• KAPITTEL TRE. Økologisk veganisme for å helbrede planeten> Nedkjøl planeten og gjenopprett miljøet
   • Nedkjøl planeten og gjenopprett miljøet


    Eliminer metan, sort karbon og andre drivhusgasser     
    Buskapsindustrien – det største metanutslippet.

    Karbondioksid er ikke vår verste trussel; metan er.
    Og metan kommer fra buskapsindustrien.


    Vi kan begynne med å kutte ned på den største metanprodusenten i verden; dyreoppdrett. Så, for å nedkjøle planeten fort, så må vi slutte med å konsumere kjøtt for å få stoppet buskapsindustrien, og dermed stoppe drivhusgasser som metan og andre giftige gasser fra dyreindustrien.

     


    Hvis alle i verden kunne begynne med denne enkle, men mest kraftfulle praksisen av en dyrefri diett, da ville vi reversere effekten av global oppvarming på et øyeblikk. Vi ville da faktisk ha tid til å innføre langtidsvirkende tiltak som mer grønn teknologi for også å fjerne karbondioksid fra atmosfæren.

    Hvis vi nekter å stoppe kjøttproduksjonen, så vil enten alle disse tiltakene ikke ha noen effekt, eller så vil vi kanskje miste planeten før vi i det hele tatt har fått en sjanse til å installere noen grønn teknologi, som vindkraft eller solenergi eller flere hybridbiler, for den saks skyld.

    Forskere fra NASA har akkurat annonsert at metan innehar hundre ganger mer varme enn karbondioksid over en femårsperiode

     Metan varmer opp Jorden 72 ganger mer enn CO2 over en 20 års periode.” 62
                                                    
    Intergovernmental Panel on Climate Change

    Metan varmer opp Jorden 100 ganger fortere enn CO2 over en femårsperiode.”

    Ett tonn utslipp av metan vil i dag anvende mer varme på
    et år enn ett tonn utslipp av CO2 vil anvende frem til 2075.”
    63
                                   —Dr Kirk Smith, Professor of Global Environmental Health,
                                                                             University of California, Berkeley


    Vær så snill, husk på at selv om det har blitt rapportert at buskapsindustrien genererer    18 % av global drivhusgassutslipp, som er mer enn verdens transportsektor til sammen, så er det egentlig en underdrivelse, fordi nylige kalkuleringer har funnet ut at den sannsynligvis genererer mer enn 50 % av det totale globale utslippet. Jeg gjentar: Buskapsindustrien har blitt kalkulert til sannsynligvis å generere mer enn 50 % av det totale globale utslippet – mer enn 50 % kommer fra buskapsindustrien. Så det er hovedløsningen.
    64


    Faren ved metanhydrat og hydrogensulfid

    Når det er kaldt, ligger metanhydrat bare presset sammen under havbunnen og ligger der harmløst. Men når været blir varmere, så vil disse gassene frigjøres. Det er allerede frigjort ut i atmosfæren, som der kjenner til fra vitenskapelige rapporter. Permafrosten smelter hver dag.65

    Det er allerede tegn på at denne farlige tiden kommer, gjennom observasjoner av innsjøer og andre steder, der metanbobler som pleide å være lagret trygt under et frossent lag av jorden.66  Ingen vet når den dagen kanskje kommer da det vil frigjøres enorme ukontrollerbare mengder, som vil forårsake en plutselig topp i temperaturen som kan katalysere en galopperende oppvarming. Det ville vært katastrofalt for oss.

                            “Permafrosten er som en tikkende bombe som kan gå av hvert
                            øyeblikk – ettersom den fortsetter å tine opp, vil tusenvis av tonn
                            teragram metan kunne bli frigitt i atmosfæren og forsterke
                            klimaoppvarmingen. Denne nylig oppdagede kilden til metan er så
                            langt ikke inkludert i klimamodellene.”(ett teragram = en million tonn)
    67
                                                             Dr. Katey Walters, Aquatic Ecosystem Ecologist at the University of Alaska


    Det er ikke bare metan vi er bekymret for. Det er så mange gasser fra havet. Hydrogensulfid, for eksempel, har skylden for å ha utryddet 90 % av levende skapninger i vår Jords historie i fortiden.68

    Avhengig av konsentrasjonen i dosen, så kan hydrogensulfid alene forårsake irritasjon i ulike kroppsorganer, øyne, nese, hals, sammentrukne bronkier, spontanabort, svekkede kroppsfunksjoner, hodepine, svimmelhet, oppkast, hoste, pustevansker, øyeskader, sjokk, koma, død, osv.

    Vi kan kanskje til og med dø av gassen, for ikke å snakke om global oppvarming. Akkurat nå, så er det så mye metan som allerede er frigjort i atmosfæren at mange mennesker har mer mentale lidelser eller annen fysisk lidelse, i følge forskernes undersøkelser.

    Metangass kan forårsake hodepine, hjerte- og lungelidelser, og i mer konsentrerte doser kan den forårsake kvelningsdød. Det samme gjelder karbonmonoksid forgiftning. Det er 23 ganger mer dødelig enn CO2

    Andre dødelig gasser fra buskapsindustrien

    Andre dødelig, giftige gasser slippes også ut av buskapsindustrien. Det er den største kilden med 65 % utslipp av nitrogenoksid, en drivhusgass med omtrent 300 ganger mer varmende potensial enn CO2. Den sender også ut 64 % av all ammoniakk, som forårsaker sur nedbør og hydrogensulfid, en fatal gass. Så en stopp av buskapsindustrien betyr å eliminere alle disse dødelige gassene, så vel som metan. 69

    Den ødeleggende effekten av sort karbon

    Sort karbon er en partikkel i drivhusgass som er 680 ganger mer varmefangende enn CO2, og den forårsaker at isflak og isbreer over hele verden smelter enda fortere. Opp til 40 % av utslippene av sort karbon kommer av at skoger brennes p.g.a. buskapsindustrien.

    Forskere har funnet ut at 60 % av sort karbonpartikler i Antarktis ble fraktet dit med vinden fra Sør Amerikas skoger, som er brent ned for å rydde land til buskapsproduksjon.70

    Stopp kjøttproduksjonen for å oppnå en rask kjølende effekt

    Hvis vi vil se den avkjølende effekten på vår planet i de neste par tiårene, så er det mest effektivt å redusere metan først. Og fordi den største kilden til metan på denne planeten kommer fra buskapsindustrien, så er det å bli veganer den raskeste veien til å redusere metan, som dermed vil avkjøle planeten, vellykket og fort.

    Amerikanske forskere og IPPC medlem dr. Kirk Smith har vist at innen bare få år så innhenter oppløsningshastigheten for metan CO2, og den vil nesten være helt borte innen et tiår, men CO2 vil bli værende og varme opp planeten i tusenvis av år! Så, hvis vi vil ha en raskere nedkjøling av planeten så må vi eliminere de gassene som forlater atmosfæren fort.71

    Med andre ord, metan gjør mye større skade i det korte løp, men hvis vi stopper det, så vil vi ha mulighet til å reversere trenden med global oppvarming veldig fort.

    Den beste måten er å slutte med kjøttspising, stoppe og drepe dyr, stoppe dyreoppdrett. Da vil metangassen og gassen fra nitrogenoksid stoppe! Og da kutter vi allerede en stor mengde luftforurensning, og vi stopper den globale oppvarmingen. Jeg har allerede sagt at 80 % av den vil bli stoppet nesten umiddelbart, og vi kommer til å se resultater innen få uker.


    Bevar havet    Stopp
    produksjonen av døde soner

    Det er enorme fordeler knyttet til å stoppe buskapsindustrien. Døde havsoner, for eksempel, er primært forårsaket av overflatevann med gjødsel fra jordbruket som for det meste blir brukt til dyrefor.

    Døde soner er en alvorlig trussel for havets økosystem, men det kan gjenopprettes hvis vi stopper å forurense havene med våre aktiviteter relatert til buskapsindustrien. Den enormt store døde sonen i Mexicogolfen, på størrelse med New Jersey, som kveler alt det marine livet der, er overveldende p.g.a. overflatevann med nitrogen fra Midtvesten, fra dyreavfall og gjødselen som brukes til dyrefor. Dette vannet er giftig. Det inneholder antibiotika, hormoner og plantevernmidler, og 10 til 100 ganger konsentrasjonen av dødelige bakterier som E.coli og salmonella sammenlignet med menneskelig avfall. 72

    En gang i 1995 eksploderte en 32 mål stor lagune med kunstgjødsel i Nord Carolina, og slapp ut nesten 95 millioner liter av dette giftige avfallet, dobbelt så mye som beryktede Exxon- Valdez oljeutslippet. Hundrevis av millioner fisk i staten New River ble drept momentant på grunn av nitrogenet i avfallet, og med ytterligere skadelige effekter i det øyeblikket forurensningen nådde havet.73

    “Antallet oksygentomme døde soner i havet har
    økt fra bare 49 i 1960 årene til 450 i 2008.”
    74

                                                                          Robert J. Diaz and Rutger Rosenberg, 
                                                                                               Top Marine Ecologists


    Stopp fiske og gjenopprett det marine livet

    Vi trenger desperat fisken i sjøen for å balansere havet;
    hvis ikke vil livene våre være i fare.
                

    Fiske bidrar til global oppvarming primært gjennom å forstyrre det komplekse økosystemet i verdens hav. Balanserte marine økosystemer er ekstremt viktig ettersom mer enn to tredjedeler av Jorda er dekket av hav.

    Havet er et veldig komplekst økosystem hvor hver eneste levende ting har sin unike funksjon. Så bare det å fjerne en liten fisk for at mennesket skal spise skaper ubalanse i sjøen. Vi ser faktisk allerede en effekt av denne ubalansen hos marine pattedyr.

    Stopp fiske, og det marine livet vil komme tilbake. Ettersom det voldsomme fisket har forårsaket at sardinene har forsvunnet fra kysten av Namibia, så har utbrudd av skadelige gasser skapt en død sone som ødelegger områdets økosystem som skyldes fraværet av de beskjedne, men kraftfulle artene som er fordelaktige for økosystemet. 75

    Overfiske har forårsaket at den gjenværende fisken blir mindre, så garnstørrelsen har minket for å kunne fange mindre fisk, med det resultat at annen fisk også blir fanget. Så det ødelegger enda mer av det marine økosystemet og ødelegger enda mer fisk. Disse males enten opp til dyrefor, brukes som gjødsel eller kastes tilbake i sjøen som død fisk. Som et eksempel, for hvert tonn med reker som fanges så blir tre tonn med annen fisk drept og kastet vekk.

    En undersøkelse fra USA avslører at griser og kyllinger blir tvunget til å spise mer enn dobbelt så mye sjømat som spises av hele det japanske folk, og seks ganger mer enn det som mennesker i USA spiser. Minst en tredjedel av all verdens fisk som fanges i dag blir brukt som dyrefor, ikke til oss mennesker engang.

                            “Hvis de ulike beregningene vi har mottatt slår til, så er vi i den
                                situasjonen at om 40 år så vil vi være tomme for fisk.”
    76
      
                                      —Pavan Sukhdev, Head of the UN Environment Program’s Green Economy Initiative

    Det er et annet forhold som kalles forsuring, hvor mangelen på visse fiskeslag har bidratt til en høyere forsuring i havet, som igjen reduserer havets kapasitet til å ta opp CO2.
    Fiskeoppdrett er lik fabrikkanlegg på land. De har de samme miljømessige problemene, med virkninger som inkluderer forurensing av vannet. Oppdrettsfisk oppholder seg i store, inngjerdede områder utenfor kysten med uspist fisk, fiskeavfall, antibiotika eller andre medisiner og kjemikalier som får plass i det omliggende vannet hvor de skader vårt økologiske system og forurenser drikkevannet vårt.
    Så for alle som tror at det ikke skader miljøet å spise fisk, vær så snill og tenk om igjen. Det å innta animalske produkter har en negativ innvirkning på både havet og verden.

    Stopp vannmangelen    Buskapsindustrien: den største forbrukeren av vann

                    “
    Vi må overveie vår jordbrukspraksis og hvordan vi forvalter våre
                        vannressurser. Jordbruk og buskapsindustri står for 70 % av
                        vannbruken og opp til 80 % av avskogingen.”
                                                                                                                                          BAN KI-MOON

    Vann betyr alt for vår eksistens. Vi må bevare vannet; vi må gjøre alt vi kan. Og det første skrittet er å bli veganer, fordi dyreindustrien bruker over 70 % av det rene vannet på vår planet.

    Mens 1,1 milliarder mennesker mangler tilgang til rent drikkevann, så sløser vi bort 3,8 trillioner tonn med dyrebart vann hvert år til buskapsindustrien.

    Vi har over 6 milliarder mennesker i denne verden, og opphavet til kildenes grunnvann, som forsyner halve verdens befolkning, er døende, tørker inn. Og de topp ti globale elvesystemene tørker eller ebber ut. Og tre milliarder mennesker mangler vann. 


    Mangler vi vann?
    En porsjon BIFF bruker over 4500 liter vann
    En porsjon med KYLLING bruker over 1400 liter vann
    Et komplett VEGAN måltid med TOFU, RIS og
     GRØNNSAKER bruker bare 370 liter vann
    77 


    Selv om vi ikke dusjer eller pusser tenner, så monner det ingenting hvis de ikke stopper med å spise kjøtt.

    Amerikanerne er allerede bekymret for vannmangel. Deres isbreer har smeltet masse. Og elvene har blitt tørrere. I løpet av bare noen få år, så vil det kanskje ikke være nok vann til de 23 millioner menneskene som er avhengig av det vannet for å overleve. 78

    Den organiske veganske dietten: Redder over 90 % av verdens vann.


    Kjøttproduksjon bruker enormt mye vann. Det tar opptil 4500 liter med friskt, godt, rent vann for å produsere bare en porsjon biff.79 Til sammenligning så brukes man 370 liter vann for å produsere et komplett vegansk måltid. Det er over 90 % mindre.

    Vi kan stoppe vannmangelen. Mens tørke rammer flere befolkninger, så har vi ikke råd til å sløse med vann. Så, hvis vi vil stoppe vannmangelen og bevare dyrebart vann, så må vi stoppe animalske produkter.    Bevar dyrket mark    Stopp overbeite og ørkenutbredelse

                          Buskapsindustrien
    er det største enkeltstående menneskelige 
                          bruk av jord og hovedårsaken til at regnskogen blir ødelagt.

    Vi må stoppe beiting for å beskytte vårt jordsmonn og beskytte livene våre. Overbeite er hovedgrunnen til ørkenutbredelse og annen ødeleggelse, og det er ansvarlig for mer enn 50 % av at jord nedbrytes.

    Vi har bare 30 % jord som dekker Jorden. Av disse dyrebare 30 % blir en tredjedel av det brukt, ikke for vår overlevelse, men til beitemark eller til å dyrke dyrefor – alt dette bare for å produsere noen få porsjoner med kjøtt.For eksempel, så blir omtrent fire milliarder mål eller 80 % av all dyrket mark i USA, og omtrent halvparten av all jord i USA, brukt til kjøttproduksjon. Som en kontrast, så blir mindre enn 12 millioner mål brukt til å dyrke grønnsaker i landet.80
     
    Nylig forskning i Mexico slår fast at 47 % av landet har allerede krevd sitt offer med ørkenutbredelse på grunn av skadene fra kjøttindustrien.81 Og ytterligere 50 til 70 % av landet lider i noen grad av tørke.

    Rydding av land til buskapsindustrien har skapt ustabilitet og alvorlig degradering av jordsmonnet i Mexico. I den nordlige regionen av Mexico er nærmere to tredjedeler av jorda klassifisert til å være i en total eller akselererende tilstand av utarming.82 Når buskapsindustrien spiser opp all vegetasjon og tramper ned jorda, så står man igjen med en sementlignende grunn som det er umulig å dyrke noe på. Dette forverrer den globale oppvarmingen, fordi det blir frigitt mer karbon fra døende planter og utarmet jordsmonn.

              


     

    Utrydd verdens hungersnød


    Hvis alle åt en plantebasert diett, så ville det være nok mat til å
    mette ti milliarder mennesker.


    Sløsing med jord for dyreoppdrett
                                                        

    Mangler vi mat?
    Hvor mange mennesker i verden sulter? 1,02 milliarder mennesker.
    Hvert femte sekund dør et barn av sult.
    Korn gitt til dyreoppdrett er nok til å mette nærmere to milliarder mennesker.83

    Julie Gellatley and Tony Hardle

     

    Nitti prosent av all soya, 80 % av all mais og 70 % av alt korn som dyrkes i USA brukes for å feite opp buskapsindustrien, mens dette kunne vært brukt til å mette minst 800 millioner sultne mennesker.84 Vi har mennesker som sulter; vi har barn som dør hvert femte sekund fordi vi bruker for mye jord, for mye vann til buskapsindustrien i stedet for på mennesker.
    Hvis vi ikke spiser kjøtt, så vil vi bruke jordbruksprodukter, korn, til å mette mennesker istedenfor å avle flere dyr i fremtiden. Da vil det ikke lenger være sult, og det vil ikke lenger være kriger pga sult. Effekten er enorm.

    Effektiv bruk av jord

          


    Og jo mer økologisk, naturlig jordbruksmetoder vi bruker, jo mer mat vil vi få, jo sunnere vil vi bli, og jo sunnere blir jordsmonnet. Og fra da av vil jordsmonnet gjenvinnes, og da vil vi få mer og mer overflod av mat.


                 
         Stopp avskogingen


    Vi må forby avskoging, og vi må selvfølgelig plante flere trær. Overalt hvor det er utarming og øde land, må vi plante trær.

    Avskogingen er også i stort monn forårsaket av kjøttproduksjonen. Med USAs antagelser om at avskoging står for omtrent 20 % av alle drivhusgasser, så er nesten all avskoging relatert til kjøttproduksjon.86  Åtti prosent av skogen i Amazonas er ryddet for at dyr skal beite der og klargjøres til slakting, og det gjenværende brukes til å dyrke soya, som i stor grad brukes som dyrefor.

    Hvert år feller vi skoger på størrelse med England bare for å ale opp dyr. Det er derfor planeten vår varmes opp og dermed blir det problemer med flom og tørke mange steder.

    Et regnskogområde på størrelse med en fotballbane ødelegges hvert sekund for å produsere bare 250 gram med hamburgere.87 

     

    Vi mister 55 kvm med regnskog for hver eneste biff hamburger som lages.88

    Skog spiller en enormt viktig rolle i å absorbere CO2. For eksempel, så er skogene i Pacific Northwest regionen i USA i stand til å absorbere halvparten av alle utslipp fra staten Oregon i USA.

    I følge miljøorganisasjonen Greenpeace, så er åtte prosent av jordens skogrelaterte karbon lagret i den enorme regnskogen ved Kongos elv Basin i Sentral Afrika. Forskere spår at fortsatt avskoging i Kongo vil frigi den samme mengden CO2 som England har sluppet ut de siste 60 årene!89 Så, det er viktig å bevare skogen mens vi ennå kan.

    Trær tiltrekker seg regn, bevarer jordsmonnet og hindrer utarming. Og de gir oksygen og skygge, og de gir hjem til omgivelsenes venner, dyrene, som igjen også sørger for at vår planet går i en god økologisk sirkel.

    Avskoging handler ikke bare om permanente endringer i verdens temperatur, nedbør eller forløp av været, som skogene regulerer. Det handler ikke bare om de millioner av mennesker som kanskje mister sitt levebrød som avhenger av skogen. Det er mer enn som så. Det er utryddelsen av planter og dyr som går 100 ganger fortere enn det som er naturlig, og det ødelegger økosystemet vårt.

    Heldigvis har vi en løsning klar, og det er en økologisk, vegansk løsning. Vi må akseptere denne økologiske, veganske løsningen som den eneste rette for å kunne redde planeten vår akkurat nå.

    Jorda som brukes til beite og dyrking av for kan bli til skog igjen, og på den måten redusere global oppvarming. I tillegg, hvis all dyrkbar jord kunne brukes til å dyrke organiske grønnsaker, så ville ikke folk bare bli mette, men opptil 40 % av all drivhusgass i atmosfæren ville blitt absorbert. Dette kommer i tillegg til elimineringen på over 50 % av utslipp som forårsakes av buskapsindustrien.90

    For å konkludere, så vil vi altså eliminere mesteparten av de menneskeskapte drivhusgassene kun gjennom å innføre en dyrefri, vegansk, økologisk livsstil.    Bevar energi


    Energiomkostninger fra kjøttproduksjon

    Kjøttproduksjon krever mye energi, og energien er meget ineffektiv. For å produsere en kilo kjøtt brukes 169 millioner watt med energi, eller nok energi til å kjøre en gjennomsnittelig europeisk bil i 250 kilometer!

    2 ½ kg biff bruker 16 ganger mer fossil energi enn et måltid med vegan mat som innholder tre sorter grønnsaker og ris.

                            

     

    Leder for FNs Klimapanelet, Dr. Rajendra Pachauri, påpeker videre at kjøtt krever konstant nedkjølt transport og lagring, økningen og transporteringen av dyremat, en masse pakking, masse koking på høy temperatur over lang tid, og en mengde avfall fra dyreprodukter som også må behandles og disponeres. Kjøttproduksjon er så kostbart og ineffektivt, så uholdbart,  at det er dårlig business å produsere kjøtt.91

     
    De sanne kostnadene av kjøtt

                                    
    For å produsere ½ kg kjøtt, kreves det 9450 liter vann,
                                     6 kg korn, 17.5 kg matjord og energi som tilsvarer 3,78 liter bensin.
                                     Hvis alle disse kostnadene ble gjenspeilet i produktet, uten subsidier,
                                     så ville
    den billigste hamburgeren i USA kostet 196 kr.92
                                                                                                                    —John Robbins    Gjenopprett artsmangfold 


     

    Alt på denne planeten, inkludert oss, har et innbyrdes forhold, og vi kan hjelpe hverandre med å gjøre livene våre her komfortable og levelige. Men hvis vi ikke vet det, så dreper vi oss selv. For hver gang vi dreper et tre eller et dyr, så dreper vi en del av oss selv.
    I hav og ferskvann så er det allerede så mange fiskeslag som har gått tapt, sammen med hele områder i havet hvor korallrev blir forminsket av praksis som tråling og fiske med eksplosiver. På land, så er det kjøttforbruket som er ansvarlig for at enorme områder blir ryddet for avlinger som soya for å ale opp buskap.

    Disse aktivitetene fratar oss det biologiske mangfoldet, og det har vært en alarmerende økning i utrydding av planter og dyr.93     Befri elver og jordsmonn fra forurensning


     

     Hvis vi virkelig vil bevare våre rene, trygge vann for oss selv og våre barn, så må vi stoppe buskapsindustrien og innføre en plantebasert diett.

    USAs Environmental Protection Agency fastslår at jordbruk, som stort sett brukes til kjøttproduksjon, bidrar til nesten en tredjedel av landets vannforurensningsproblemer.94 En enkelt grisefarm med 500,000 griser, produserer mer søppel årlig enn 1,5 millioner innbyggere på Manhatten i New York City. I staten Virginia, så produserer fjærkrefarmer 1,5 ganger mer forurensende nitrogen enn alle menneskene som bor i samme område. Det finnes ingen lover som regulerer dette.

    De 1,8 millioner grisene i Irland lager mer søppel enn hele landets befolkning på 4,2 millioner!

    Ettersom jorda ikke kan absorbere alt sammen, så renner mye av overskuddet ut i elver og på marker. Vi snakker om en sjokkerende stor mengde med giftig materiale som utgjør skremmende problemer, inkludert giftig gass som hydrogensulfid og ammoniakk, rester av plantevernmidler, hormoner, antibiotika og bakterier som E.coli som kan, og som forårsaker matforgiftning og til og med død.

    Sammen med avfall er overskuddet av kjemisk kunstgjødsel brukt på avlinger som blir til dyrefor, noe som har blitt dokumentert av forskere at skaper døde soner så vel som giftige utbrudd av alger, den grønne mosen som gror i vannet.

    En slik hendelse forekom i Brittany i Frankrike, hvor majoriteten av landets buskapsindustri er, og hvor en tredjedel av gårdene som produserer meieriprodukter holder til. Ved Brittanys kyst har dette kjemiske overskuddsvannet kommet ut i sjøen og forårsaket algeutbrudd, som slipper ut den dødelige gassen hydrogensulfid. Nylig hørte vi i nyhetene om en hest som døde innen en halv time etter å ha tråkket på algene, og nå undersøker man helsen til 300 mennesker i dette området av samme grunn.

    Alt dette blir verre på grunn av det faktum at dyreavfall er for det meste ikke regulert, noe som betyr at det er ingenting som kan stoppe disse hendelsene av forurensning som kan forårsake sykdom og til og med død for et stort antall dyr og mennesker.

      (Vennligst se vedlegg 9 for flere eks på forurensning grunnet dyreavfall.)    Lette økonomiske og helsemessige kostnader    Spar trillioner på klimaendringslettende kostnader.

    Ledere er bekymret for kostnadene med å lette klimaendringene. Uansett, den gode nyheten er at hvis verden bytter til et dyrefritt kosthold, så ville vi redusere kostnadene med halvparten, eller mer. Det betyr at vi ville redusert med titalls trillioner amerikanske dollar.


             
             Klimaendringens kostnader

                   Europakommisjonens studier anslår at klimaendringene kan
                   koste opptil 416 trillioner kroner. Stiger havnivået med en meter,
                   vil det øke stormkostnadene med 8,4 trillioner kroner.
    95

                                                     — Environmental scientists  F. Ackerman and E. Stanton

                   Kostnaden ved passivitet vil komme opp i 978 milliarder kroner
                   årlig innen 2100 for Japan.96

                                                                                               —Prof. Nobuo Mimura og hans kolleger

               
             Besparelser ved et vegansk kosthold

                  Et globalt valg av vegansk kosthold kan fjerne 80 % (178 milliarder kroner)
                  av den estimerte kostnaden på 222 milliarder kroner ved en avdemping
                  av klimaendringen i 2050.97

                                                                      —Elke Stehfest ved  Netherlands Environmental Assessment Agency


     Minimer helsekostnadene

    Helserisikoen ved å spise kjøtt blir mer og mer tydelig i disse dager. Husdyr blir rutinemessig gitt overdrevent mye hormoner og antibiotika, noe som kan true menneskets helse når det spises som kjøtt.

    Det er også giftige biprodukter på slaktestedene som ammoniakk og hydrogensulfid. Disse giftstoffene har forårsaket dødsfall blant arbeiderne på grunn av sin ekstreme giftighet.

    Som en form for mat, er kjøtt ganske enkelt en av de mest usunne, giftige, uhygieniske elementer som noen gang kan inntas av mennesker. Vi bør aldri spise kjøtt i det hele tatt hvis vi elsker og setter prisvår helse og vårt liv. Vi vil leve lengre uten kjøtt, bli sunnere og klokere uten kjøtt.

    Det har blitt vitenskapelig påvist at kjøtt skaper alle slags typer kreft, også hjertesykdommer, høyt blodtrykk, hjerneslag og fedme. Listen fortsetter og fortsetter. Alle disse sykdommene dreper millioner av mennesker hvert år, millioner på millioner av mennesker dør på grunn av sykdommer relatert til kjøtt, og kjøtt gjør millioner av andre alvorlig syke og funksjonshemmede i tillegg. Det er ingen ende på tragediene forårsaket av et kosthold med kjøtt. Vi burde vite dette nå gjennom alle disse vitenskapelige og medisinske bevisene.

    Vi har ikke engang nevnt de skitne forholdene, de lukkede miljøene, der dyrene blir holdt før de skal slaktes, som fremmer overføring av sykdommer som svineinfluensa. Faktisk er noen av sykdommene som overføres via kjøtt, som den menneskelige formen for kugalskap, fatalt tragiske i hvert tilfelle. Den som pådrar seg kugalskap er dømt til å dø på en trist og sørgmodig måte. Andre kontaminanter som E. coli, salmonella osv, kan også føre til alvorlige helseproblemer, langvarige skader, noen ganger kan disse også føre til døden.

    I en vegansk verden vil det ikke være flere triste nyheter om at barn dør av hjerneskade eller lammelser grunnet E. coli, de dødelige bakteriene som nesten hele tiden opprinnelig kommer fra husdyr. Det ville ikke være mer hjertesorg grunnet dødelig svineinfluensa pandemi, eller kugalskap, kreft, diabetes, hjerneslag og hjerteinfarkt, salmonella, Ebola, osv., osv. Selv AIDS som vi frykter mye, kommer også opprinnelig fra dyr som drepes og spises.

    Dyresykdommene fra de grusomme, urene omgivelsene rundt buskapsindustrien er ansvarlig for 75 % av alle nye, smittsomme sykdommer.

    Selv melk, som vi offisielt har blitt fortalt å være bra for oss, er tvert imot giftig og forårsaker sykdommer (og selvfølgelig økonomiske tap). Her er noen av dem: bakterielle mikrober, plantevernsmidler, og enzymer er funnet i ost, tatt fra magesekken til andre dyr, fører til; bryst-, prostata- og testikkelkreft fra hormoner som finnes i melk; listeria og Crohns sykdom; hormoner og mettet fett fører til osteoporose, fedme, diabetes og hjertesykdommer.

     
             Helsekostnader av kjøtt- og meieriprodukter

    Hjerte- og karsykdommer har kostet USA 2793 milliarder kroner i 2010.98

    Kreftbehandling koster USA 36 milliarder kroner årlig.

    Behandling av diabetes koster USA 966 milliarder kroner årlig.

    Individuell behandling for overvektig koster 516 milliarder kroner årlig.99     

    KJØP TID FOR GRØNN TEKNOLOGI


    Vi kan ikke kutte CO2 veldig raskt, fordi vi ikke har andre teknologiske oppfinnelser akkurat til å erstatte de som vi allerede har. Hvor mange elektriske biler ser du kjøre veiene i USA ? Hvor mye CO2 kutt blir det av dette? Ikke mye. Men metanforurensningen som kommer fra buskapsindustrien, hvis vi stopper det, blir det ikke mer oppvarming!

    Det er allerede avansert vitenskap som fanger CO2 og blander det med sjøvann for å lage sement. Dette vil redusere CO2 ved bruk av andre metoder for å produsere sement i tillegg, og også redusere ny CO2 forurensing i luften. Men fortsatt tar all ny teknologi veldig lang tid å utvikle og få ut på markedet.

    Det naturlige landskapet av eng og skog er mer effektivt til å absorbere CO2 enn karbonfangstteknologien, ifølge FNs miljøprogram (FNs Environmental Program). Dessuten er det risikabelt, tror jeg. Det er ikke testet ennå. Hva om karbon lekker ut igjen til atmosfæren i en konsentrert mengde? Når vi fanger det år etter år, tiår etter tiår, og så skjer det noe, og det lekker ut, og hva gjør vi da?

    Så, med et vegansk kosthold spiser vi det som er best for helsen vår, for dyrene, for miljøet, og naturen vil gjøre resten for å gjenopprette balansen og redde vår verden.100


     
                          

       Tidligere       Neste   
  • Chapter 1.
   Chapter 2.
   Chapter 3.
   Chapter 4.
   Chapter 5.
   Chapter 6.

  • Hjem  |   Forfatter  |   Nyheter  |   Columns  |   Forhåndsvisninger  |   Sitater  |   Kilder  |   Last Ned  |   Tilbakemelding   |   Les i HTML for treg internettforbindelse 
  • For de siste viktige beskjedene, vennligst se www.SupremeMasterTV.com For andre utgivelser og kunstneriske arbeider av Supreme Master Ching Hai, www.LoveOceanCreative.com
  • © 2011 The Supreme Master Ching Hai All rights reserved. *