• KAPITTEL FIRE. Vedta veganske lover og retningslinjer > Regjeringene må handle raskt


   • Regjeringene må handle raskt


    Ledere av nasjonene må gjøre noe. Folk i alle nasjoner må gjøre noe. Bare fordi vi fortsatt kan sitte her pent og snakke, bare fordi det ennå ikke vannmangel i vårt område eller at matvareprisene ikke har gått opp, så betyr det ikke at det ikke vil skje med oss snart.

    Vi må gjøre noe for å unngå tragedien som allerede skjer med milliarder av andre mennesker. Det er en milliard sultne mennesker allerede på grunn av klimaendringene, og av mangel på vann og mat. Vennligst gjør noe nå, veldig enkelt. Bare vær veganer. Bare det å være veganer er virkelig nok, og det vil være nok for en lang framtid framover.     Del ut informasjon om den plantebaserte livsstilen    Folk er egentlig ikke godt nok informert om hva som finnes på tallerkenen deres. Stort sett så minner ikke det lille, pakkede kjøttet som havnet på tallerkenen deres på det stedet hvor det kom fra.

    Denne såkalte tradisjonen fortsetter fra en generasjon til den neste. Og hele samfunnet støtter akkurat det som en naturlig livsstil. Så nå har folk blitt mer oppmerksomme på de grusomhetene som vi påfører dyrene. Så jeg tror vi, folket, vil vise mer medfølelse og respekt for alt liv.

    Mange innser ikke at utslippene fra buskapsindustrien er skadelige, eller at drap avler drap, og de er ikke klar over at kjøtt er en annen form for vanedannende gift. De er ikke klar over at kjøtt holder på å ødelegge planeten vår.

    Regjeringene må forklare folk at det virkelig er skadelig nå, og at dette er en nødssituasjon, og derfor bør folk slutte å spise kjøtt. Det er ikke et spørsmål om personlig valg lenger. Det er en sak om liv og død for planeten.

    I tilfeller med truende katastrofer, vil regjeringene evakuere folk på kort tid. Og i tilfelle krig blir folk alltid informert om hvordan de kan beskytte seg selv. Regjeringene rekrutterer til og med nye hæremedlemmer, slik at de kan gå ut og beskytte landet eller dra ut i krig.

    Så i dette tilfellet er det enda mer krise enn krig. Jeg er sikker på at regjeringen vil ha en løsning på det. Jeg er sikker på at folk kan bli informert hvor som helst i landet. Regjeringen har den makten som er tillagt dem å gjøre dette.

    Regjeringene må hjelpe. Distribuere mer informasjon som oppmuntrer mer vegetarisk kosthold som livsstil. Bare bombarde hele planeten med en ny energi av medfølelse og kjærlighet og friskhet, og deretter vil alle delta. Støttende energi er svært viktig.

    De må publisere det overalt. De må gi løpesedler til folk, gjøre det til en offentlig jobb å gjøre det. De må gi en offisiell anbefaling og la alle få vite om fordelen av et vegetarisk kosthold.

    De må lage nettsteder for vegetariske menyer, alt skal være gratis, ha kurs om vegetarisk matlaging, vegetariske klubber. Gjør det offisielt, og alle ville følge det som en glad trend, noen nye forandringer i verden.

    Det viktigste er at menneskeheten, og alle borgere over hele verden skal få vite at den store fordelen ved det å bli vegetarianer, er å redde Jorden. De bør vite hvor farlig og hvor presserende vår nåværende situasjon er. Dette er det viktigste.

    De bør også få vite hvor mye nytte et vegetarisk kosthold, ikke-drapskosthold, kan gjøre for menneskeheten, ikke bare i forhold til det moralske aspektet. Det viktigste vi snakker om er hvordan et vegetarisk kosthold gjør nytte for helsen vår og redder planeten. Da vil også våre barn ha et hjem i fremtiden.

    Vi har bare dette ene hjemmet: Jorden. Hvis den blir ødelagt, kan det ikke bygges en annen, i motsetning til et hus, som kan bygges opp igjen, kan vi ikke bygge en ny Jord hvis denne blir ødelagt. Det er ikke så lett. Det viktigste regjeringen kan gjøre nå er å spre informasjon til publikum.    Forby kjøtt slik røykingen ble forbudt

                                            Vegetarisme bør være en måte å leve på.
                                            Det bør ikke være noen diskusjon lenger.

    Vi må forby kjøtt. Vi forbyr det nå ved å vise folk hvordan man spiser og lager vegetarisk mat. Vi går alle ut. Dette er virkelig for å overleve. Gjør det til din oppgave i livet å informere folk om faren ved å spise kjøtt, og vis dem løsningen.

    De forbød sigaretter, og det har blitt forbudt. Og de forbød narkotika, og det er forbudt. Det samme med klimapolitikken. Hvis de bare gjør det de vet er bra, så skjer det veldig raskt. På kort tid vil det bli bedre, eller vi vil stoppe effekten helt.

    Fordi hvis vi ikke lenger avler storfe eller dyr, da vil jorda bli mer bærekraftig: ikke mer drivhusgasser eller metangass fra dyrene, ikke mer økning hele tiden. Samme hvor mange dyr vi allerede har, så kan vi beholde dem, og ikke mer avling for profitt og kjøtt. Da vil jorda bli friskere igjen. Etter en stund vil kyrne bli borte på naturlig måte, og deretter kan alt land bli beplantet med trær og grønnsaker igjen.

    Hvis vi sammenligner dette med tobakksutviklingen, som er et annet stoff som dreper, bare etter 1950, da den første store forskningen kom ut som viste at tobakk forårsaket lungekreft, begynte regjeringen å innføre røykeforbud. Forbudet har økt gradvis frem til i dag. Nå har mer enn 80 land en eller annen form for offentlig røykeforbud.106

    Studier viser at røykeforbudet faktisk hjalp folk til å slutte å røyke, og de som sluttet å røyke ble lykkeligere på grunn av forbudet, fordi de visste at vanen deres var ille for dem.

    Tilsvarende må vi ha et forbud mot kjøtt, som vi alle nå vet fra studiene at er en veldig dårlig vane som dreper oss og våre barn, våre kjære, og tar livet av planeten vår.

    Så, et forbud mot kjøtt vil være en sterk forløper til å drive utviklingen mot en vegansk verden.
    Fordi en god leder stopper det som er dårlig for folket og fremmer det som er bra for dem. De kan fremme det gjennom offentlige kampanjer, ved bruk av media, og gjennom skolene for å informere om fordelene med den sunne, livreddende, planetreddende levemåten.    Vi har ingen andre valg


    Enten forandrer vi oss, eller så blir vi borte alle sammen
    Først av alt må vi vite at vi ikke har noe annet valg enn å endre oss, enten det eller planeten. Enten må vi endre oss, ellers så vil vi alle bli borte. Det er ikke noe valg lenger.

    Hvis vi ikke stopper buskapsindustrien og kjøttspising, vil vi ikke være i stand til å redde planeten, inkludert dem og deres kjøttvirksomhet.  Derfor tror jeg vi må velge mellom våre liv og en karriere. Vi må overleve først. Vi må tenke på folket på planeten i sin helhet, ikke bare forretning. Det haster virkelig.

    Gitt denne kritiske nødvendigheten så ville disse menneskene, som er økonomisk knyttet til kjøttbransjen, være villig til å endre seg hvis de blir skikkelig informert og vet hvor viktig det er å endre sin livsstil og sin karriere. De har mye sterk motivasjon. Den viktigste er å redde planeten fra en klimakatastrofe, redde alt liv i denne verden.

    Hvis vi ikke stopper dette, vil vi fortsette på en kurs mot total katastrofe og masseutryddelse, som rammer alle, enten du er i kjøttbransjen, transport for det osv., eller ikke, eller har en jobb relatert til kjøttbransjen.

    Stopp drap av dyr og krig, og bygg oppigjen landet
    Saken er at lederne bør vite hva som er prioriteten. Hva er vitsen med å bekymre seg om krig eller om posisjon eller om noe annet når planeten kommer til å bli ødelagt? Så akkurat nå må alle ledere konsentrere seg om å redde planeten vår, og de må konsentrere seg om å spre informasjon og lage nye lover, slik at folk kan leve et mer uselvisk liv.

    Det er ikke engang nødvendig med flere lover, men en lov er kanskje bedre, bare mer konkret, ellers er folk klare. Regjeringene må bare gjennomføre noen flere regler, og minne folk på å være gode, på å være dydige, og følge kjærlighetsloven om ikke å drepe dyr, ikke spise dyr, og ikke gjør noe skadelig mot dyr eller andre mennesker eller miljøet.

    Det må være mer konkrete og dynamiske handlinger. Først må alle kriger stoppes. Pengene og varene må kun være til for å opprettholde og ernære alle skapninger – må distribuere alle godene på planeten til alle. For eksempel, selv om det ikke er krig, kan de relaterte pengene fø hele denne verden, gratis, i mange tiår.

    Og alle drap, all torturering av mennesker og dyr må stoppes. All avskoging, skader på miljøet og ødeleggelse av trærne, alt dette må stoppe. Og lederne må bare ta inn i loven det som er fordelaktig, fredelig, åndelig også, for alle, om mulig, som f.eks. å beskytte sanne åndelige grupper, de harmløse, men gunstige grupper.

    Del formuen blant alle: Fordel nok mat og klær til trengende mennesker og dyr. Bygg beskyttende områder for alle, for mennesker og dyr - beskytt alt liv. Gjenoppbygg skog, rens elver, innsjøer, hav og beskytt dem; gi priser til grønne og dyrevernende grupper. Fjern alkohol og narkotika, kjøtt og animalske produkter. Laboratorietester som involverer grusomhet mot dyr må stoppes. Rydd unna buskapsindustrien. Få innsatte, eller soldater også, til å gå og hjelpe folk, plant grønnsaker eller gjør produktivt arbeid. Fremme og bidra til økologisk grønnsaksdyrking. Gi tilskudd til utdannelse, til helserelaterte områder.

    Og våpenproduksjonens virksomhet må reduseres til null. Rens ut alle skyggefulle og uheldig produkter og aktiviteter i samfunnet vårt. Sørg for sikkerhet og komfort for alle, så ingen trenger å begå lovbrudd pga mangel på grunnleggende nødvendigheter og utdanning. Slett grensene og gi alle den samme statusen og respekten for statsborgerskap.

    Hvis regjeringene fortsatt trenger å ha væpnede styrker, da må de omskolere dem til å hjelpe mennesker i katastrofe, i krisetilfeller, og gjenoppbygge hjem der det er nødvendig, og hjelpe folk i nødstider. Alt dette må gjøres, og enda mer. Alt som kan hjelpe andre mennesker, hjelpe borgere, og hjelpe dyr og miljøet, alle regjeringene, og ledere må prøve sitt beste for å gjennomføre tiltak for dette, og de må gjøre det nå.
    Kjøttindustrien er tapende forretning    Det er ineffektivt i bruken av energi og ressurser

    Industrien er dårlig, dårlig, dårlig business, og er ikke lukrativ i det hele tatt for hele planeten, for alle. Det er en høyst ineffektiv bedrift, med svært høye produksjonskostnader for elektrisitet, vann og korn for å produsere samme mengde såkalt "mat", som er utskiftbar. Vi har bedre mat enn kjøttet.

    Det avhenger av subsidier og skatteinntekter
    For eksempel, hvis regjeringen ikke ga noe tilskudd til kjøttindustrien i det hele tatt, da ville en hamburger som folk spiser som blir produsert ved å fjerne skogene i India, ha kostet 1110 kroner!107

     
          

    I USA, selv før svineinfluensaen påvirket griseoppdrettsbransjen, har industrien mistet milliarder av dollar. Hvorfor det? Fordi de ikke har råd til korn for å mate dyrene sine på grunn av høye matpriser, og matvareprisene blir høyere og høyere. Så, hvordan skal de overleve? Dine skattepenger går til regjeringen, og regjeringen subsidierer dem. Derfor er det en tapende virksomhet.

    Overalt fra USA til Kina har regjeringen måttet subsidiere dyregårder ved å betale dem minst titalls milliarder dollar hvert år!108 Men det er dine penger som du spiser! Hvis du kan spise det og være sunn og glad, så ville det være rimelig. Men det er det ikke!

    Det følger med store medisinske kostnader
    Disse hamburgerne inneholder alle slags deler fra dyrene, og du aner ikke hvor de kommer fra, og de inneholder alle typer bakterier, alle slags sykdommer.109 Hvis du ønsker informasjon fra medisinske tidsskrifter eller medisinske forskere så vil de fortelle deg om alt dette.

    Ikke bare betaler vi mye skattepenger til subsidier for kjøttbransjen, vi betaler enda mer skattepenger for sykehusinnleggelser, for gravlegging av våre kjære, for hjertesorg som vi bærer hele livet for å ha mistet en av våre kjæreste, eller mange av våre kjærester.

    Det påfører dyrene enorm lidelse
    All denne lidelsen er unødvendig å bære for vår skjøre kropp. Hvis vi unngår kjøtt, vil vi unngå alt dette - penger til sykehus og medisin. Og ikke bare det, før vi mottar medisinen får vi flere dyr til å lide ved å eksperimentere med dem gjennom dissekering, ved å injisere kjemikalier inn i kroppene deres, ved å få dem til å lide, torturere uten ende, bare for å få den medisinen som vi føler blir trygt for mennesker å bruke. Og så er det fortsatt ikke trygt for mennesker å bruke den.

    All denne lidelsen, alle disse skattepengene går i ulike retninger. Det hjelper deg ikke i det hele tatt. Det er bare bortkastede ressurser, økonomiske og nasjonale styrker, og menneskets helse og lykke. Det er bare bortkastet. Det er bare en veldig, veldig, veldig dårlig forretning.

    Kjøttbransjen er fryktelig skadelig for oss i alle tenkelige situasjoner, på alle tenkelige måter. Hvis de ikke blir subsidiert, kan bøndene i buskapsindustrien ikke få endene til å møtes. De ville ha gått uvirksomme allerede. Så jeg foreslår at regjeringen ikke gir noe mer tilskudd til buskapsindustrien. Be dem i stedet om å bli veganske bønder.

    Jobbene i kjøttindustrien setter arbeiderne i fare
    I tillegg til alt dette, for de fleste av arbeiderne i kjøttvirksomheten er det ikke et trygt arbeidssted heller. Det er en av de farligste jobbene med noen av de høyeste tallene for skader og eksponering for kjemikalier og sykdommer som influensa, svineinfluensa, fugleinfluensa og kugalskap, som ofte er livsfarlig, ofte dødelig.

    Nå må vi spørre oss selv: Er det verdt det? Det her er ikke snakk om effekten på kjøttforbrukerne i forhold til alle sykdommer - kreft, diabetes og helseproblemer, og hjerte- og karsykdommer. Nesten alle sykdommer som du kan navnet på kommer fra kjøttdietten eller er relatert til den. Så ved å gi et bedre valg for livsopphold, ville vi ikke velge den som hjelper oss selv og andre til å holde seg friske, i stedet for et yrke som har gjort andre og oss selv syke og forårsaket tidlig død?

    “Den sterke myten om at industrimaten er billig og rimelig har overlevd bare fordi alle disse miljø-, helse-, og sosiale kostnader ikke har blitt lagt til prisen på disse industrielle matvarene.  Når vi har fått beregnet den virkelige prisen, er det klart at det langt ifra er billig, vårt nåværende system for matproduksjon pålegger oss svimlende pengebyrder, også for fremtidige generasjoner.”110
                                                                                                                                 AlterNet.Org


    Å forby kjøtt er den eneste måten å redde planeten på
    Alt som har med en barmhjertig levemåte å gjøre er bra for deg, og gledelig for Paradiset. Og det vil redde planeten. Det er ikke bare god forretning, det vil redde planeten, og det vil spare utallige liv, og i fremtiden, inkludert de som er involvert i kjøttvirksomheten. Det er derfor Buddha har navngitt kjøttvirksomheten som en av de fem virksomhetene som folk ikke bør engasjere seg i.

    Kjøttvirksomheten er en dårlig forretning. Det er veldig dårlig for deg. Og de fire andre virkesomheter er: i våpenhandel, menneskehandel, handel av rusmidler og gift. Alle disse skadelige forretningene er dårlig for deg, og i fremtiden.    Oppmuntre, støtte og subsidiere økologisk landbruk


    Regjeringen kan oppmuntre bøndene til å dyrke avlinger og gi dem subsidier til å dyrke grønnsaker som erstatter tapet av kjøtt. Jo mer det vokser, desto mer subsidier får de. Og bøndene må også bli forklart at de vil gjøre verden en stor tjeneste.

    De ville blitt store helter, verdens redningsmenn, om de dyrker grønnsaker for å brødfø menneskene i stedet for å oppdrette dyr, og la dyrene være. Regjeringen må fortelle dem at de må behandle dyrene med all godhet de har, til de får dra tilbake til Paradiset på en naturlig måte.

    I dag er denne praksisen ikke særlig utbredt og oppmuntret av regjeringen eller av media. Så, min ydmyke mening er, i stedet for subsidier til bøndene som taper penger på kjøtt, eller fordi kjøttet var smittet med sykdom eller noe, kan myndighetene subsidiere bøndene slik at de får mer økonomisk støtte til å falle tilbake på før dette blir stabilisert som en praksis og markedet får mer etterspørsel etter økologisk mat. Da vil bøndene bli tilfredse med å dyrke mer vegetarmat og støtte helsen til menneskene og planeten.

    Regjeringen kan gi dem grønnsaksfrø og opplæring i bedre måter å drive jordbruk på uten å bruke kunstgjødsel, fordi noen ganger er bøndene bare ikke godt nok informert om skadene av husdyrhold, eller av kjemikalier, kunstgjødsel eller insektmidler.

    Bøndene er ikke informert om en bedre måte å dyrke grønnsakene på og skaffe seg mer profitt. Staten kan hjelpe dem med å iverksette tiltak for å bevare jorda og forbedre kvaliteten på deres produkter, slik at deres kjøpere vil stole på dem. Myndighetene kan også sette opp en sertifisering og et system for kvalitetsstandardisering for ytterligere å fremme økologisk, vegansk industri.

    Økologisk landbruk er enkelt å implementere
    Akkurat er økologisk mat svært trendy. Og det er veldig sunt for alle. Og det er veldig stor etterspørsel etter det.

    I vår organisasjon har vi mange medlemmer som driver med økologisk landbruk. Og det er bevist at alle kan gjøre det. Alle som er interessert kan logge seg våre nettsider for åtak i informasjon om hvordan man kan drive økologisk jordbruk. Det er lett, enkelt, og det trengs ikke mye vann i det hele tatt. Og maten vokser fort, og selv bare en eller to personer kan ta seg av mange hektar uten store problemer.

    Vi ber folk om å drive med økologisk jordbruk, forteller hvordan man sparer regnvann, grunnvann, og bevare jorda, plante trær for å tiltrekke regn, osv.  I distriktet Alwar i Rajasthan i India, var en indisk landsby i stand til å lede vannet nok til at det brakte tilbake livet i fem elver - fem elver - som hadde vært døde, som var tørket ut på grunn av uttak av for mye vann.

    Vi har www.SupremeMasterTV.com som informerer  alle som er interessert i det. Det trengs ikke mye kapital engang. Selv om kapital er nødvendig, bør regjeringen gi dem subsidier for å hjelpe de økologiske bøndene i stedet for å bruke dem til å hjelpe kjøttproduksjonen, som er skadelig for oss. Å hjelpe økologisk landbruk er nyttig for alle, inkludert bonden selv.

    Støtt veganske skolemåltider og støtt lokale samvirkelag
    Ut i fra det jeg forstår, så har komplette systemer der skolene er tilknyttet bøndene på en bærekraftig måte kanskje blitt utviklet, men ikke fullt utnyttet.

    Det er et program som begynte i Europa og Japan, og det finnes nå også i USA, der en gruppe individer, slik som de som tilhører et matsamvirkelag, utvikler et forhold med en bonde eller bønder, som aksepterer å forsyne dem med ferske produkter. Bøndene dyrker et utvalg mat og folk kjøper fra et utvalg av det som er ferskt.

    Dette har blitt svært populært, og på mange steder er det til og med venteliste. gårdene er vanligvis bærekraftig drevet, økologiske gårder. Det er en bra situasjon, fordi folk får sunn mat som de kan stole på mens de støtter bøndenes livsgrunnlag og ofte miljøet samtidig.

    Jeg er sikker på at om regjeringene støtter økologisk landbruk, vil dette bli en trend på kort tid.

    Dersom regjeringene viser vei med beskjed om at dette er måten å være grønn på, og hvordan du kan beskytte planeten, vil bøndene gjerne dyrke mer vegansk mat.
    Å spre praktiseringen av økologisk landbruk vil hjelpe på så mange måter.    Fordelene ved vegansk økologisk landbruk


                   Fordelene med økologisk landbruk for menneskelig livsopphold, 
                   for menneskenes helse og dyrenes helse, naturressursene og beskyttelsen
                   av planeten vår, alle disse fordelene skal vi ikke undervurdere, vi kan
                   ikke engang vurdere alt her. Økologisk landbruk bidrar ikke bare til å
                   beskytte planeten, det vil også bidra til å eliminere sult.      


    Å vende tilbake til tradisjonelle, økologiske landbruksmetoder er allerede påvist med suksess f.eks. i Afrika, og noen steder i Amerika, Europa og Australia. Vegansk økologisk landbruk er i ferd med å vokse veldig, veldig fort, og har blitt veldig, veldig lønnsomt akkurat nå, fordi økende etterspørselen øker. Folk har blitt mer informert om skadene av kjøtt og mer informert om fordelene med et vegetarisk kosthold. Så økologisk, vegansk, grønnsakslandbruk bør være veldig, veldig, veldig bra for alle som ønsker å bytte business.

    Dessuten er det allerede mange vellykkede historier om økologisk landbruk over hele det afrikanske kontinentet. For eksempel, i området rundt Cape Town, Sør Afrika, dyrker disse bydelene 100 % økologiske hager, med avlinger som selges lokalt. En tilsvarende operasjon har begynt i Kenya. Og i Uganda, der organisk gjødsel nylig ble innført, har de allerede opplevd suksess med jord og avling.112

    På Supreme Master Television fremmer vi også en hel del for økologisk landbruk, på nettsiden vår også,
    www.SupremeMasterTV.com. På denne nettsiden deler vi en masse info om hvordan man skal drive økologisk jordbruk, noe som er svært lønnsomt, koster mindre vann, krever mye mindre arbeid og er svært gunstig for helsa vår, for arbeiderne og for planeten.

    Hvis du spiser økologiske grønnsaker, trenger du nesten ikke sykehus, og alle pengene kan vi spare til bedre utdanning for barna, bedre omsorg for de eldre, bygging av flere fine veier, mer utstyr, oppfinnelser, og bruke dem på mer bærekraftige energikilder, gratis for alle. Gratis energi til alle, gratis utdanning for alle barn, gratis omsorg for alle de eldre og gratis mat for alle. Det er minst en million sultne mennesker i verden. Fordelene har ingen ende.


    Bærekraftighet og høye avkastninger

    Det har blitt oppdaget at en storstilt endring til økologisk landbruk kan fø hele verden. Forskning i Danmark og andre steder har vist større avkastning av økologisk landbruk på jord som tidligere var lite brukt.113

    Faktisk blir de store avlingene produsert av konvensjonelt landbruk gjort på bekostning av dyrkbar jord, helsen vår, og miljøet. Og disse enorme, enkeltstående avlingene, f. eks. soya, blir stort sett produsert for å mate dyr for kjøttproduksjon, ikke for menneskers forbruk.

    I Afrika, gjorde FNs miljøprogram en studie hvor de fant ut at avlingene ble doblet da småbøndene tok i bruk økologisk landbruk.114 I dette tilfellet, siden den økologiske praksisen som kompostering og varierende avlinger forbedrer jorda, istedenfor å kjøpe gjødsel og plantevernsmidler, kan økologiske bønder bruke pengene sine på å kjøpe bedre frø.

    En annen forskning i USA fant ut at økologiske landbruksmetoder kan brukes til trippel jordbruksavkastning. En av de viktigste faktorene for å få til høye avlinger, var at bøndene plantet belgfrukter, som bønner eller soyabønner, og dekket avlingene mellom vekstsesongene, noe som sørget for nok naturlig nitrogen i jordsmonnet for å kunne sikre høye avlingsavkastninger. 115

    Med verdens matmangel som fortsatt forverres, går flere mennesker sultne hver dag, så hvis vi bare stopper dyreoppdrett, og hvis vi ikke gir alt kornet og alle kornproduktene og grønnsakene til dyrene, vil all den maten som vi produserer akkurat nå kunne fø to milliarder mennesker.

    Reduserer bruken av plantevernsmidler og kunstgjødsel
    Økologisk landbruk er til og med bra for dyrene, for alle vesener på denne planeten, inkludert trærne og jorda, delvis fordi den ikke utnytter kunstgjødsel eller sprøytemidler, hvorav mange blir ansett av det amerikanske Environmental Protection Agency og EU for å være potensielt kreftfremkallende, og som også uttynner biekolonier og dreper mange andre dyr som vi ikke engang kan nevne ved navn her.

    En av de amerikanske studiene indikerer at hvis USAs åtte millioner hektar aktive jordbruksarealer blir økologiske, da vil risikoen for konsumering av spiselige plantevernsmidler bli redusert med 97 %. Kan du tenke deg? Avrenning av kunstgjødsel og plantevernsmidler er også kjent for å bidra til havets døde soner. Vi dreper vår planet med sprøytemidler og kunstgjødsel.116

    Over 2,3 milliarder kg plantevernsmidler brukes over hele verden hvert år! Og bare omtrent 10 % av disse kjemikaliene når de områdene de var tiltenkt. Så resten går ut i luft og vann der de har blitt knyttet til alt fra kreft hos mennesker og dyr til døde soner i havet.

    I Europa ble et plantevernsmiddel kjent for å være grunnen til at milliarder av bier dør over hele kontinentet, mens andre er kjent for å gjøre fuglenes eggskall tynnere, noe som resulterer i at fugleungene dør fordi skallet sprekker og blir ødelagt før ungen er klar til å bli født.117

    Og dessuten er økologiske produkter fri for genmodifiserte organismer, og deres næringsinnhold er faktisk høyere enn i konvensjonelt dyrkede frukt og grønnsaker.


    Forbedre miljøet og jordsmonnet

    Hvis alle mennesker, alle bøndene og all dyrkbar jord på planeten vår går over til veganske landbruksmetoder, vil umiddelbart 40 % av CO2 bli absorbert av disse landbruksmetodene alene.118

    Ved å bytte til økologisk landbruk vil jordsmonnets helse, som har blitt utarmet fra konvensjonelle måter å dyrke jorda på, restitueres. Det øverste laget av jordsmonnet bevares og motstår da flom og orkaner på en bedre måte. Dyre- og planteverdenen og økosystemer tjener også på dette. Ifølge den største undersøkelsen gjort på økologisk landbruk i Storbritannia, sammenlignet med konvensjonelle gårder, inneholder økologiske gårder 85 % mer plantearter, med 71 % høyere og tykkere hekker, og en sunn tilbakevending av innfødte dyr fra ulike arter.119

    Videre vil økologisk, vegansk landbruk stoppe overflatevann fra kunstgjødsel som har skapt enorme døde soner i havet.

    Sparer energi og ressurser
    Økologisk, vegansk landbruk er produktivt, man sparer 37 % mer energi og enda mer vann enn konvensjonelle landbruksmetoder.120

    Sparer penger for regjeringene
    Kostnadene ved å subsidiere økologisk grønnsaksdyrking er svært små sammenlignet med subsidiene for å holde dyregårdene i drift, noe som bare betyr å holde disse gårdene fra å tape penger og gå konkurs.

    Økologisk, vegansk landbruk kan spare regjeringene for masse, masse penger, 80 % av det.121 Tenk deg alle de skattepengene som kommer tilbake til oss, eller som går til å bygge noe bedre, for eksempel kostnaden ved å prøve å redusere en betydelig del klimagasser.

    Lønnsomheten for bøndene
    En studie på småbønder i Latin-Amerika som gikk over til organisk grønnsaksdyrking, fant ut at de har høyere inntekter enn før.122 Ifølge respekterte nederlandske forskere kan titalls milliarder av dollar bli spart av verdens regjeringer hvis alle i verden blir veganere.123

    Vi har også flere studier fra USA, India og New Zealand. De har alle bekreftet at noen av årsakene til økende fortjenester er at produksjonskostnadene blir lavere enn ved konvensjonelt landbruk. Det er flere sorter man kan veksle mellom, som mais, soyabønner og alfalfa. Dessuten blir det økologiske systemet naturligvis mer motstandsdyktig mot tørke enn konvensjonelle landbrukssystemer.
     
    Forbedre matsikkerhet og helse
    Til slutt vil alle dra nytte av bedre helse, fordi økologisk mat er fri for giftstoffer og rik på næringsstoffer, uten genmodifisering og kreftfremkallende sprøytemidler. I motsetning til animalske produkter, som er kjent for å forårsake kreft, hjertesykdommer, diabetes og fedme, osv., inneholder økologisk dyrket frukt og grønnsaker rikelig med næringsstoffer som hjelper oss med å unngå alle disse moderne lidelsene. Bare økologiske, veganske matvarer er den eneste maten vi skulle føle oss trygge på, og vil føle oss trygge på og skal føle oss trygge på. Faktisk vil vi føle at dette er den tryggeste maten å gi til våre barn, den beste maten vi kan gi til våre barn.

                                 

    Hjemmedyrket økologisk frukt høstet av en barn gartner.
    Økologiske matvarers næringsinnhold er faktisk høyere enn det som finnes i konvensjonelt dyrkede frukter og grønnsaker. Det er av disse grunnene at vi i vår gruppe bruker mest mulig økologiske produkter.    Hjelp arbeidere i kjøttindustrien med overgangen til nye arbeidsplasser


    Be arbeidere i kjøttbransjen om å finne et annet arbeid, gi dem andre jobber, og forklar for dem fordelene ved et nytt liv, som er fullt av god helse, fullt av kraft, fred, kjærlighet og lykke. Alle ville se frem til det. De vil prøve i det minste. Og når de prøver, vet de at det fungerer. Og hvis alle andre prøver det samme, deres naboer prøver det, deres venner prøver det, så vil det bli en støttende energi, og hele verden vil endre seg.

    Vi må stoppe dyreoppdrett, vi må stoppe slaktingen.  Planeten kan reddes ved at de slutter med buskapsindustrien, slutter med å ale opp dyr og stopper slaktingen av dem. De vil forstå dersom regjeringen virkelig bruker sin makt til å forklare det for dem og gir dem andre alternative måter å leve på. Gi dem forklaringen, subsidiene de trenger, de alternative jobbene, eller det alternative valget. Vi har mange valg.

    Jeg foreslår at alle bøndene i kjøttbransjen holder grisene eller kuene som kjæledyr. Jeg synes vi skal sterilisere dyrene, slik at vi ikke avler for mange dyr, for da vil vi havne i samme situasjon som nå, eller enda verre, hvis de fortsetter å formere seg.

    I dag blir det flere og flere gode muligheter for bøndene, forhandlerne, og transportørene. De kan bare gjøre det samme, i stedet for transport av svin, kan de transportere økologiske grønnsaker osv. Eller bøndenes forhandlere kan bytte fra kjøtthandel til økologisk grønnsaksdyrking.


       Tidligere       Neste   
  • Chapter 1.
   Chapter 2.
   Chapter 3.
   Chapter 4.
   Chapter 5.
   Chapter 6.

  • Hjem  |   Forfatter  |   Nyheter  |   Columns  |   Forhåndsvisninger  |   Sitater  |   Kilder  |   Last Ned  |   Tilbakemelding   |   Les i HTML for treg internettforbindelse 
  • For de siste viktige beskjedene, vennligst se www.SupremeMasterTV.com For andre utgivelser og kunstneriske arbeider av Supreme Master Ching Hai, www.LoveOceanCreative.com
  • © 2011 The Supreme Master Ching Hai All rights reserved. *