• Tải Xuống
  • Total 1   
  • 1
  • Tờ thông tin Từ Khủng Hoảng Đến Hòa Bình (Ne…
  •   
  • Hoan nghênh quý vị tải xuống và gửi đi.

   • Toàn bộ thông tin có thể tải xuống dưới dạng PDF. Phần nội dung đăng tải dưới dạng HTML bên dưới cập nhật vào tháng 1 năm 2011.

    Giải pháp mà chúng ta đang đề xuất, như tập trung cắt giảm nhiên liệu hóa thạch, không mang lại hiệu quả đủ nhanh, bởi vì một khi đã được thải vào bầu khí quyển thì khí cacbon điôxit sẽ lưu lại đó trong nhiều thế kỷ hay lâu hơn. Giờ đây, các nhà khoa học nói rằng chúng ta phải tận dụng lợi thế của các loại khí thải tồn tại ngắn hạn như khí mêtan − loại khí gây hâm nóng khí quyển nhiều hơn khí CO2 100 lần nhưng lại tan biến nhanh hơn, trong vòng 9 hoặc 12 năm, và cacbon đen hay bồ hóng – có sức hâm nóng mạnh hơn khí CO2 4.470 lần, nhưng lại tan biến chỉ trong vòng vài tuần.

    Đây là những loại khí tích nhiệt vô cùng nguy hiểm nhưng lại tan biến nhanh. Nếu loại trừ được những loại khí này thì chúng ta sẽ làm dịu mát Địa Cầu chỉ trong vài năm. Vì vậy, đó chính là bộ phanh khẩn cấp mà chúng ta cần đến và điểm khởi đầu là ngành công nghiệp chăn nuôi. Bởi vì ngành chăn nuôi, nuôi gia súc, tạo ra nguồn khí mêtan nhân tạo lớn nhất; đó cũng là nguồn sản sinh cacbon đen hay bồ hóng rất lớn,  và chiếm ít nhất 51% tổng lượng khí thải nhà kính gây hâm nóng Địa Cầu.
   • Trang Chủ  |   Tác Giả  |   Tin Tức  |   Điểm Báo  |   Bình Luận  |   Trích Dẫn  |   Tư Liệu  |   Tải Xuống  |   Phản Hồi  |   Đọc trên HTML cho kết nối internet chậm
   • Để biết thêm thông điệp khẩn cấp, xin truy cập: www.SupremeMasterTV.com. Để xem các ấn bản và tác phẩm nghệ thuật khác của Thanh Hải Vô Thượng Sư, xin truy cập: www.LoveOceanCreative.com
   • © 2011 The Supreme Master Ching Hai All rights reserved. *
   •