• Förord
  • Förord

    

   Vid konferenser och intervjuer med journalister och på sammankomster med elever på senare år, har Supreme Master Ching Hai talat om Jordens nuvarande klimatkris. Hon säger, Vår planet är ett hus som brinner. Om vi inte arbetar tillsammans i enad anda för att scka elden, kommer vi inte att ha got hem längre. Men hon ger också mänskligheten en upplyftande lösning, som varje individ lätt kan åstadkomma: Bli vegetarian för att rädda planeten.

    

   När krisen eskalerar, tar naturkatastrofer tiotusentals liv och miljoner trängs bort från sina hem och ekonomiska förluster uppgår till flera miljarder dollar. Stigande havsnivåer har redan översvämmat många öar och hotar existensen av ett flertal önationer. Dessutom har oregelbunden nederbörd och intensifierad torka drabbat många regioner, vilket kommer att förvärra mat- och vattenbristen. Klimatexperter varnar för ännu extremare väderförhållanden framöver, med risk för en skenande global uppvärmning.

    

   I denna bok presenterar Supreme Master Ching Hai de viktigaste faktorerna som har samband med den globala uppvärmningen och ännu viktigare, dess grundorsak: djurindustrin.

    

   Faktum är att många vetenskapliga studier ger stöd för Supreme Master Ching Hais uppfattning, som hon har framfört i över tjugo år. Uppfödning av djur till mat kräver inte bara enorma mängder dyrbart vatten, mark och energi, utan bidrar också till svindlande 51% av jordens utsläpp av växthusgaser. Djurhållning är också den största enskilda källan för atmosfäriskt metan, en mycket kraftfullare växthusgas än koldioxid, men med en kortare livslängd.

    

   Således är det som Supreme Master Ching Hai säger, bara logiskt att om man stoppar köttproduktionen och blir gn eller inför en växtbaserad kost kommer de globala temperaturerna omedelbart att minska, de miljömässiga missförhållanden som orsakats av djur kommer att läka och kostnaderna för att mildra klimatförändringen kommer att minska med biljoner dollar. Ett sådant skifte kan ge detta resultat utan att planeten och samhället påverkas negativt. I motsats till detta skulle liknande nedskärningar av den koldioxid som produceras av industrin och transportsektorn innebära förädande ekonomiska konsekvenser. Dessutom tar gn teknologi år att utveckla, medan man kan reducera utsläppen av metan omedelbart om man äter en vegan måltid. Att övergå till en vegan livsstil är den enklaste, snabbaste och minst kostsamma lösningen på klimathotet, och det är också vår enda räddning eftersom tiden rinner iväg.

    

   Många klimatexperter, miljövänner och statliga tjänstemän har redan börjat förespråka detta synsätt för att rädda Jorden från de värsta effekterna av klimatförändringarna. Deras röster kulminerade i juni 2010. FN: s rapport efterlyser en global övergång till en kött- och mejerifri kost och upprepar Supreme Master Ching Hais enträgna djan: Alla som har beslutanderätt bör vidta de modiga stegen för att stifta lagar som omedelbart underlättar denna förändring.

    

   Kanske ännu mer förödande än vårt koldioxidavtryck som har orsakat klimatkrisen är de blodiga fotspår vi lämnar efter oss vid slakt av miljarder oskyldiga djur varje år. Supreme Master varnar för att detta moraliska brott har nått globala proportioner, eftersom våra våldshandlingar kommer tillbaka till oss i form av naturkatastrofer.Som du sår, så skall du skörda. Sådan är den universella lagen som finns i alla världens stora skrifter .

    

   Faktum är att mänskligheten står inför en avgörande vändpunkt. Vi har bara en chans att rädda planeten och den tiden är nu genom att helt enkelt införa den livräddande, växtbaserade kosten som kan skingra mörkret som uppslukar oss.

    

   Detta lilla steg driver i sin tur mänskligheten till en högre nivå av medvetande. Vi kommer att återställa harmonin på planeten Jorden och därmed etablera den Gyllene Eran med fred, skönhet och kärlek. Som Supreme Master Ching Hai utlovar, kommer vi då att få ett himmelrike på Jorden.

    

   Låt oss alla ta tillfället i akt och göra förändringen i dag. Låt oss alla välja att utvecklas och höja vår civilisation och vår planet.

    

   Redaktionen

    

   Anteckningar fn Redaktionen:

   Denna bok innehåller oavkortade utdrag ur Högsta Mästarens föreläsningar på internationella konferenser och sammankomster med lärjungar, samt från intervjuer med journalister. För referenser till dessa källor, se Bibliografi av föreläsningar av Högsta Mästaren Ching Hai på sidan 143.

    

   När vi talar om Gud eller det Absoluta, använder Supreme Master Ching Hai ljande könsneutrala termer för att undvika diskussion om huruvida Gud är man eller kvinna.

    

   She + He = Hes (som i Bless)

   Her + Him = Hirm (som i Firm)

   Hers + His = Hiers (som i Dears)

   Exempel på: When God wants, Hes makes things happen according to Hiers will to suit Hirmself.

    

                        

   Som skapare av konstnärliga verk och andlig lärare, älskar Supreme Master Ching Hai alla uttryck för inre skönhet. Det är av den anledningen som hon refererar till Vietnam som Au Lac och Taiwan somFormosa. Au Lac är det gamla namnet på Vietnam och det betyder lycka. Namnet Formosa, betyder vacker. Det reflekterar mer hela skönheten hos ön och dess folk. Mästaren menar att dessa namn ger andlig upphöjelse och tur till landet och dess invånare.

    

     Tidigare      Nästa   
  Kapitel 1.
  Kapitel 2.
  Kapitel 3.
  Kapitel 4.
  Kapitel 5.
  Kapitel 6.


  Copyright © The Supreme Master Ching Hai. All rights reserved. *