vilket är kärlek och vänlighet. Vi är arvtagare till Himlen. Vi har bara glömt. Kan du tänka dig en Gud som kommer hit till jorden och dödar allt Han ser för att äta? Tyvärr, om det finns en sådan Gud, vill jag inte vara dennes barn. Skulle du vilja vara barn till en sådan Gud?

    

   Nej. Tack. Nu, om Gud är barmhärtig, har medkänsla, är kärleksfull och vi är Guds barn, tycker du då inte att vi ska vandra som Guds barn på Jorden?

    

   Vi måste gå vägen med kärlek och medkänsla. Vi måste representera vår Fader om vi vill förhärliga hans namn. Vi har alltid bett varje dag, “Helgat varde ditt namn i Himlen och på jorden,” men vad gör vi för att helga Hans namn? Vi måste representera Honom.

     

   Vi har alltid bett till Gud för att vi tror att Gud är barmhärtig, beskyddande, medkännande och kärleksfull. Vi är Guds barn, vi måste representera dessa egenskaper. Vi är kärlek och vänlighet. Vi har bara blivit vilseledda, felinformerade och vi har glömt. Så snälla kom bara ihåg. Dessa egenskaper är djupt inom oss, så vi vet att det måste finnas något bättre än det vi ser omkring oss.

    

   Vi har exempel genom vår historia på människor vars liv var så upplyftande att de fortsätter att lysa än idag - inte bara andliga lärare, utan även filosofer som Sokrates och Platon, matematikern Pythagoras och poeten Ralph Waldo Emerson från Amerika. De var alla vegetarianer. Är ni förvånade? Nej, det är ni inte. Ni ser inte förvånade ut. Så ni visste allt det där. Alla fantastiska människor, de var vegetarianer eller veganer. Så om vi studerar dem noga, kommer vi att se att den grundläggande kärnan i det civiliserade livet som de lärde ut var vegankost.

    

   Vegankosten är en av de första, enda och största akterna av medkänsla, att inte skada ett annat liv och inte skada miljön heller. Om vi jämför en köttbaserad kost med en vegankost, kräver en köttbaserad kost ca 14 gånger så mycket vatten, sex gånger så mycket säd, 10 gånger så mycket energi och över 20 gånger så mycket mark och ofta förstörs dyrbar regnskog.

    

   Att vara vegan är en bra affär i termer av moraliska meriter, samt att bevara det enda hem vi har. Ju mindre förstörelse och skador vi utsätter jorden och hennes invånare för, ju mindre måste vi betala. Vi betalar dyrt nu, och vi kommer att betala mycket dyrare om vi inte stoppar kött - och djurindustrin.

    

   Ju mer vi utövar vår kärlek och skydd mot alla varelser, desto större kommer vi att vara i världen, desto större blir känslan i vårt hjärta och i himmelriket. Det är därför de stora mästarna och andra upplysta själar i det förflutna har lärt oss, ett och samma, att om vi inte vill skadas, får vi inte skada andra. Alla religioner, alla säger samma sak, samma innebörd.

    

   Det som är bra för oss, skall vi göra för andra; allt vad vi sår kommer vi skörda, utan att misslyckas. Det är därför de lärde oss att inte äta djur och att vara vegan.

    

   Om vi gör detta språng, en mycket liten förändring i kosten, i stället för kött, i stället för animaliskt protein, väljer vi vegetabiliskt protein, vilket är första klass. Animaliskt protein är andra klassens, varför? Eftersom djuren har ätit första klass grönsaker och frukt och sedan kan vi äta deras kött. Det är andra klass. Vi är människor, varför måste vi välja andra klassens saker? Det anstår inte oss. Så vi måste göra detta språng.

    

   Vi måste göra detta hopp, mina damer och herrar, för om vi gör det, kommer den gyllene eran att vara här på nolltid, det förebådar en tid av fredligt liv utan den eviga förlusten av människoliv - tidiga dödsfall för tiotals miljarder varje år! Tortyr och mord för vår flyktiga njutning, som vi alltid kunde ersätta. Kött är utbytbart.

    

   I det jordiska livet som vi har kvar att uppleva och upptäcka, så mycket vetenskaplig kunskap att avslöja och utreda, och uppfinningar och otrolig teknik att upptäckas och utvecklas! Det finns bättre sociala system. Detta är saker som oftast ligger bortom vår nuvarande nivå av logik och till och med vår fantasi, och de kan endast uppnås genom att vi utnyttjar vår visdom och kreativa kraft.

    

   För att öppna denna visdom måste vi först ta bort skadliga, destruktiva ämnen som blockerar och undertrycker den, som kött, mejeriprodukter, fisk, fjäderfä och alla animaliska produkter. Dessa saker hindrar vår intelligens, fördröjer våra framsteg, inte bara andligt och moraliskt utan även tekniskt.

    

   Slutligen, förutom våra personliga skäl för att välkomna en Gyllene Era, måste vi också tänka på planeten, vilken vi som ni säkert vet, riskerar att förlora när som helst nu. Så ett språng i medvetandet är också att rädda vår planet och alla andra varelser som förtjänar en harmonisk värld att leva i.

    

   Om alla gör detta språng eller skifte, kan vi rädda vår planet. Jag lovar det, med all min heder och Gud till vittne. Samtidigt, höjer vi oss själva till den nivå vi hade för länge, länge sedan.


   Den mänskliga rasen är redo att gå vidare


   Det är hög tid att den mänskliga rasen stiger till en högre nivå av medvetande. Vi bör vara ädla, vänliga och medkännande. Bli veg, vara grön, göra gott, inte bara för planetens skull, utan för hela mänsklighetens förädlande, andliga meriter och kvalitet. Vi bör göra det, bara för att vara ädla.

    

   Vi måste vända tillbaka till vår omtänksamma och medkännande natur inne i vårt hjärta. Det är mycket enkelt. Vi är det. Vi är medkänsla. Vi är barmhärtiga, vi vårdar.

    

   Om vi verkligen vill se verklig harmoni födas mellan människor och djur och natur och himlen, måste vi vara i harmoni, måste vi leva i harmoni och även agera i harmoni, vilket inkluderar handlingen att äta harmoniskt varje gång vi kommer till bordet.

    

   Att välja vegan är alltså ett sant framsteg i utvecklingen och godheten hos vår mänsklighet. Och då vi vet att lika attraherar lika, lockar godhet mer godhet. Eftersom vi delar denna medkännande sanning med andra, får inte bara vår egen mänsklighet ett ytterligare lyft, utan även världen.

    

     Tidigare      Nästa   
  Kapitel 1.
  Kapitel 2.
  Kapitel 3.
  Kapitel 4.
  Kapitel 5.
  Kapitel 6.


  Copyright © The Supreme Master Ching Hai. All rights reserved. *